Tutustu uuden MagiCAD 2018 UR-2 -version ominaisuuksiin AutoCADille tästä »

MagiCAD 2018 UR-1 for Revit »

MagiCAD 2018 for Revit »

 

MagiCAD 2018 Update Release 2

1. Simuloi ilmanvaihtojärjestelmän toimintaa

[Ventilation]
Uusi versio tuo mukanaan mahdollisuuden simuloida ilmanvaihtojärjestelmän todellisia virtaamia. Simulointi mahdollistaa helpon järjestelmien toiminnan tarkastelun erilaisilla puhallinasetuksilla ja säätöpeltien asennoilla.

2. Käytä Standard Connection -työkalua kanttikanavien mallinnuksessa

[Ventilation]
Parannettu Standard Connection -työkalu kanttikanaville tekee ilmanvaihtosuunnittelusta entistä tehokkaampaa ja säästää merkittävästi suunnitteluun kuluvaa aikaa. Standard Connection -työkalu tukee suunnittelijan työtä ja mahdollistaa nopeat kytkennät käyttäen 15-, 30-, 45-, 60-, ja 90-asteen kulmakappaleita. Työkalua voidaan käyttää, kun kytketään kahden kanttikanavan päät tai kun halutaan liittyä toiseen kanavaan sivuliitoksella. Kytkentöjä voidaan myös tehdä eri korkeusasemissa sijaitsevien ja erikokoisten kanavien välillä. Jos kanavat ovat erikokoiset, MagiCAD käyttää kytkennässä tarvittavaa muuntoliittintä automaattisesti.

3. Asenna puhdistusluukkuja ilmanvaihtokanaviin

[Ventilation]
MagiCAD esittelee uuden helpon toiminnon puhdistusluukkujen asentamiseen, mikä mahdollistaa entistä yksityiskohtaisemman ilmanvaihtojärjestelmän suunnittelun. Valikoima sisältää erilaisia tarkastusluukkuja, mm. pyöreitä ja puolipyöreitä luukkuja, pinta-asennettavia luukkuja sekä puhdistustulppia kanavien päätyihin.

4. Valitse ja muokkaa S-mutkia ja Y-yhteitä

[Ventilation]
MagiCADin työkalupalkki sisältää uuden aikaa säästävän toiminnon S-mutkien ja Y-yhteiden valintaan, määrittelyyn ja asentamiseen, jota voit käyttää sujuvasti mallintaessasi järjestelmää. Käyttö on helppoa: valitse vain sopiva kanavaosa, syötä liittimien koot ja asenna.

 

5. Käytä laippoja kanttikanavien kanssa

[Ventilation]
Voit nyt käyttää laippoja, kun suunnittelet kanttikanavia. Voit määritellä laipat datasetissä sekä lisätä ne kanavasarjaan, jolloin tuotetuista määräluetteloista tulee entistä tarkempia ja ne soveltuvat entistä paremmin kanavaosien tilaamiseen. Kun käytät MagiCADin Split Segments -työkalua, tarvittavat laipat lisätään liitoksiin automaattisesti. Näin yksittäiset kanavaosat voidaan erotella ja laskea oikein mm. määrälistoihin sekä tilattaessa tuotteita.

6. Suorita laskentoja todellisen laitekohtaisen lämpötilaeron perusteella

[Piping]
Voit nyt määrittää laitekohtaisen meno- ja paluupuolen lämpötilaeron, joka mahdollistaa mitoitus- ja painehäviölaskennat entistä tarkemmilla virtaamatiedoilla.
Tarkat virtaamatiedot ovat oleellisia muun muassa putkien ja pumppujen mitoituksessa. Kun uutta lämpötilaeroasetusta käytetään esimerkiksi puhallinkonvektoreiden, ilmastointipalkkien, jne. kohdalla, virtaus ja painehäviötiedot lasketaan automaattisesti uudelleen.

7. Etsi ja korvaa yhdistelmärasioita

[Electrical]
Find & Replace -toiminto mahdollistaa nyt useammista tuotteista koostuvien Revit assembly -objektien korvaamisen toisilla assembly-objekteilla siten, että objektien numerointi siirtyy korvaaville tuotteille ja aiemmin määritellyt ryhmittelyt luodaan automaattisesti uudelleen. Kun yhdistelmärasia korvataan soveltuvalla assembly-objektilla, Find & Replace -toiminto luo ryhmittelyt uudelleen liittämällä soveltuvat uudet elementit olemassaoleviin sähköryhmiin. Edeltävien objektien juokseva numerointi ja Object ID -tiedot siirtyvät automaattisesti korvaavan assembly-objektin sisältämien tuotteiden tietoihin.

8. Säästä aikaa uusilla keskuskaaviotoiminnoilla

[Electrical]
Uusi Set Circuit Properties -toiminto mahdollistaa ryhmätietojen määrittelyn sähköryhmille samalla kun niitä lisätään projektiin, mikä virtaviivaistaa suunnittelua entisestään. Muutoksia tietoihin ei näin ollen tarvitse enää tehdä erikseen Manage Circuits -valintaikkunassa. Lisäksi Manage Circuits -ikkuna näyttää nyt sähköryhmät listana keskuskaaviosymboleiden kera, mikä mahdollistaa koko järjestelmän tarkastelun ilman, että sivuja tarvitsee erikseen selata. Kun hiiren osoitin viedään symbolin päälle, symbolista näytetään isokokoisempi esikatseluversio, mikä parantaa käytettävyyttä entisestään.

9. Valitse sääntöjä RFA-tiedostojen nimeämiseen

[Common]
Voit nyt määritellä Revitin RFA-tiedostojen nimeämissäännön datasetissä. Tämä mahdollistaa RFA-tiedostojen automaattisen nimeämisen esimerkiksi projektikohtaisten konventioiden mukaisesti. Uusi toiminto mahdollistaa RFA-tiedostojen nimeämissääntöjen valinnan joko Revit Standards (RS, www.revitstandards.org) -määritysten mukaisesti tai käyttämällä alkuperäistä RFA-tiedoston oletusnimeä.