Tutustu uuden MagiCAD 2019 UR-2-version ominaisuuksiin Revitille tästä »

MagiCAD 2019 UR-1 for AutoCAD »

MagiCAD 2019 for AutoCAD »

MagiCAD 2019 Update Release 2

1. Tuotetietojen lisääminen kanava-, putki- ja eristesarjoihin tuotemuuttujia käyttämällä

[Ventilation & Piping]
Tuotetietoja voi nyt lisätä yleisiin osiin kanava-, putki- ja eristesarjoihin Product variables -toiminnolla. Tuotemuuttujat olivat aiemmin käytettävissä vain valmistajakohtaisten tuotesarjojen yhteydessä.

Tuotemuuttujia käyttämällä tuotteisiin voidaan lisätä täydentäviä tietoja, kuten valmistajatietoja tai tietoja kustannusarviota varten. Tuotemuuttujat tekevät raporttien luomisesta ja tuotteiden hallinnasta helpompaa myös yleisiä osia käytettäessä.

2. Uusia toimintoja ohjauskaapelien hallintaan

[Circuit Designer]
Useita ohjauskaapelin johtimia voi nyt lisätä ja poistaa kerralla, mikä tehostaa huomattavasti ohjauskaapelien hallintaa. Asetuksiin lisätyn uuden Add several… -toiminnon avulla voi määrittää, kuinka monta johdinta lisätään, sekä aloittavan tunnusnumeron josta lähtien uudet johtimet lisätään järjestyksessä. Voit myös valita ja poistaa kerralla useita johtimia sen sijaan, että ne olisi poistettava yksittäin. Näiden toimintojen avulla johtimien määrän piirustuksessa saa helposti ja nopeasti muokattua vastaamaan johtimien todellista määrää kaapelissa.

Uudessa MagiCAD-versiossa voi myös kopioida ohjauskaapeleita olemassa olevista piirustuksista. Ohjauskaapeleita ei näin ollen enää tarvitse määrittää manuaalisesti jokaiseen uuteen piirustukseen, sillä kaikki tarvittavat kaapelit voidaan siirtää olemassa olevasta mallipohjasta tai piirikaavioista. Uuden piirustuksen aloittaminen on nopeampaa, kun valmistelut voidaan tehdä vain muutamalla hiiren napsautuksella.

3. Olemassa olevien johtimien linkkaaminen ohjauskaapeleihin

[Circuit Designer]
Olemassa olevia johtimia voi nyt linkata ohjauskaapeliin suoraan johtimien ominaisuuksista. Johdinta ei tarvitse poistaa ja piirtää uudelleen ohjauskaapeliyhteyden lisäämiseksi. Tämä uusi toiminto nopeuttaa piirustusten viimeistelyä sekä helpottaa esimerkiksi mallipiirustuksissa olevien valmiiden virtapiirisuunnitelmien käyttöä.

4. 3D Model Organiser -ominaisuus

[Electrical]
Sähkösuunnittelussa käytetään usein 2D-piirustuksia, joiden pohjalta luodaan 3D BIM -malleja nykyvaatimusten täyttämiseksi. 3D-sähköobjektien sijoittaminen oikeille paikoilleen 2D-piirustusten pohjalta vaatii paljon manuaalista työtä, sillä kukin kohde on siirrettävä ja sijoitettava yksitellen. Uuden 3D Model Organiser -ominaisuuden avulla voidaan valita useita 3D-elementtejä, kuten kaapelikanavointijärjestelmään asennettavia pistorasioita, siirtää ne ryhmänä haluttuun paikkaan ja kohdistaa. Samalla oikea korkeustaso voidaan säilyttää.

5. Huonetyyppien mallipohjat MagiCAD Roomissa

[Room]
Aiemmissa MagiCAD-versioissa monet huoneiden ominaisuuksista, kuten tuloilman virtaama ja lämpötila, oli määritettävä manuaalisesti. Samoja arvoja voitiin käyttää lisättäessä samankaltaisia huoneita. Jos kuitenkin lisättiin eri huonetyyppejä, arvoja oli muokattava manuaalisesti.

Nyt on mahdollista luoda useille huonetyypeille valmiita mallipohjia, joita on helppo valita huoneita määritettäessä. Lisäksi huonetyyppien mallipohjien käyttäminen tekee eri suunnitteluvaihtoehtojen vertailun helpoksi, sillä mallipohjan arvoja muokkaamalla muutokset lisätään kaikkiin saman tyyppisiin huoneisiin. Kun Room-projekti yhdistetään joko Ventilation & Piping -projektiin tai Electrical-projektiin, huonetyyppi on käytettävissä myös laiteominaisuutena.

6. Huone- ja toimintovyöhykeluetteloiden tarkastelu Excelissä

[Room]
Huoneista ja vyöhykkeistä, sekä niiden ominaisuuksista koostettuja luetteloita voi nyt viedä suoraan Exceliin. Aiemmin huone- ja vyöhyketiedot olivat käytettävissä ainoastaan MagiCAD Room -projektissa. Kun huone- ja vyöhyketiedot viedään Exceliin, niitä voidaan käsitellä ja analysoida kokonaisuutena. Esimerkiksi yksittäisten huoneiden lämpöhäviöarvot voidaan laskea yhteen, jolloin saadaan kokonaiskuva lämpöhäviöstä laajemmalla alueella tai kokonaisessa kerroksessa.

7. Tekstin haku- ja korvaustoiminto käytössä reikävarausten Note-kenttien muokkaamiseen.

[Ventilation & Piping, Electrical]
Tekstin haku- ja korvaustoimintoa (Find & Replace Text) voi nyt käyttää reikävarausten Note-kentän muokkaamiseen. Tämä säästää huomattavasti aikaa aiempaan objektikohtaiseen muokkamiseen verrattuna ja vähentää samalla toistuvan työn määrää.

8. Näytä reikävarauksiin liittyviä tietoja ja huomautuksia piirustuksissa mittatekstien avulla

[Ventilation & Piping, Electrical]
Urakoitsijoiden ja suunnittelijoiden välisen yhteydenpidon aikana reikävarausten hyväksyntään liittyvät tiedot ja palaute tarvittavista muutoksista viedään piirustuksiin ja reikävarausobjekteihin Tekla Structures -ohjelmistolla.

Nämä tiedot olivat aiemmin saatavilla vain reikävaraustiedoista ja erillisistä raporteista. Nyt nämä tiedot voidaan merkitä suoraan piirustusten yksittäisiin reikävarauksiin, mikä nopeuttaa ja helpottaa yleiskuvan muodostamista ja tarkistusten tekemistä. Mittatekstiin voidaan sisällyttää huomautusten ja palautteen lisäksi reikävarauksen muoto, layerin {PFV} arvo ja IFC GUID -tunnus. Nämä tiedot voidaan myös näyttää väliaikaisesti Part Property Line -toiminnolla.

9. Ryhmäkeskuksien syöttöaluelaskelmat

[Electrical]
Ryhmäkeskuksen alueita määritettäessä alueen pinta-alan voi nyt lisätä yhteenvetoon. Alueyhteenvetojen avulla voi tarkistaa helposti, että ryhmäkeskusten syöttöalueet eivät ole liian suuria. Yhteenveto muodostetaan automaattisesti piirustusten ollessa auki. Yhteenvedon voi päivittää myös manuaalisesti Update Drawing Data -toiminnolla. Yksittäisen ryhmäkeskusalueen voi halutessaan valita myös jätettäväksi pois laskelmasta.

10. Järjestelmävärien synkronointi Ventilation & Piping- ja Schematics-projektien välillä

[Ventilation & Piping, Schematics]
MagiCADin aiemmassa versiossa Schematics-piirustusten värit oli valittava ja muokattava manuaalisesti, jotta ne saatiin vastaamaan Ventilation & Piping -projektissa käytettyjä värejä. Värikartan muutokset oli tehtävä erikseen sekä Ventilation & Piping -projektissa että Schematics-projektissa.

Ventilation & Piping -projektin järjestelmävärejä voi nyt käyttää Schematics-projektissa valitsemalla uuden By System -väriasetuksen. Ventilation & Piping -projektin järjestelmäväriasetuksiin tehdyt muutokset päivitetään automaattisesti rinnakkaisen Schematics-projektin vastaaviin elementteihin.

11. Tietojen siirtäminen Schematics-projekteista Ventilation & Piping -projekteihin

[Ventilation & Piping, Schematics]
Tietojen siirtäminen Schematics-projektien ja Ventilation & Piping -projektien välillä helpottaa kumpaakin moduulia käyttävien projektien päivittämistä ja muokaamista. Seuraavat tiedot voidaan nyt siirtää Schematics-projekteista Ventilation & Piping -projekteihin:

  • Ilmastointipalkkien jäähdytysteho
  • Ilmastointipalkkien lämmitysteho
  • Lämmityspattereiden lämmitysteho
  • Tarvittava virtaus esim. ilmanvaihtolaitteille

Aiemmin nämä ominaisuustiedot voitiin siirtää vain Ventilation & Piping -projekteista Schematics-projekteihin, mutta ei toiseen suuntaan.

12. Usean virtapiirin samanaikainen käsittely pääkaavioissa

[Electrical]
Virtapiirien käsittely pääkaavioissa on nyt helpompaa ja nopeampaa, sillä useita virtapiirejä voidaan siirtää, kopioida tai poistaa kerralla. Useampien virtapiirien samanaikainen käsittely helpottaa suurien virtapiirirakenteiden siirtelyä, sekä säästää aikaa valmisteluvaiheessa, sillä virtapiirejä voidaan helposti kopioida.

13. Johtoreittien T- ja X-haarojen kaaren säteen määritys

[Electrical]
Tarve johtoreittiosien mallinnukseen on kasvanut samalla, kun rakennusten tietomallinnus (BIM) on yleistynyt. T- ja X-haarojen kaaren säde on nyt mahdollista määrittää ja haarat voidaan mallintaa tarkasti valmistajan tietojen mukaisesti. Projektille voidaan määrittää oletusarvoiset kaaren sädearvot, ja kutakin haarakohdetta voidaan muokata myöhemmin Change Properties -toiminnolla.

14. Piirustusraporttien automaattinen päivitys tallennuksen yhteydessä

[Schematics]
Valitsemalla uuden Update reports when saving –asetuksen, voidaan kaikki piirustusten sisältämät raportit asettaa päivittymään automaattisesti aina tallennettaessa. Päivitettäviä kohtia ei tarvitse enää valita manuaalisesti ja asetuksen käyttäminen varmistaa myös ettei raporttien päivitys unohdu tallennuksen yhteydessä.