Tutustu uuden MagiCAD 2018 UR-3 -version ominaisuuksiin AutoCADille tästä »

MagiCAD 2018 UR-2 for Revit »

MagiCAD 2018 UR-1 for Revit »

MagiCAD 2018 for Revit »

 

MagiCAD 2018 Update Release 3

1. Määrittele ohitukset nopeasti kehittyneemmällä Crossing-työkalulla

[Common]
Toisen sukupolven Crossing-työkalu tarjoaa 3 uutta tapaa määrittää ohitus, parannetun reitityslogiikan sekä uuden, ohitusten määrittelyä sujuvoittavan esikatselutoiminnon. Ohitus voidaan määrittää eri tavoin: kahden pisteen välille, piirtämällä viiva tai automaattisesti ohitettavan objektin mukaan. Uusi esikatselutoiminto yhdessä havainnollistavan offset-asteikon sekä parannetun reitityslogiikan kanssa mahdollistavat ohitusten luomisen onnistuneesti heti ensimmäisellä kerralla. Työkalu mahdollistaa nyt myös useampien vaakasuuntaisten ohitusten määrittelemisen samanaikaisesti.

2. Suodata ja hallitse reikävarauksia tehokkaammin

[Common]
MagiCAD tarjoaa parannuksia reikävarausten teossa huomioitavien objektien rajaukseen sekä linkitettyjen LVIS- ja rakennemallien valintaan. Myös Builders Work Openings Manager -työkalusta on julkaistu uusi versio. Parannetut valinta- ja rajausvaihtoehdot mahdollistavat tiettyjen LVIS-, arkkitehti- tai  rakennemallin kategorioiden huomioisen tai pois jättämisen. Voidaan esimerkiksi jättää tekemättä reikävaraukset kevytrakenteisiin seiniin tai tehdä reikävaraukset vain kanaville.

Suosittu Builders Work Openings Manager -liitosohjelmamme Revitille, jonka avulla rakennesuunnittelija voi tarkastellla, kommentoida ja hyväksyä tai hylätä reikävarauksia, tarjoaa nyt sujuvammat hallintaominaisuudet tilanteissa, joissa reikävarausten ja lopullisten läpivientien koossa, sijainnissa tai keskinäisessä linkityksessä ilmenee ristiriitaisuuksia.

3. Laske lämpimän käyttöveden kiertojohdon virtaama

[Piping]
MagiCAD mahdollistaa nyt virtaamalaskennat lämpimän käyttöveden kiertojohdoille rankalaisten ja brittiläisten standardien mukaisesti. Kun laskenta suoritetaan ranskalaisen DTU 60.11- tai brittiläisen CIPHE/BS 8558 -standardin mukaisesti, kiertojohdon virtaamaa ei tarvitse enää erikseen määritellä, vaan MagiCAD laskee kiertojohdon virtaaman ja putkien koot automaattisesti. MagiCAD laskee putkiston lämpöhäviöt ottaen huomioon mahdolliset eristeet ja varmistaa, ettei paluulämpötila laske järjestelmälle määritellyn raja-arvon alle kierron missään vaiheessa.

4. Laske lämpimän käyttöveden odotusaika

[Piping]
MagiCAD laskee lämpimän käyttöveden odotusajan jokaisessa vesipisteessä. Voit tarkistaa, että kiertojohto on suunniteltu oikein ja että kaikista vesipisteistä saadaan lämmintä vettä kohtuullisessa ajassa.

5. Laske putkiston tilavuus

[Piping]
Putkiston tilavuus voidaan nyt laskea ja näyttää raportissa, mikä mahdollistaa paisuntasäiliön tilavuuden arvioimisen.

6. Suorita sprinklerilaskennat useille suunnittelualueille samanaikaisesti

[Sprinkler]
Voit nyt suorittaa sprinklerilaskennat kaikille valitsemillesi suunnittelualueille samanaikaisesti, mikä nopeuttaa sprinklerisuunnitteluprosessia merkittävästi. Sekä vaativimman että vähiten vaativan alueen tarkastelu on helppoa, sillä voit valita alueet suoraan laskentaraporttista yksityiskohtaisempaan tarkasteluun.

7. Määrittele kaapelihyllysarjoja datasetiin

[Electrical]
Voit nyt luoda kaapelihyllysarjoja datasetiin valitsemillasi ominaisuuksilla sekä ottaa sarjoja käyttöön projekteissa. Jokaiselle kaapelihyllylle määritetään oletusmitat, joista suunnittelija voi valita alkaessaan piirtämään kaapelihyllyä projektiin. Kaapelihyllysarjat määritellään datasetiin, joka mahdollistaa niiden sujuvan käyttöönoton eri projekteissa. Create Cable Tray Series -toiminto lisää kaapelihyllyn projektiin RFA-muodossa ja mahdollistaa samalla myös käytettävien osien valinnan kaapelihyllykohtaisesti.

8. Määrittele omia numerointisääntöjä kuormaryhmille

[Electrical]
Voit nyt määritellä omia numerointisääntöjä datasetiin kuormaryhmien numerointia varten. Käytettävä sääntö valitaan Manage Circuits -toiminnolla, mikä mahdollistaa joustavan ja entistä muokattavamman numeroinnin. Kullekin numerointisäännölle voidaan määritellä vaadittu merkkimäärä, etuliite ja loppuliite. Etuliitettä ja loppuliitettä voidaan käyttää toistuvina sarjoina, jotka noudattavat määriteltyä numerointia tai aakkostusta. Voit myös valita Manage Circuits -toiminnolla mistä esimääritellyn sarjan kohdasta automaattinen numerointi aloitetaan.

9. Kytke laitteita kaapelipaketteihin piirtämättä kaapeleita

[Electrical]
Voit nyt kytkeä laitteita kaapelipakettiin piirtämättä erikseen kaapeleita ja ja silti tarkastella kytkettyjä syöttöjohtoja havainnollistamalla ne viivoina.

10. Määritä tai vaihda mitoitusperuste tietylle kanava- tai putkiosalle

[Ventilation, Piping]
Voit nyt valita käytettävän mitoitusperusteen jokaiselle kanava- tai putkiosalle erikseen. Tämä mahdollistaa eri mitoitusperusteen käytön sijainnista riippuen esimerkiksi kuiluissa.

11. Laske kanavien ja kanavaosien pinta-ala

[Ventilation]
Kanavien ja kanavaosien pinta-ala voidaan nyt laskea EN 14239 -standardin mukaisesti, mikä mahdollistaa pinta-alan lisäämisen mm. määräluetteloihin.