Tutustu uuden MagiCAD 2018 UR-1 -version ominaisuuksiin AutoCADille tästä »

MagiCAD for Revit 2018 »

 

Uusi MagiCAD Schematics -sovellus Revitille

MagiCAD Schematics  on uusi sovellus kattavaan ja tehokkaaseen kaavioiden piirtoon Revit-teknologiaa hyödyntäen. MagiCAD Schematics on ensimmäinen sovellus, joka mahdollistaa kattavan synkronoinnin ja tiedonsiirron kaavioiden ja mallin välillä Revit-pohjaisessa talotekniikkasuunnittelussa. Uusi sovellus tarjoaa myös laajan valikoiman valmiita piirrosmerkkejä sekä helppokäyttöiset työkalut käyttäjän omien piirrosmerkkien luomiseen.  Voit laatia kaavioita, linkittää kaavion sisältämiä piirrosmerkkejä vastaaviin laitteisiin projektissa sekä synkronoida parametriarvoja piirrosmerkkien ja laitteiden välillä.Näin voidaan varmistaa, että tiedot pysyvät yhdenmukaisina ja ajan tasalla projektin edetessä kaavioissa, piirustuksissa ja muissa dokumenteissa.

1. Siirrä ja synkronoi tietoja kaavioiden piirrosmerkkien ja mallin laitteiden välillä

[Schematics]
MagiCAD Schematics  tarjoaa näppärät työkalut kaavion piirrosmerkkien linkittämiseen vastaaviin laitteisiin mallissa. Tämä mahdollistaa parametriarvojen synkronoinnin kaavioiden ja mallin välillä. Näin voidaan varmistaa, että tiedot pysyvät yhdenmukaisina ja ajantasalla projektin edetessä kaavioissa, mallissa ja muissa dokumenteissa. Voit myös määrittää suunnan, johon tiedot synkronoidaan, joko kaaviosta malliin tai mallista kaavioon. Suunnittelu voidaan aloittaa kaavioista ilman tuotekohtaisia tietoja. Kun projekti etenee mallinnusvaiheeseen, laskentatulokset ja esimerkiksi yksityiskohtaiset tuotetiedot voidaan helposti synkronoida mallista takaisin kaavioon. Tämä mahdollistaa mm. yksityiskohtaisempien laskentatulosten esittämisen kaavioissa ilman merkittävää lisätyötä.

2. Luo kaavioita ja määrittele piirrosmerkeille tietoja

[Schematics]
MagiCAD Schematics tarjoaa tehokkaat työkalut kaavioiden piirtoon ja piirrosmerkkien lisäämiseen yksinkertaisesti raahaamalla työkalupaletista. Voit määrittää piirrosmerkeille parametreja tietojen tallentamiseen. Voit määrittää piirrosmerkeille parametreja tietojen tallentamiseen. Piirrosmerkkien määrittelyt voidaan tallentaa datasettiin, joten niiden käyttö useissa projekteissa on helppoa. Lisäksi piirrosmerkit voidaan ryhmitellä käyttäjän määrittelemiin ryhmiin, mikä nopeuttaa oikean piirrosmerkin löytämista työkalupaletista.

MagiCAD 2018 UR-1 — Muut uudet ominaisuudet

1. Tarkastele sprinklerien suojausalan kattavuutta

MagiCAD Sprinkler Designeriin on lisätty toiminto, jolla sprinklerien suojausala voidaan näyttää pohjakuvassa. Näin ollen voidaan tarkastella, onko suunniteltu sprinklerijärjestelmä huonetilaa ajatellen tarpeeksi kattava. Voit valita muodon sprinklerikohtaiselle suojausalalle datasetissä ja näyttää tai piilottaa sprinklereiden suojausalat, joka mahdollistaa sprinklerijärjestelmän kattavuuden tarkastelun. Todellinen suojausala lasketaan sprinklerille määritetyn suojausalan sekä huonetilaa rajaavien seinien ja muiden elementtien perusteella.

2. Liitä useita ilmanvaihdon päätelaitteita verkostoon kerralla

Voit nyt liittää useita ilmanvaihton päätelaitteita verkostoon samanaikaisesti käyttämällä uutta nopeaa kytkentätyökalua. Uusi toiminto nopeuttaa ja virtaviivaistaa työnkulkua huomattavasti, sillä ilmanvaihdon päätelaitteita ei tarvitse enää kytkeä verkostoon yksitellen. Voit valita verkostoon liitettävät laitteet yksitellen tai valitsemalla vain alueen jossa laitteet sijaitsevat, jolloin MagiCAD näyttää sopivat liitosvaihtoehdot. Kun sopiva liitostapa on valittu, MagiCAD kytkee kaikki valitut laitteet verkostoon automaattisesti.

3. Valitse 2D-symboleita ilmanvaihdon päätelaitteille ja puhaltimille

MagiCAD Ventilation mahdollistaa 2D-symboleiden valitsemisen ilmanvaihdon päätelaitteille ja puhaltimille.

4. Hae tuotteita MagiCloudista ilman tuotekategoriaa

Käyttämällä ribbon-valikon MagiCloud-välilehdeltä ja MagiCAD-välitehdiltä löytyvää Search Products -toimintoa, voit hakea ja ladata tuotteita MagiCloudista projekteihin määrittelemättä tuotekategoriaa etukäteen. Tämä virtaviivaistaa tuotteenhakuprosessia merkittävästi ja tekee siitä myös helpompaa uusille MagiCAD- ja MagiCloud-käyttäjille tilanteissa, joissa oikea tuotekategoria ei ole etukäteen tiedossa. Esimerkiksi paisuntasäiliötä haettaessa MagiCAD näyttää käyttäjälle kaikki sopivat paisuntasäiliöt. Kun tietty säiliö valitaan, tuote asennetaan automaattisesti oikeaan tuotekategoriaan MagiCAD-projektissa.

5. Määritä sähköjärjestelmien värit IFC-mallissa

[Electrical]
Voit nyt määrittää MagiCADin datasetissä värit eri sähköjärjestelmille IFC-tiedostovientiä varten. Tämä mahdollistaa vastaamisen maakohtaisiin vaatimuksiin, jotka saattavat edellyttää tiettyjen värien käyttöä tietyille järjestelmille. Datasetissä voidaan määrittää eri värit vahvavirta-, heikkovirta-, viestintä- ja datajärjestelmille sekä käyttää värimäärityksiä kun malli viedään IFC-tiedostoon. Ilman erillisiä värimäärityksiä kaikki objektit ovat IFC-tiedostossa harmaita. Tietomallivaatimukset saattavat edellyttää tiettyjen värien käyttöä, koska eri järjestelmien erottaminen toisistaan värein tekee tietomallin tarkastamisesta helpompaa.

6. Korvaa tuotteita käyttäen muokattavia 3D-objekteja

[Electrical]
Voit nyt tarvittaessa korvata tuotteen, joka puuttuu tuotetietokannasta valitsemalla tilalle muokattavan kuutio- tai sylinterimallisen 3D-objektin. Vaihtoehtoina ovat kuutio- ja sylinterimalliset objektit, joille voidaan määrittää joko pinta-asennus tai upotettu asennus kattoon, seinään tai lattiaan. Objektien mittoja sekä asennusetäisyyttä voidaan säätää, jolloin pinta-asennukseen tarkoitettu objekti saadaan upotettua joko osin tai kokonaan, tai upotettuun asennukseen tarkoitettu voidaan mukauttaa joko osin tai kokonaan pinta-asennukseen sopivaksi. Tämä tekee minkä tahansa tuotteen korvaamisesta projektissa erittäin nopeaa ja helppoa.

7. Käytä piirtoasetuksia Angle-to-Horizontal työkalussa

Angle-to-Horizontal -työkalu tarjoaa nyt kaikki samat asetukset kuin kanavien, putkien, kaapelihyllyjen ja johtokanavien piirtoasetuksissa, mukaan lukien kokoon, eristykseen ja kanava- tai putkisarjan vaihtoon liittyvät asetukset. Sähkötuotteiden kohdalla asennustapa voidaan määrittää eristyksen sijaan.

8. Mitoita käyttövesijärjestelmiä uusien maakohtaisten laskentastandardien mukaisesti

MagiCAD mahdollistaa nyt  käyttövesijärjestelmien mitoittamisen uusien maakohtaisten standardien mukaisesti, mukaan lukien italialainen UNI-9182 standardi sekä brittiläiset UK CIPHE- ja BS 8558-standardit. Tuki italialaiselle UNI 9182 -standardille kattaa kaikki neljä erillistä virtaamakäyrää ja on tarkoitettu julkisille rakennuksille sekä asuintaloille,  joissa käytetään vesisäiliöllä ja huuhteluventtiilillä varustettuja WC-istuimia.

9. Havaitse virhetilanteet helpommin laskentaraporteissa ja tarkastele vaikeinta virtausreittiä

MagiCADin laskentaraportit korostavat nyt automaattisesti virhe- ja varoitusilmoituksia sisältävät rivit punaisella, mikä tekee niiden havaitsemisesta helpompaa. Voit siirtyä sujuvasti virhe- ja varoitusilmoituksesta toiseen käyttäen raportin alareunasta löytyviä Next- ja Previous-näppäimiä. Voit nyt myös tarkastella raportissa erikseen pelkästään vaikeimman virtausreitin tuloksia.

10. Kiinnitä kannakkeita myös teräspalkkeihin

[Suppors & Hangers]
MagiCAD Supports & Hangers -sovellus mahdollistaa kannakkeiden kiinnittämisen betonirakenteiden lisäksi nyt myös teräspalkkeihin käyttäen erilaisia kiinnitysratkaisuja.

11. Ota huomioon lujuuteen vaikuttavat voimat ja seismiset vaikutukset kannakoinnin suunnittelussa

[Suppors & Hangers]
MagiCAD Supports & Hangers -sovellus mahdollistaa nyt putkien, kanavien ja kaapelihyllyjen kannakointiin vaikuttavien voimien myötölujuusrajojen ja seismisten vaikutusten laskennan, jotta kannakointien kestävyys rasituksessa pystytään todentamaan. MagiCAD Supports & Hangers -mallin pohjalta suoritettujen lujuuslaskentojen tuloksia voidan tarkastella havainnollisina 2D- ja 3D-kaavioina. Kaavioissa on esitetty sekä kannakoitujen putkien, kanavien ja kaapelihyllyjen kuormat että kuhunkin kannakkeen yksittäiseen elementtiin vaikuttavat voimat. Näin kannakkeiden kestävyys on mahdollista todentaa maakohtaisten standardien ja määräysten sekä käyttäjän määrittelemien sääntöjen mukaisesti. Kaikki laskelmat voidaan viedä myös Excel-muotoon.

12. Hae seismiseen kuormitukseen suunniteltuja kannakkeita

[Suppors & Hangers]
MagiCAD Supports & Hangers -sovellus mahdollistaa seismiseen kuormitukseen suunniteltujen kannakkeiden nopean löytämisen käyttäen uusia vaihtoehtoja tuotehaun rajaamisessa. Tämän tuoteryhmän kannakkeet sisältävät automaattisesti tarvittavat tukirakenteet.

13. Asenna kannakkeet automatisoidusti myös verkoston mutkiin ja kulmiin

[Suppors & Hangers]
MagiCAD Supports & Hangers -sovellus mahdollistaa nyt kannakkeiden automatisoidun asennuksen myös kanavien, putkien ja kaapelihyllyjen mutkiin ja kulmiin.