Tutustu uuden MagiCAD 2018 UR-3 -version ominaisuuksiin Revitille tästä »

MagiCAD 2018 UR-2 for AutoCAD »

MagiCAD 2018 UR-1 for AutoCAD »

MagiCAD 2018 for AutoCAD »

 

MagiCAD 2018 Update Release 3

1. Uusi tuoteryhmä: LED-valonauhat

[Electrical]
Uusi tuoteryhmä mahdollistaa LED-valonauhojen käytön projekteissa. LED-nauhojen vaatima teho lasketaan automaattisesti nauhan mitan perusteella. Valonauhat mallinnetaan käytännössä samaan tapaan kuin kaapelihyllyt tai valaisinkiskot, mutta ominaisuuksiltaan ne vastaavat valaisimia. MagiCADin määrälaskentatyökalut laskevat nyt myös LED-nauhojen kokonaispituudet tyypeittäin.

2. Laske lämpimän käyttöveden odotusaika

[Piping]
MagiCAD laskee lämpimän käyttöveden odotusajan jokaisessa vesipisteessä. Voit tarkistaa, että kiertojohto on suunniteltu oikein ja että kaikista vesipisteissä saadaan lämmintä vettä kohtuullisessa ajassa.

3. Suorita sprinklerilaskennat useille suunnittelualueille ja järjestelmille samanaikaisesti

[Sprinkler]
Voit nyt suorittaa sprinklerilaskennat kaikille valitsemillesi suunnittelualueille samanaikaisesti, mikä nopeuttaa sprinklerisuunnitteluprosessia merkittävästi. Kun sprinklerilaskenta on suoritetaan useammalle suunnittelualueelle kerralla, sekä vaativimman että vähiten vaativan alueen tarkastelu on helppoa, sillä voit valita alueet suoraan laskentaraporttista yksityiskohtaisempaan tarkasteluun. Sprinklerijärjestelmiin sisältyy usein monia alajärjestelmiä, jotka on kytketty pääjärjestelmään.  MagiCAD tukee nyt useiden järjestelmien kytkemistä yhteen sprinkleriverkostoon ja uusi Calculate Network -valinta laskennoissa mahdollistaa, että kaikki toisiinsa kytketyt järjestelmät voidaan laskea yhtenä verkostona kerralla.

4. Kopioi tekstiobjekteja asetuksineen Create Similar -toiminnolla

[Schematics]
Create Similar -toiminto mahdollistaa nyt olemassa olevien tekstiobjektien nopean kopioinnin kaikkine asetuksineen. Riittää kun valitset Create Similar -toiminnon ribbon-menusta tai käytät Create Similar -työkalua objektin valinnassa, jolloin uusi objekti luodaan käyttäen valitsemasi objektin ominaisuuksia ja asetuksia. Näin ollen uuden objektin ominaisuuksia ei tarvitse määritellä erikseen, mikä tekee objektien monistamisesta entistä tehokkaampaa.

5. Käännä piirrosmerkkejä piirustuksiin lisättäessä

[Schematics]
Uudella Quick Rotate -työkalulla voit kääntää piirrosmerkkejä portaittain 90-asteen välein,  mikä nopeuttaa piirrosmerkkien lisäämistä piirustuksiin. Quick Rotate-toiminto kääntää piirrosmerkkiä porrastetusti 90-asteen välein vastapäivään, mikä helpottaa ja nopeuttaa esimerkiksi laitesymboleiden asemointia ja yhdistämistä kaavion olemassaoleviin viivoihin.

6. Sisällytä pohjakuvien lisäksi myös muut piirustukset projektiin

[Electrical]
Kaaviot ja mallin ulkopuoliset DWG-tiedostot on nyt mahdollista sisällyttää projektiin. Purge Project -toiminto tarkastaa myös kaikki mallin ulkopuoliset piirustukset, eikä näin ollen poista kaavioissa tai muissa mallin ulkopuolisissa piirustuksissa käytössä olevia tuotteita. Kaikki mallin ulkopuoliset piirustukset löytyvät helposti Other Drawings -osiosta. Kun projekti toimitetaan käyttäen Transmit Project -toimintoa, Other Drawings -osion piirustukset voidaan sisällyttää toimitukseen.

7. Päivitä kuormaryhmien numerot kaapelien tietoihin

[Electrical]
Kuormaryhmien numerot voidaan nyt Update DWG -toimintoa käyttäen päivittää kaikkien kaapelien tietoihin sen perusteella, mihin kuormaryhmään kaapelit on kytketty. Tämä mahdollistaa kaapelien pituuksien mittaamisen entistä tarkemmin. Ryhmäkeskus-/Host-tiedot sekä kuormaryhmien numerot päivittyvät automaattisesti kaikkien kaapelien tietoihin. Kuormaryhmän numero mahdollistaa esimerkiksi kaapelien pituuksien näyttämisen määräluetteloissa kuormaryhmäkohtaisesti. Lisäksi ryhmäkeskus-/Host-tietoja sekä kuormaryhmien numeroita voidaan käyttää osana Object ID -tunnuksia.