Haku

Uudet ominaisuudet – MagiCAD 2024 for Revit

Tutustu uuden MagiCAD 2024 -version ominaisuuksiin AutoCADille tästä »

MagiCAD 2024 sisältää kaikki edeltävien MagiCAD-versioiden uudet ominaisuudet ja parannukset. Tutustu myös viimeisimpien MagiCAD 2023 UR-1– ja UR-2-päivitysversioiden mukanaan tuomiin uutuuksiin.

1. Yhteensopivuus uuden Autodesk Revit 2024 -version kanssa

All

MagiCAD 2024 on yhteensopiva uuden Revit 2024 -version sekä aikaisempien Revit versioiden 2021-2023 kanssa. MagiCAD 2024 tarjoaa käyttöösi kaikki uusimmat MagiCAD-ominaisuudet riippumatta siitä, mitä tuetuista Revit-alustoista käytät.

2. Muuttuvailmavirtaisten ilmanvaihtojärjestelmien (VAV systems) laskenta

Ventilation, Calculation

Muuttuvailmavirtaiset ilmanvaihtojärjestelmät (VAV systems) säätävät virtaaman suuruutta tarpeenmukaisesti. Ne ovat energiatehokkaita ratkaisuja rakennuksissa, joiden käyttöaste vaihtelee huomattavasti päivän eri aikoina, kuten esimerkiksi toimistorakennukset. Muuttuvailmavirtaisten järjestelmien suunnittelu vaatiikin mahdollisuuden simuloida eri käyttötilanteita, jotta voidaan varmistaa järjestelmän suunnitelmanmukainen toiminta.

MagiCAD mahdollistaa nyt muuttuvailmavirtaisten ilmanvaihtojärjestelmien suunnittelun ja laskennan. Ilmanvaihdon päätelaitteille voidaan määrittää kolme eri virtaamaa ja päätelaitteet voidaan määrittää eri alueihin (zone) kuuluviksi. Alueita käytetään ryhmittämään samankaltaisia tiloja yhteen. Virtaamavaihtoehtoja ja alueita yhdistämällä voidaan tämän jälkeen laskea erilaisia käyttötilanteita (schedules), kuten täysi toimisto, jonka kokoushuoneet ovat käytössä, tai tyhjä toimisto työajan ulkopuolella.

3. Helppo projektin perustaminen uuden Project Wizard -työkalun avulla

All

Uuden Project Wizard -työkalun avulla projektien perustaminen on tehokasta ja helppoa, erityisesti kokemattomammille MagiCADin käyttäjille. Project Wizard avustaa käyttäjiä projektin perustamisen ja hallinnan perusvaiheiden läpi.

Työkalu kerää kaikki projektin perustamiseen tarvittavat tiedot yhteen paikkaan. Projektin tiedot, kuten tasomääritykset, moduuliviivat, Scope Box -näkymät, ja tilamääritykset, voidaan kopioida työkaluun suoraan toisesta mallista. Projektin tietoja voi tämän jälkeen muokata kätevästi suoraan työkalusta ilman tarvetta käyttää Revitin Schedules -toimintoa eri tietojen listaamiseen. Käytettäessä Project Wizard-työkalua yhdessä toisen uuden työkalun, View Managerin, kanssa projektien perustaminen käy käden käänteessä.

4. Luo ja hallinnoi näkymiä uuden View Manager -työkalun avulla

All

Eri näkymien luominen ja hallinta on nyt entistä helpompaa. Uuden View Manager -työkalun avulla käyttäjät voivat luoda näkymiä ja hallinnoida niiden tietoja. Työkalun sisältämää listaa näkymistä voidaan suodattaa eri ominaisuuksien mukaan ja se mahdollistaa myös usean näkymän samanaikaisen muokkaamisen. View Manager -työkalu sisältää myös Find & Replace -toiminnon, jonka avulla nakymiä on helppo nimetä uudelleen.

 

5. Parannuksia näkymä- ja esikatselutoimintoihin

All

Revitin näkymävaihtoehdoissa ei aina ole tarjolla sopivaa näkymää, jonka avulla voisi tarkastella haluttuja objekteja, ja näkymän määrittäminen manuaalisesti voi olla hankalaa ja aikaavievää. Uuden Show element -toiminnon avulla sopivan näkymän etsiminen ja suodattaminen kaikkien vaihtoehtojen joukosta on helppoa. Show element -toiminto on erityisen hyödyllinen käytettynä törmäystarkastelun (Clash detection), vapaan tilan tarkastuksen (Clearance analysis) ja reikävarausten (Provision for builderswork openings) yhteydessä.

Kaikissa esitarkastelumahdollisuuden sisältävissä MagiCAD-työkaluissa on sisäänrakennettu 3D-ikkuna esitarkastelua varten. Nämä esitarkasteluikkunat säilyttävät nyt viimeisenä käytetyn zoomaustason ja tarkastelukulman. Näin käyttäjien ei tarvitse etsiä tarkasteltavaa kohtaa esikatselunäkymässä aina uudestaan muutosten jälkeen.

6. Kopioi, tuo ja vie kansallisia nimistörakenteita

All

Kokonaisen kansallisen nimistörakenteen syöttäminen projektiin on työlästä. Jotta eri nimistörakenteiden käyttäminen olisi helpompaa, niitä on nyt mahdollista kopioida projektista toiseen sekä tuoda ja viedä .xml tiedostomuodossa.

Tämän lisäksi, kansallisia nimistötunnuksia on nyt mahdollista lisätä geneerisiin jakolaatikoihin, geneerisiin ulkoisiin kaivoihin ja reikävarauksiin.

7. Luo ja käytä nimistöjä järjestelmille

All

Yksittäisten objektien lisäksi, nimistöjä voi olla tarpeellista käyttää myös kokonaisille järjestelmille. MagiCAD mahdollistaa nyt nimistöjen luonnin järjestelmiä varten projektin datasetissä. Luotuja nimistötunnuksia voidaan tämän jälkeen lisätä järjestelmille System Type Manager -työkalun avulla. Nimistötunnukset voidaan myös määrittää vastaamaan haluttuja Revitin järjestelmäluokituksia, jolloin niiden löytäminen System Type Manager -työkalussa on helppoa.

8. Lisää valinta-alue objektin tietoihin

All

Objekteille on nyt mahdollista lisätä tieto siitä mihin valinta-alueeseen (Selection area) ne sisältyvät. Tieto valinta-alueesta lisätään Update Parameters -työkalulla. Valinta-alueen koodi lisätään Selection area -parametriin ja se on mahdollista myös sisällyttää eri raportteihin.

9. Laske virtaama yhteenliitetyille viemärijärjestelmätyypeille

Piping

Virtaaman laskenta tukee nyt useita yhteenliitettyjä viemärijärjestelmätyyppejä. Eri viemärijärjestelmätyyppejä—kuten jätevesi-, tuuletus- ja tonttiviemäri—on mahdollista liittää yhteen ja laskenta voidaan suorittaa koko yhteenliitetylle järjestelmälle säilyttäen samalla erilliset järjestelmätyypit.

10. Useita parannuksia Sprinkler Designer -moduuliin

Sprinkler

Useat parannukset Sprinkler Designer -moduuliin mahdollistavat tehokkaamman sprinklerisuunnittelun. Kiinteät liitosputket on nyt mahdollista muuntaa joustaviksi putkiksi automaattisesti. Sprinkleriliitosten piirtäminen on usein helpompaa kiinteitä putkia käyttäen ja näin käyttäjät voivat vaihtaa halutun osuuden joustavaksi putkeksi jälkikäteen, sen sijaan että liitos täytyisi piirtää joustavaa putkea käyttäen. Joustavaksi putkeksi muutettavan osuuden pituus ja joustavan putken koko voidaan valita vapaasti.

Tämän lisäksi, sprinklerilaitteiden tiedot sekä vaadittu virtaama ja paine sprinklerijärjestelmän juuressa lisätään automaattisesti suunnittelualueen tietoihin. Näitä tietoja voidaan myöhemmin hyödyntää esimerkiksi lisättäessä mittatekstejä suunnittelualueille.

Lisäksi, datasetistä löytyvät komponenttien ekvivalenttipituudet on nyt mahdollista päivittää projektiin asennetuille sprinklerituotteille.

11. Parannuksia kanava- ja putkisarjojen päivitystyökaluihin

Ventilation, Piping

Kanava- ja putkisarjojen päivitystyökalujen avulla (Duct Series Updater ja Pipe Series Updater) voi nyt lisätä MagiCADin käyttämiä tietoja käyttäjän omiin kanava- ja putkisarjoihin, jotta ne olisivat yhteensopivia MagiCADin kanssa. Tämän lisäksi suorakaiteen muotoisille kanavasarjoille on mahdollista käyttää käänteisiä mittoja (esim. 800×600/600×800) laskentaa varten. Mittojen kääntäminen mahdollistaa laskennan tilanteissa, joissa järjestelmän osille on asetettu leveysrajoituksia. Lisäksi, molemmissa työkaluissa on mahdollista määrittää kokoasetuksia automaattisten reikävarausten luontia varten.

12. Kopioi järjestelmän haaroja kerrosten välillä

Ventilation, Piping, Electrical

Järjestelmän haaroja on nyt mahdollista kopioida uuteen kerrokseen Copy Branch -toiminnon avulla. Haarojen kopiointi kerrosten välillä säästää huomattavasti aikaa ja vähentää vaadittavaa työtä projekteissa, jotka sisältävät samanlaisena toistuvia kerroksia.

Kopioitu järjestelmän haara liitetään automaattisesti nousukanavaan tai -putkeen uudessa kerroksessa tai se voidaan asettaa vapaasti ilman liitäntää. Kaikki haaran asemointivaihtoehdot ovat käytettävissä myös uuteen kerrokseen kopioitaessa ja kopioidut haarat säilyttävät alkuperäisen haaran tiedot.

13. Lisää pienoisjännitejärjestelmätietoja tuotteille

Electrical

Sähkö- ja pienoisjännitetuotteisiin on nyt mahdollista lisätä pienoisjännitejärjestelmätietoja. Tähän käytettävät uudet parametrit ovat ELV System Power ja Number of Connections. Uusien tietojen avulla on mahdollista määrittää laitteiden yhteenlaskettuja tietoja virtapiireihin ja virtapiirien yhteenlaskettuja tietoja syöttöpaneeleihin käyttäen Update Parameters -työkalua. Tämä mahdollistaa esimerkiksi käytössä olevien datayhteyksien määrän arvioinnin tai kaiutinjärjestelmän vaatiman virran määrittämisen.

Pienoisjännitetuotteille on myös lisätty uudet parametrit signaalin heikkenemistä (attenuaatio) varten. Nämä tulevat laajemmin käyttöön tulevissa toiminnoissa ja ne päivitetään tällä hetkellä ainoastaan projektin sisältämiin tuotteisiin.

14. Määritä syöttökaapeleiden mitat virtapiirin tietoihin

Electrical

Syöttökaapeleiden mitat on nyt mahdollista määrittää manuaalisesti virtapiirien tietoihin, sen sijaan että käytettäisiin automaattisesti kaapelityypin mittatietoja. Määritettyjä mittatietoja käytetään tämän jälkeen kaapelipaketteja ja kaapeleiden asettelua tarkasteltaessa. Mittojen manuaalinen määrittely on tarpeen erityisesti silloin kun kaapelityyppejä käytetään edustamaan tuoteperheitä ja varsinaiset syöttökaapelin mitat määritetään virtapiirin tiedoissa.

15. Parannettu sähköjärjestelmien vienti- ja tuontitoiminto

Electrical

Uudet parametrit sähköjärjestelmien vienti- ja tuontitoiminnossa parantavat tiedonvaihtoa MagiCADin ja ulkoisten sähkölaskentaohjelmistojen välillä. Toimintoon lisätyt uudet parametrit ovat MC Description 2, MC Description 3, MC Circuit Number, MC Circuit Type, MC Cable Description ja MC Max Cable Length.

Lisäksi, MC Description 1 ja MC Protective Device Description parametrit sisällytetään nyt tiedostoon sähköjärjestelmiä tuotaessa. Aiemmin ne sisällytettiin ainoastaan tiedostovientiin. Tuotaessa sähköjärjestelmiä MagiCAD-projektiin, käyttäjät voivat tarkastella automaattisesti luotua raporttia kaikista järjestelmän muutoksista.

16. Parannettu symbolienhallinta

Ventilation, Piping, Electrical

Useat parannukset symbolien hallintaan lisäävät joustavuutta LVIS- ja sähkösymbolien kanssa työskenneltäessä. Yleisinä parannuksina MagiCADin asetusten (Settings) Content-välilehdelle on lisätty Project override -valinta symboleille ja mahdollisuus määrittää symbolien oletushakupolku.

Pakollinen symbolivalinta on poistettu Other components ja Drainage product -tuotetyypeistä, koska niiden kohdalla on usein hyödyllisempää näyttää laitteen geometria symbolin sijaan.

Uusi sähkösymbolien suuntavalinta helpottaa automaattisten nousukanavien- ja putkien luomista ja tämän lisäksi sähkösymbolit säilyttävät mittatekstien suunnan tasopintaan asennettaville (face-based) sähkötuotteille ja valaisintuoteperheille.