Haku

1. Tehokkaat toiminnot tulostusnäkymien nimiöiden hallintaan

Common

Tulostusnäkymien nimiöihin on usein tarpeellista sisällyttää projekti- ja näkymäkohtaista tietoa. MagiCADin Project Management -työkaluun on nyt lisätty toiminnot nimiöiden hallintaa varten.

Uusien toimintojen avulla käyttäjät voivat helposti luoda nimiöpohjia eri tarkoituksia varten. Valmiiden nimiöpohjien avulla projektin tietojen päivittäminen tulostusnäkymien nimiöihin on helppoa. Nimiöpohjille voidaan valita niihin sisällytettävät ominaisuudet, mistä ominaisuuksien tiedot haetaan ja minkä ominaisuuksien perusteella piirustukset versioidaan.

Nimiöpohjien hyödyntäminen helpottaa nimiötietojen päivittämistä. Niiden avulla voidaan myös helposti luoda erilaisia raportteja, kuten piirustusluetteloita ja revisioraportteja, joita voidaan hyödyntää muissa ohjelmistoissa tai sisällyttää toisiin piirroksiin.

2. Tarkastele ohjelmistoon lisättyjä toimintoja

Common

MagiCADin Help-valikon uusien valintojen avulla käyttäjät näkevät nopeasti ohjelmistoon viimeksi lisätyt toiminnot. What’s New -valinta näyttää uusimmat lisäykset valittuna olevaan moduuliin ja What’s New, Common -valinta näyttää uusimmat lisäykset MagiCAD Common Tools -moduuliin.

3. Päivitä objektien kuvaviitteet

Common

Joskus projektin tiedostorakennetta tai tiedostonimiä täytyy muuttaa projektin ollessa jo käynnissä. Tässä tilanteessa objektien sisältämien piirrosviitteiden ja tiedostopolkujen muokkaaminen on erittäin työlästä ja aikaavievää.

Uuden File Reference Manager -työkalun avulla kuvaviitteiden ja tiedostopolkujen muokkaaminen on helppoa. Valitse vain objektit ja piirrokset, joita haluat muokata, napsauta hiiren oikeaa painiketta ja valitse haluatko vaihtaa pelkän tiedostopolun (Change path) vai sekä piirrostiedoston nimen että tiedostopolun (Change file). Työkalusta käsin voidaan myös kohdentaa näkymä valittuihin objekteihin ja sen sisältämän objektilistan pohjalta voidaan luoda objektiraportti.

4. Huomioi tuotteiden huolto- ja varoetäisyydet

IFC, Ventilation, Piping, Electrical, Sprinkler

Huolto- ja varoetäisyyksien avulla voidaan varmistaa, että tuotteiden ympärillä on riittävästi tilaa huoltotoimien ja turvallisuuden kannalta. Etäisyydet voidaan ottaa käyttöön tuotteen ominaisuuksissa (Part Properties) ja ne huomioidaan myös törmäystarkastelussa.

Huolto- ja varoetäisyyksiä lisätään parhaillaan asteittaisesti eri MagiCAD-tuotteille.

5. Määritä määrämittaisia kaapelituotteita

Electrical

Sähköprojekteissa on nyt mahdollista määrittää määrämittaisia kaapelituotteita. Tämä mahdollistaa esivalmistettujen kaapeleiden simuloinnin projektissa. Tuotteille määritettyä pituutta käytetään sekä laskennassa että määrälaskennassa. Ohjelmisto varoittaa, jos tuotteelle määritetty pituus ylitetään piirron aikana ja näin voidaan välttää tilanteita, joissa kaapeleiden tarvittava pituus aliarvioidaan.

6. Laske sprinklerijärjestelmän vesitankin minimikoko

Sprinkler

Sprinklerijärjestelmät vaativat oman ulkoisen vesitankin tilanteissa, joissa vedensaanti julkisesta verkostosta ei ole riittävä järjestelmää varten. Vaadittavan vesitankin minimikoko on nyt mahdollista laskea MagiCADin avulla. Laskenta suoritetaan käyttäen virtaama-arvoa sprinkleriverkoston juuressa sekä eri varoluokkien minimitoiminta-aikoja. Toiminta-ajat perustuvat CEA 4001 -standardiin ja tarvittaessa niitä on mahdollista määrittää myös manuaalisesti.

7. Ilmanvaihtojärjestelmien mitoitus käyttäen ilmanvaihtolaitteen liitoskokoa pienempää kanavakokoa

Ventilation, Calculation

Ilmanvaihtojärjestelmien mitoitus on nyt mahdollista suorittaa käyttäen laitteen liitoskokoa pienempiä kanavia. Mitoitus voitiin aiemmin suorittaa ainoastaan kanavien ollessa samankokoisia tai suurempia kuin liitoskoko.