Tutustu uuden MagiCAD 2019 UR-2 -version ominaisuuksiin AutoCADille tästä »

MagiCAD 2019 UR-1 for Revit »

MagiCAD 2019 for Revit »

MagiCAD 2019 Update Release 2

1. Integraatio ulkoisten lämmitys- ja jäähdytyskuorman laskentatyökalujen kanssa

[Common]
MagiCADin uusin versio mahdollistaa ulkoisten lämmitys- ja jäähdytyskuorman laskentatyökalujen käytön. Revit-mallin tiedot voi viedä MagiCADin kautta ulkoiseen laskentatyökaluun, ja Revitin tilaparametrit voi laskennan jälkeen päivittää saaduilla tuloksilla. Tiedonsiirtoon käytetään IFC-tiedostomuotoa ja vientitiedosto sisältää myös tilatiedot ja arkkitehtoniset elementit.

MagiCADin integrointi ulkoisten työkalujen kanssa parantaa talotekniikkasuunnittelijoiden ja energiasimuloinnin asiantuntijoiden välistä viestintää ja yhteistyötä. Laskentatulosten päivitys Revitin tilaparametreihin varmistaa, että tiedot ovat helposti saatavilla myös projektin myöhemmissä vaiheissa.

MagiCAD Group on kehittänyt integrointiin vaadittavat ominaisuudet yhteistyössä EQUA Simulation AB:n kanssa. Käytettäessa Equa Simulationin IDA ICE -simulointityökalua, MagiCAD sisältää toiminnon IDA ICE Viewer -katseluohjelman käynnistämiseen tarkempaa laskentatulosten tarkastelua varten.

2. Tuotteiden 2D-symbolien muokkaaminen, sekä 2D-symbolien määrittäminen kolmannen osapuolen Revit-tuoteperheisiin

[Common]
Malliin asennettujen tuotteiden 2D-symbolit on nyt mahdollista vaihtaa jälkikäteen aiempaa helpommin ja nopeammin. Uuden 2D-symbolin voi valita tuotteen ominaisuuksista ja päivittää koko projektiin Update to project -toiminnolla. 2D-symboleita voi nyt myös vapaasti määrittää kolmannen osapuolen Revit-tuoteperheisiin.

Nämä uudet ominaisuudet tuovat joustavuutta symbolien hallintaan. Suunnittelijat eivät enää ole sidottuja aluksi valittuihin symboleihin, vaan niitä voidaan päivittää tarpeen mukaan koko projektin ajan. Symbolien määritys myös parantaa kolmannen osapuolen tuoteperheiden integrointia ja lisää suunnittelijoiden käytettävissä olevien vaihtoehtojen määrää.

3. Mahdollisuus luoda tuotekohtaisia reikävarauksia

[Common]
Uudella Product offsets -toiminnolla voidaan määrittää reikävarausobjekteja tuotteiden ympärille. Tuotekohtaisten reikävarausten käyttö tekee reikävarausten käsittelystä mallissa nopeampaa ja luotettavampaa. Näin myös varmistetaan, että mahdolliset varaukset otetaan huomioon jo varhaisessa vaiheessa.

Tuotekohtaiset reikävaraukset ovat käytettävissä seuraaville tuotetyypeille: viemärilaitteet, kattokaivot, palopostit, lämmityspatterit, kaasukomponentit, kaasulaitteet, yhdistelmärasiat, kytkentätaulut, kytkentärasiat, valaisimet, pääyksiköt ja alayksiköt.

4. Uusi 3D-reititystyökalu Ventilation-, Piping- ja Electrical-moduuleille

[Ventilation & Piping, Electrical]
Uusi 3D-reititystyökalu nopeuttaa ja helpottaa 3D-mallinnusta. Se sisältää useita nopeita, helppokäyttöisiä ja tehokkaita toimintoja reititykseen 3D-näkymässä. Työkalussa voidaan käyttää sekä paikallisia että kansainvälisiä koordinaattijärjestelmiä, ja LVIS-elementtien sijainnin, suunnan ja pituuden määritys käy sillä helposti. Lukuisat pikatoiminnot ja visuaaliset työkalut auttavat myös parantamaan 3D-mallinnuksen tuottavuutta. Vaikka 3D-reititystyökalu on suunniteltu mallinnukseen 3D-näkymässä, sitä on mahdollista käyttää myös 2D-näkymässä.

5. Uusia asennusvaihtoehtoja LVIS-tuotteille

[Ventilation & Electrical]
Valaisimia, ilmanvaihtolaitteita ja muita LVIS-tuotteita voidaan nyt asentaa arkkitehtimallin kattoruudukon mukaan. Tuotteita voi sijoittaa joko yksittäin tai ryhmissä ja ne keskitetään automaattisesti kattoruudukon mukaan katon muodosta ja suunnasta riippumatta. Lisäksi ”Rotate 90˚ vertically after placement” toiminnolla voidaan asennuksen aikana valita, asennetaanko laite katon vai seinän suuntaisesti. Aikaisemmin kääntö piti suorittaa leikkausnäkymässä.

6. Kanava- ja putkisegmenttien automaattinen mitoitus lähtökauluksien kanssa.

[Calculations, Ventilation & Piping]
MagiCADin aiemmilla versioilla ei voinut muuttaa pääkanavan tai -putken kokoa tapauksissa, jossa käytettiin lähtökauluksia, sillä kanavaa tai putkea käsiteltiin yhtenä objektina. MagiCADin uuden mitoitustoiminnon avulla kanava ”katkaistaan” lähtökauluksen kohdalta, joka mahdollistaa eri kokoisen kanavan käytön molemmilla puolilla lähtökaulusta. Tämä helpottaa työvaiheita, joissa kanavia piti jakaa manuaalisesti liitoskappaleita käyttämällä.

7. Uusia laskentatoimintoja Ventilation- ja Piping-projekteille

[Calculations, Ventilation & Piping]
MagiCADin laskentatoimintoihin on tehty useita aikaa säästäviä parannuksia. Ventilation-projekteissa laskentatoiminnot tukevat nyt ”ohjaussiivillä” varustettuja muotokappaleita (jos nämä on määritetty tuotetiedoissa). Ilmaliitäntöjen äänitasolaskelmat sisältävät äänitason suodatusvaihtoehdot No filter, C-Filter ja NR filter. Aiemmin käytettävissä oli ainoastaan A-filter -suodatusvaihtoehto. Voit myös valita, haluatko käyttää ilmaliitännöille 4 dB:n (10 sab) tilan vaimennusta.

Piping-projekteissa on mahdollista valita käytetäänkö liitososille valmistajakohtaisia kertavastus-arvoja.

8. Uusia vaihtoehtoja painehäviön laskentaan

[Calculations, Ventilation]
Painehäviöiden laskentaa käytetään suunnittelun alkuvaiheissa järjestelmän painehäviöiden arviointiin. Painehäviöiden laskentaan on kolme vaihtoehtoa:

  • Painehäviöiden laskenta MagiCADin tuotetietoja käyttämällä: tässä vaihtoehdossa käytetään järjestelmään asennettujen tuotteiden tietoja, ja se on lähimpänä tasapainotusta.
  • Ominaisuuksissa määritettyjen painehäviöiden käyttö: tämä vaihtoehto antaa käyttäjälle mahdollisuuden ohittaa MagiCADin tietokannan painehäviöt ja käyttää annettua painehäviötä.
  • Projektiasetuksissa määritettyjen painehäviöiden käyttö: tämä vaihtoehto laskee vain kanavien ja liitososien painehäviöt ja lisää sitten projektiasetuksissa määritetyt painehäviöt kokonaistuloksiin.

9. Esikatselu-toiminto ja uusia asetuksia putkireititykseen

[Piping]
Putkireititystyökaluun on lisätty reaaliaikaisesti päivittyvä esikatselutoiminto. Tämä vähentää tarvetta kokeilla erilaisia reititysasetuksia ja tehostaa liitostyökalun käyttöä.

Putkistosuunnittelua on myös nopeutettu ja helpotettu useilla uusilla asetuksilla. Liitosputkien putki- ja eristyssarjat on nyt mahdollista määrittää. Liitosputkille käytetään oletusarvoisesti pääputken asetuksia, mutta myös muita putkisarjoja voi nyt valita tarvittaessa. Liitosputkien korkeustason voi myös määrittää jo asennettujen putkien mukaan. Putkireititystyökalu on käytettävissä lämmityspatterien lisäksi nyt myös ilmastointipalkkien, käyttövesilaitteiden, puhallinkonvektorien ja muiden putkilaitteiden yhteydessä.

10. Joustavien putkien käyttö sprinkleriliitoksissa

[Sprinkler]
MagiCADissa voi nyt valita joustavia putkia käytettäväksi sprinklerin liitosputken viimeiseen osuuteen. Sprinklerin liitosputken aiempiin osuuksiin käytetään aina pääputken putkisarjoja. Viimeiseen osuuteen käytetään kuitenkin usein joustavia putkia, sillä ne lisäävät mukautettavuutta asennusvaiheessa.

11. Parannettu johtotyypin valinta ja käytettävyysparannuksia sähkölaskelmissa

[Electrical]
Virtapiirien muokkaaminen sähkölaskelmien perusteella on nyt huomattavasti helpompaa. Kun laskelma on valmis, jokaiselle virtapiirille voi valita johtotyypin suoraan laskentaikkunasta. Ikkunaa ei tarvitse enää ensin sulkea ja tämän jälkeen etsiä ja muokata virtapiirejä ja johtotyyppejä manuaalisesti laskelman arvojen mukaan.

Laskentamoduulissa näytetään nyt ilmoitus, jos jokin pakollisista arvoista puuttuu ja parametrit, joilta puuttuu arvoja, on helppo löytää Show-toiminnolla. Parametrien nimeäminen laskentaikkunassa on myös aiempaa loogisempaa, ja tarpeettomat selektiivisyysvaroitukset on poistettu. Näiden lisäksi Revitin virtapiirien nimellisarvot synkronoidaan MagiCADin nimellisarvojen kanssa, jos jälkimmäisiä muutetaan laskentatulosten perusteella.

12. Johtoteiden korkeuserojen merkintä tulostusnäkymissä

[Electrical]
Tulostusnäkymiin voi nyt lisätä nuolisymboleja osoittamaan johtoteiden osien välisiä korkeuseroja. Nuolen kärki osoittaa aina ylempänä olevan hyllyn suuntaan.

13. Parannuksia virtapiirien hallintaan

[Electrical]
Keskuskaavioissa olevia virtapiirejä voi nyt poistaa ja nollata suoraan Manage Circuits -toiminnossa. Virtapiirin poistaminen poistaa kaikki virtapiiritiedot, kaaviosymbolin ja virtapiirin linkin. Virtapiirin nollaaminen poistaa virtapiiritiedot lukuun ottamatta kaaviosymbolia ja suojalaitetietoja. Linkitettyjä virtapiirejä ei voi nollata.

Virtapiireille ja johdoille on myös lisätty uusi MC Cable Number –parametri, jonka avulla kaapeleita voidaan yksilöidä. Syöttökaapeleiden virtapiiriarvot voi päivittää Update Wire Data -toiminnolla ja muiden kaapeleiden osalta arvot voi luoda Merge Parameters- tai Spreadsheet Export/Import -toiminnoilla. Parametri näytetään keskuskaavioissa ”AN”-tunnuksella.

14. Symbolityypin valinta muunnetuille 2D-symboleille

[Electrical]
Tuotteen 2D-symbolin voi nyt muuntaa vakiokokoiseksi malliksi (Fixed size -asetus) tai mittakaavan mukaan säätyväksi (Size by scale -asetus), jos symbolilla ei ole valmiiksi tehtyä Revit-familya. Tämä koskee symbolitietokantoja, jotka on kopioitu MagiCAD for AutoCADista sekä joitakin alkuperäisiä tietokantoja.