Tutustu uuden MagiCAD 2018 UR-1 -version ominaisuuksiin Revitille tästä »

MagiCAD for AutoCAD 2018 »

 

Uusi MagiCAD Schematics -sovellus AutoCADille

MagiCAD Schematics on sovellus kattavaan ja tehokkaaseen kaavioiden piirtoon ja järjestelmätietojen käsittelyyn  käyttäen AutoCAD-teknologiaa. Aikaisemmin MagiCAD System Designer  -nimellä kulkenut sovellus on nyt MagiCAD Schematics, joka mahdollistaa ensi kertaa kattavan tiedonsiirron kaavioiden ja MagiCAD Ventilation & Piping -projektin välillä.

MagiCAD Schematics tarjoaa kattavat piirtotyökalut, laajan valikoiman valmiita piirrosmerkkejä sekä helppokäyttöiset työkalut omien piirrosmerkkien luomiseen. Voit laatia kaavioita, linkittää kaavion piirrosmerkkejä vastaaviin laitteisiin pohjakuvissa ja synkronoida parametriarvoja piirrosmerkkien ja laitteiden välillä. Samat järjestelmätiedot ovat käytettävissä sekä MagiCAD Schematicsissa että MagiCAD Ventilation- ja MagiCAD Piping -projekteissa, mikä mahdollistaa järjestelmien määrittelemisen jo esisuunnitteluvaiheessa sekä samojen tietojen käyttämisen uudelleen kun järjestelmää mallinnetaan. Kaavion synkronointi piirustusten kanssa varmistaa tietojen yhdenmukaisuuden ja ajantasaisuuden projektin edetessä, olipa kyse kaavioista, piirustuksista, luetteloista tai muista projektidokumenteista.

1. Käytä samoja järjestelmämäärityksiä MagiCAD Schematics -kaavioissa ja MagiCAD Ventilation & Piping -projekteissa

[Schematics]
MagiCAD Schematics -työkalulla luodut kaaviot voidaan kytkeä Ventilation & Piping -projektiin, mikä mahdollistaa kaavioissa määriteltyjen järjestelmien käytön suoraan verkostoa mallinnettaessa. Tämä tarkoittaa myös, että järjestelmät voidaan määritellä valmiiksi jo esisuunnitteluvaiheessa. Kun tieto on tallennettuna yhteen paikkaan, projektin aikana tehtävät muutokset päivittyvät sekä kaavioihin että piirustuksiin ja tieto pysyy ajantasaisena kautta linjan. Kun MagiCAD Ventilation & Piping -projektin järjestelmätietoihin päästään käsiksi suoraan MagiCAD Schematics -piirrosmerkkien ja -viivojen kautta, esimerkiksi järjestelmien lämpötilat voidaan merkitä suoraan kaavioon.

2. Siirrä ja synkronoi tietoja MagiCAD Ventilation & Piping -projektin ja MagiCAD Schematics -kaavioiden välillä

[Schematics]
MagiCAD Schematics -kaavion piirrosmerkki voidaan linkittää suoraan MagiCAD Ventilation & Piping -projektin laitteeseen, mikä mahdollistaa tietojen synkronoimisen piirrosmerkkien ja niitä vastaavien laitteiden välillä. Näin tiedot pysyvät ajantasalla projektin edetessä kaavioissa, piirustuksissa, luetteloissa, jne. Synkronoitavat ominaisuudet voidaan valikoida sekä valita mihin suuntaan tiedot synkronoidaan, joko kaaviosta malliin tai toisinpäin.

3. Muokkaa objektien ominaisuuksia tehokkaammin MagiCAD Schematicsilla

[Schematics]
Parannettu Change Properties -työkalu mahdollistaa entistä useampien objektikohtaisten ominaisuuksien muokkaamisen, mukaan lukien mm. viivan värin, viivan tyypin, Ventilation & Piping -järjestelmän, jne.  muokkaamisen. Muutokset voidaan tehdä useisiin objekteihin tai jopa koko verkostoon samanaikaisesti, eikä enää objekti kerrallaan. Tämä vähentää merkittävästi toistuvaa rutiinityötä.

MagiCAD 2018 UR-1 — Muut uudet ominaisuudet

1. Hae tuotteita MagiCloudista määrittämättä tuotekategoriaa

[Ventilation & Piping, Electrical]
Käyttämällä ribbon-valikon MagiCloud-välilehdeltä löytyvää Search Products -toimintoa, voit hakea ja ladata tuotteita MagiCloudista projekteihin määrittelemättä tuotekategoriaa etukäteen. Tämä virtaviivaistaa tuotteenhakuprosessia merkittävästi ja tekee siitä myös helpompaa uusille MagiCAD- ja MagiCloud-käyttäjille tilanteissa, joissa oikea tuotekategoria ei ole tiedossa. Kun haku tehdään esimerkiksi paisuntasäiliöille, MagiCAD näyttää kaikki saatavilla olevat paisuntasäiliöt. Kun olet valinnut säiliön, tuote asennetaan automaattisesti oikeaan tuotekategoriaan MagiCAD-projektissa.

2. Havaitse virhetilanteet laskentaraporteissa ja tarkastele vaikeinta virtausreittiä

[Ventilation and Piping]
MagiCADin laskentaraportit korostavat nyt automaattisesti virhe- ja varoitusilmoituksia sisältävät rivit, mikä tekee niiden havaitsemisesta helpompaa. Voit siirtyä sujuvasti virhe- ja varoitusilmoituksesta toiseen käyttäen raportin alareunasta löytyviä Next- ja Previous-näppäimiä. Voit nyt myös tarkastella raportissa erikseen pelkästään vaikeimman virtausreitin tuloksia.

3. Muokkaa IFC-mallin sisältämiä rakennus- ja tonttitietoja

[Ventilation & Piping, Electrical]
MagiCAD Ventilation & Piping ja MagiCAD Electrical mahdollistavat IFC-mallin  rakennus- ja tonttitietojen muokkaamisen suoraan projektin asetuksissa. Rakennus- ja tonttitiedot voidaan tuoda esimerkiksi olemassaolevasta MagiCAD Room -projektitiedostosta tai IFC-mallista.

4. Valitse ja rajaa sisältöä IFC-tiedostovientiin entistä tarkemmin

[Electrical]
IFC-tiedostoviennin uusilla asetuksilla “Do not export frozen/turned-off layers” ja “Export only products which have 3D symbols” voit varmistaa, että vain olennaiset objektit viedään IFC-malliin. Ensimmäinen vaihtoehto mahdollistaa jäädytetyillä tai piilotetetuilla tasoilla sijaitsevien objektien rajaamisen pois. Valittaessa toinen vaihtoehto, IFC-malliin ei viedä objekteja, joille ei ole määritetty 3D-symbolia.

5. Käytä kerrostietoja osana Object ID – tunnusta

[Ventilation and Piping, Electrical, Room (only additional storey parameters)]
Storey Name-, Selection Area Name-, ja Storey Variable -parametreja voidaan nyt käyttää osana Object ID -tunnuksia. Parannukset tuovat enemmän joustavuutta sijaintitietojen määrittelyyn ja tarjoavat käyttöön uusia parametreja kerrosmäärittelyissä. Object ID -tunnusten lisäksi myös muut MagiCAD-toiminnot ovat yhteensopivia uusien parametrien kanssa.

6. Sisällytä enemmän tietoa pääkaavioihin

[Electrical]
Jokainen pääkaavion solu voi nyt sisältää 1-3 erillistä parametria. Näin ollen pääkaavioon voidaan sisällyttää enemmän tietoa, joka voidaan voidaan päivittää tasokuviin määriteltyjen kuormaryhmien  perusteella. Kaikkiaan kolme eri ominaisuutta voidaan näyttää saman solun eri riveillä. Näytettyjen rivien määrä voidaan myös määritellä jokaiselle sarakkeelle vaakasuuntaisissa pääkaavioissa.

7. Valitse tuotelistassa näytettävät sarakkeet projektinhallinnassa

[Electrical]
Projektinhallinnan tuotelistassa näytettävät sarakkeet voidaan nyt valita, mikä mahdollistaa listassa näytettävien tietojen määrittämisen. Listalta voidaan poistaa useita tuotteita kerralla tai muuttaa useamman tuotteen tietoja samanaikaisesti.

8. Käännä asennettavaa laitetta nopeasti Quick Rotate -toiminnolla

[Electrical]
Uusi Quick Rotate -toiminto mahdollistaa laitteiden nopean kääntämisen asennuksen yhteydessä. Toiminto kääntää laitetta porrastetusti 90-asteen välein vastapäivään. Toiminto kääntää laitetta porrastetusti 90-asteen välein vastapäivään, mikä helpottaa esimerkiksi pistorasioiden asennusta seinään.

9. Näytä toissijaiset kytkennät ja tuota ohjauskaapeliraportteja MagiCAD Circuit Designerilla

[Circuit designer]
Ohjauskaapeleita piirtäessä on nyt mahdollista myös näyttää kaapelin toissijaiset kytkennät. Tämä helpottaa ohjauskaapeleiden aukikampauspiirustusten tekoa. Yhdestä tai useammasta ohjauskaapeleista on nyt myös mahdollista tehdä raportti. Tämä tekee kaapelitietojen tarkastamisesta ja vapaaksi jääneiden johtimien havaitsemisesta helppoa ja vaivatonta. Raportti voidaan tulostaa tai kopioida esimerkiksi Excel-muotoon.