Haku

Uudet ominaisuudet – MagiCAD 2024 for AutoCAD

Tutustu uuden MagiCAD 2024 -version ominaisuuksiin Revitille tästä »

MagiCAD 2024 sisältää kaikki edeltävien MagiCAD-versioiden uudet ominaisuudet ja parannukset. Tutustu myös viimeisimpien MagiCAD 2023 UR-1– ja UR-2-päivitysversioiden mukanaan tuomiin uutuuksiin.

1. Yhteensopivuus Autodesk AutoCAD 2024 -ohjelmiston kanssa

All

MagiCAD 2024 -ohjelmisto on yhteensopiva uuden Autodesk AutoCAD 2024 -version kanssa, sekä aiempien AutoCAD 2021-2023 -versioiden kanssa, mukaanlukien lisäohjelmat AutoCAD MEP ja AutoCAD Architecture.

2. Käytä nimistöjä järjestelmille

Ventilation, Piping, Sprinkler, Electrical

MagiCADin uusi versio laajentaa nimistöjen käytön koskemaan järjestelmiä. Luoduille järjestelmille voidaan määrittää projektiin tallennettu nimistö. Tämän jälkeen kaikille järjestelmän objekteille lisätään automaattisesti nimistön mukaiset nimistötiedot järjestelmää piirrettäessä. Mahdolliset muutokset nimistön tietoihin voidaan päivittää kuviin.

3. Päivitä MagiCADiin tallennettuja tuotteita MagiCAD Cloudista käsin

Ventilation, Piping, Electrical, Sprinkler

MagiCAD Cloudin tuotetietojen päivittyessä uudet tiedot eivät siirry automaattisesti MagiCAD-ohjelmistoon tallennettuihin tuotteisiin. Jotta käyttäjät voisivat helposti pitää tallentamansa tuotteet ajan tasalla, MagiCAD Cloudin tuoteikkunat näyttävät nyt jos tuote on päivitetty ja sisältävät Update-toiminnon, jolla muutokset voidaan päivittää MagiCADiin.

4. Lajittele objekteja tunnusten avulla

IFC, Ventilation, Piping, Electrical, Sprinkler

Piirrosten objekteille voi nyt lisätä vapaasti määritettäviä tunnuksia. Tunnusten avulla käyttäjät voivat helposti suodattaa MagiCADin raportointi- ja tiedostovientitoiminnoissa näytettävää valikoimaa tarpeen mukaisesti. Tunnusten avulla voidaan myös lisätä IFC-tiedostovientiin objekteja, jotka eivät siihen normaalisti kyseisessä projektin vaiheessa sisältyisi. Tästä on hyötyä erityisesti vaikeaselkoisten ja yksityiskohtaisten tilojen kohdalla. Näin tiedostovientiin voidaan sisällyttää kaikki tilan sisältämät objektit ja jakaa tiedot projektin eri osallistujille.

5. Uusia valintoja Drawing Cleaning Utility -työkalussa

Ventilation, Piping, Electrical, Sprinkler

Uudet valinnat Drawing Cleaning Utility -työkalussa lisäävät joustavuutta sekä vähentävät toistuvaa työtä ja tarvetta käyttää muita ohjelmistoja piirrosten siistimiseen. Clear fill -valinnan avulla voidaan piirroksen sisältämät täyttökuviot (fill) poistaa ja samalla vaihtaa täyttökuvioiden käyttö (filling mode) pois päältä. Työkaluun lisättyjen objektien räjäytysvaihtoehtojen avulla voidaan valita tarkempia toimenpiteitä räjäytetyille objekteille. Näiden lisäksi, työkalu sisältää myös mahdollisuuden ajaa skriptitiedosto (script file) valituille malleille.

6. Päivitetty Part Properties -ikkuna Ventilation- ja Piping -moduuleissa

Ventilation, Piping, Sprinkler

Päivitetty Part Properties -ikkuna Ventilation ja Piping moduuleissa mahdollistaa kattavamman katsauksen tuotteisiin ja niiden ominaisuuksiin sekä laitteiden toimintaan. Parannuksen avulla kaikki tarvittavat tiedot ovat saatavilla samassa ikkunassa ja käyttäjien on helppo nähdä miten eri ominaisuuksien muutokset vaikuttavat laitteeseen.

7. Muuttuvailmavirtaisten ilmanvaihtojärjestelmien (VAV systems) laskenta

Ventilation, Calculation

Muuttuvailmavirtaiset ilmanvaihtojärjestelmät (VAV systems) säätävät virtaaman suuruutta tarpeenmukaisesti. Ne ovat energiatehokkaita ratkaisuja rakennuksissa, joiden käyttöaste vaihtelee huomattavasti päivän eri aikoina, kuten esimerkiksi toimistorakennukset. Muuttuvailmavirtaisten järjestelmien suunnittelu vaatiikin mahdollisuuden simuloida eri käyttötilanteita, jotta voidaan varmistaa järjestelmän suunnitelmanmukainen toiminta.

MagiCAD mahdollistaa nyt muuttuvailmavirtaisten ilmanvaihtojärjestelmien suunnittelun ja laskennan. Ilmanvaihdon päätelaitteille voidaan määrittää kolme eri virtaamaa ja päätelaitteet voidaan määrittää eri alueihin (zone) kuuluviksi. Alueita käytetään ryhmittämään samankaltaisia tiloja yhteen. Virtaamavaihtoehtoja ja alueita yhdistämällä voidaan tämän jälkeen laskea erilaisia käyttötilanteita (schedules), kuten täysi toimisto, jonka kokoushuoneet ovat käytössä, tai tyhjä toimisto työajan ulkopuolella.

8. Liitä mikä tahansa laite valaisinkiskoon

Electrical

Valaisimien ja valaisinkiskojen välissä käytetään usein erilaisia sovittimia, sen sijaan että itse valaisin liitettäisiin suoraan kiskoon. MagiCAD mahdollistaa nyt minkä tahansa laitteen liittämisen valaisinkiskoon pelkkien valaisimien sijaan, jolloin myös erilaiset sovittimet on helppo huomioida suunnittelussa. Laitteet voidaan liittää vapaasti ja kaikki liitetyt laitteet sisällytetään laskentaan.

Valaisinkiskoihin on nyt myös mahdollista lisätä asennuskoodi helpottamaan asennusta ja uusi oletusjärjestelmätyypin ja oletuskaapelityypin määritys nopeuttaa valaisinkiskojen piirtoa.

9. Määritä automaattisen liitännän oletustila sähköjärjestelmien piirtoa varten

Electrical

Sähköjärjestelmien piirtoa varten on nyt mahdollista määrittää automaattisen liitännän oletustila (käytössä / ei käytössä). Oletustilan valinta löytyy käyttäjäkohtaisista valinnoista (User Preferences). Valittu oletustila on automaattisesti käytössä aloitettaessa piirtämään eri sähköjärjestelmiä, kuten kaapelihyllyt, kaapelipaketit, kaapelit, valaisinkiskot, LED-nauhat ja johtokanavat. Laitteiden automaattinen liitäntä on kuitenkin aina oletuksena pois käytöstä, sillä niitä tarvitsee vain harvoin liittää olemassaoleviin objekteihin.