Haku

1. Nopeat ja tehokkaat toiminnot keskuskaavioiden luontia ja muokkausta varten

Electrical, Schematics

Keskuskaavioiden luonti ja muokkaus isoissa projekteissa vaatii usein usean eri tulostusnäkymän välillä liikkumista. Uusien toimintojen avulla laajojakin keskuskaavioita on mahdollista luoda ja muokata samassa näkymässä. Näin käyttäjien on helpompi tarkastella kokonaisuutta samalla kun muokataan yksittäisiä keskuskaavion osia. Kun keskuskaavio on valmis, voidaan tulostusnäkymät luoda helposti uudella Create Printout -toiminnolla.

Kaavion sisältämien virtapiirien muokkausta on myös nopeutettu. Virtapiirejä on helppoa siirtää uudella Move Circuit -toiminnolla ja kaikki viivat siirtyvät samalla virtapiirin mukana. Kokonaisuutena uudet muokkaustoiminnot tekevät keskuskaavioiden kanssa työskentelystä huomattavasti helpompaa ja nopeampaa myös isoissa projekteissa.

2. Uusia toimintoja pienoisjännitejärjestelmien nousukaavioille

Electrical, Schematics

Mallissa olevia laitteita on nyt mahdollista ryhmitellä laiteryhmiksi automaattisesti samalla kun kyseisille laitteille luodaan ryhmä pienoisjännitejärjestelmän nousukaaviossa. Luodut laiteryhmät linkitetään automaattisesti kaaviosymboleiden kanssa ja näin laitteiden määrän tarkistaminen on helppoa.

Kaavioihin on myös lisätty uusi vaihtoehto jakaa laitteita usealle eri viivalle. Näin käyttäjien on mahdollista paremmin hallita kaaviokuvien kokoa ja sovittaa ne tulostusnäkymiin.

3. Tuki muuntajille valituissa sähkötoiminnoissa

Electrical, Schematics

Muuntajia on nyt mahdollista lisätä nousukaavioihin sekä sisällyttää sähköjärjestelmien tuontiin ja vientiin. Muuntajien luominen tapahtuu datasetissä ja niille voidaan manuaalisesti määrittää laitevalmistajan tietoja vastaavat toisiojännite, impedanssi ja nimellisteho. Muuntajille käytettävä symboli valitaan kaaviota luotaessa.

Muuntajien asentaminen malliin tehdään Install Product -toiminnon avulla. Malliin lisätyt muuntajat sisällytetään Import Network- ja Export Network -toiminnoilla suoritettavaan sähköjärjestelmien tuontiin ja vientiin.

4. Luo määräluetteloita virtapiireistä

Electrical

Määräluettelo (Bill of Materials) -toimintoa voi nyt käyttää myös virtapiireille. Toiminnon avulla voidaan luoda raportti kaikista projektin virtapiireistä ja niiden tiedoista. Luettelo voidaan järjestää eri ominaisuuksien mukaisesti ja sen sisältöä voidaan suodattaa virtapiirityyppien mukaan.

5. Parannettu muuttuvailmavirtaisten ilmanvaihtojärjestelmien (VAV systems) laskenta

Ventilation, Calculation

Muuttuvailmavirtaisten ilmanvaihtojärjestelmien (VAV systems) laskenta on nyt mahdollista suorittaa ilman erillisen painemittarin asennusta. Virtaaman hallinta suoritetaan lähimmässä säätöpellissä virtaaman tulosuuntaan. Näin päätelaitteiden säätöarvo säilyy vakiona ja säätöpellin säätöarvo muuttuu virtaaman muuttuessa.

6. Vaihda mitoitusvaihtoehtoja ilmanvaihdon laskentaraportissa

Ventilation, Calculation

Ilmanvaihtojärjestelmän mitoitusvaihtoehto on nyt mahdollista vaihtaa suoraan ilmanvaihdon laskentaraportissa. Eri mitoitusvaihtoehtojen avulla on helppoa vertailla suunnitteluratkaisuja ennen kuin laskentatulokset päivitetään malliin. Vaihtaaksesi mitoitusvaihtoehtoa, napsauta haluttua riviä hiiren oikealla painikkeella, valitse Set sizing method ja tämän jälkeen päivitä muutokset Update sizing -toiminnolla.

7. Ilmanvaihtojärjestelmien mitoitus käyttäen ilmanvaihtolaitteen liitoskokoa pienempää kanavakokoa

Ventilation, Calculation

Ilmanvaihtojärjestelmien mitoitus on nyt mahdollista suorittaa käyttäen laitteen liitoskokoa pienempiä kanavia. Valittaessa uusi Allow also smaller connection sizes -valinta, kanavakoot määritetään virtaaman nopeuden tai dp max/m -arvon mukaisesti riippumatta laitteen liitoskoosta.

8. Helpompi sprinklereiden tunnistus mallin ja raportin välillä

Sprinkler

Sprinklereiden tunnistaminen mallin ja laskentaraportin välillä on nyt huomattavasti helpompaa. Sprinklereitä valittaessa sama sprinkleri korostetaan sekä mallissa että laskentaraportissa jolloin oikean objektin ja raportin rivin löytäminen on helppoa.

Tämän lisäksi sprinkleriverkostoon on nyt mahdollista lisätä connection nodeja ja sprinkleriraporttien kaikille sivuille on lisätty automaattinen aika- ja päivämäärämerkintä.

9. Luo yksityiskohtaisia juoksevan numeroinnin sääntöjä parametrien suodatuksen avulla

Common

Uusi parametrien suodatustoiminto mahdollistaa yksityiskohtaisten juoksevan numeroinnin sääntöjen luomisen. Luodut säännöt voidaan tallentaa ja viedä myös muihin projekteihin. Valmiiden numerointisääntöjen hyödyntäminen vähentää mallissa vaadittavaa työtä numeroinnin muokkaamiseksi.

10. Vaihda putkihaaran tyyppi Change Properties -toiminnon avulla

All

Change Properties -foiminto tarjoaa helpon ja nopean tavan vaihtaa putkihaaran tyyppiä. Putkihaaran tyypiksi voidaan valita joko T-haara tai lähtökaulus. Change Properties -toiminnon käyttäminen mahdollistaa kaikkien tarvittavien putkihaarojen vaihdon samanaikaisesti verkoston mallintamisen jälkeen sen sijaan, että haaroja muokattaisiin yksitellen jo mallinnuksen aikana.

Change Properties -toiminto tukee nyt myös joustavia putkia.

11. Nesteidenhallintatoiminnot ja nesteiden tuonti verkkokirjastosta

Piping

Lämmönsiirtoon käytettävien nesteiden hallinta on nyt huomattavasti helpompaa. MagiCADin dataset sisältää kattavat toiminnot eri nestetyyppien määrittämiseen ja nesteiden hallintaan. Lisäksi nesteiden tietoja on mahdollista tuoda datasetiin verkkokirjastosta.

Nesteitä voidaan lisätä datasetiin joko manuaalisesti tai ne voidaan tuoda verkkokirjastosta Pick from fluid properties -toiminnon avulla. Verkkokirjasto hyödyntää CoolProp-sivuston tietokantaa ja sisältää kaikki tavallisesti lämmönsiirrossa käytettävät nesteet. Nesteiden tiedot sisältävät tiheyden, dynaamisen viskositeetin ja lämpökapasiteetin eri lämpötiloissa. Yhteys MagiCADin ja verkkokirjaston välillä hyödyntää MagiCAD Connect -sovellusta ja nesteitä voidaan siirtää datasetin ja projektin välillä Design Data -työkalun avulla.

Nesteidenhallintatoimintojen lisäämisen myötä aiemmin käytössä ollut Specific heat capacity -työkalu on poistettu tarpeettomana.

12. Parannuksia Update Parameters -toimintoon

Common

Update Parameters toiminnon käyttömahdollisuuksia on laajennettu. Toiminnon avulla on nyt mahdollista lisätä tuotekoodeja tuotteille, jolloin verkoston mitoitusta ei tarvitse tehdä tuotekoodien päivittämiseksi. Lisäksi Update Parameters -toiminnon valinta-alueeseen sisällytetään nyt myös reikävaraukset.

13. Tarkempi eristesarjojen määrittely

Ventilation, Piping

Järjestelmä- ja eristesarjoille on nyt lisätty erilliset ominaisuudet materiaalitunnisteelle (Material code) ja materiaalille (Material name), mikä mahdollistaa niiden tarkemman määrittelyn.

Tämän lisäksi eristesarjoille on lisätty omia uusia ominaisuuksia. Päällysteen tunniste (Coating code) ja päällystemateriaali (Coating material) voidaan nyt määrittää erikseen ja eristeluokalle (Insulation class) on lisätty oma ominaisuutensa. Jos useammalle eristesarjalle annetaan sama tunniste, voidaan eri eristesarjat erotella ylimääräisen tunnistekentän avulla (Insulation user code). Tämän lisäksi, kaikki eristeiden ominaisuudet lisätään automaattisesti elementtien tietoihin tunnistetekstejä varten.

14. Parannettu käytettävyys Project Wizard -työkalussa

All

Useat pienet parannukset parantavat Project Wizard -työkalun käytettävyyttä. Uusien toimintojen avulla projektinäkymän ylimmäiseksi kiinnitettävät projektin osat on helppo valita, tiloja voidaan poistaa kätevästi tarvittaessa ja projektin osien luomista varten voidaan helposti avata uusi näkymä.

15. Lisää kansallisia nimistötunnuksia geneerisille ilmanvaihtolaitteille

Ventilation

MagiCADissa luoduille geneerisille ilmanvaihtolaitteille on nyt mahdollista lisätä kansallinen nimistötunnus laitteiden ominaisuuksissa. Nimistötunnuksia voidaan lisätä sekä yksittäisille laitteille että useille laitteille samanaikaisesti.