Haku

1. Tuki jakelukiskojärjestelmille

Electrical

MagiCAD Electrical sisältää nyt kaiken tarvittavan jakelukiskojärjestelmien (Busbar trunking system) mallintamiseen. Ohjelmistoon on lisätty uusi tuoteluokka, uusia osia, sekä mallinnustoimintoja. MagiCADin sähkölaskennat eivät vielä tue jakelukiskojärjestelmiä, mutta tuki tullaan lisäämään myöhemmässä ohjelmistoversiossa.

Järjestelmän syöttöön on useita vaihtoehtoja. Kaapelisyöttöä varten voidaan käyttää pääty- keski- ja Inline-syöttöyksiköitä. Virtakiskon syöttö voidaan myös tehdä suoraan keskuksesta käsin keskussyöttöyksiköillä. Ryhmäkeskuksien syöttö voidaan tehdä keskussyöttöyksiköistä tai virtakiskoon liitetyistä virranottimista.

Jakelukiskojärjestelmän osien pituutta on mahdollista muokata asennuksen jälkeen.

2. Virtakiskojärjestelmien hallinta

Ventilation, Piping, Sprinkler, Electrical

Uusi Bus Circuit -virtapiirityyppi mahdollistaa virtakiskojärjestelmien tarkan määrittelyn. Virtakiskojärjestelmään voidaan lisätä sekä virta- että datapiirien objekteja. Objektien liittäminen virtakiskon virtapiireihin ei vaikuta virta- ja datapiirien laskentaan.

Sähköobjekteille on myös lisättävissä kaksi uutta ominaisuutta, Number of connections ja Bus current, joita käytetään, kun objektit on liitetty virtakiskojärjestelmään. Näiden ominaisuuksien tiedot voidaan sisällyttää virtakiskojärjestelmän tietoihin.

Virtakiskoja ja niiden virtapiirejä voidaan helposti hallinnoida erillisessä ikkunassa. Käyttäjät voivat myös asettaa rajat kaapelimitalle, virtakiskon virralle, ja virtakiskon liitosten määrälle. Kun asetettu raja ylittyy, käyttäjälle näytetään varoitusviesti.

3. Luo ja asenna sähköobjektiryhmiä

Electrical

Sähköobjekteja on nyt mahdollista yhdistää objektiryhmäksi. Objektiryhmien käyttö säästää aikaa projekteissa, joissa rakennus sisältää toistuvia sähköobjektiyhdistelmiä. Esimerkiksi, jos sama pistorasioiden ja valokatkaisimien yhdistelmä asennetaan useisiin huoneisiin, voidaan niistä luoda ja asentaa objektiryhmä, sen sijaan että jokainen objekti lisättäisiin erikseen.

Objektiryhmiä on mahdollista muokata asennuksen jälkeen. Mihin tahansa asennettuun objektiryhmään tehdyt muutokset voidaan päivittää muihin ryhmiin Update DWG -toiminnon avulla. Objektiryhmän objekteja voi myös käsitellä yksittäin, joten niiden käyttö ei vaikuta muihin toimintoihin.

4. Sähkötuotteiden asennus kalteviin tasoihin

Electrical

Sähkötuotteita on nyt mahdollista asentaa kaltevan tason mukaisesti määrittämällä niille kallistuskulma. Tuotteen kulma voidaan määrittää joko asennuksen yhteydessä tai jälkikäteen Change Properties -toiminnon avulla. Tuotteita voidaan kallistaa joko pituus- tai leveyssuunnassa ja kallistuskulma säilytetään myös objekteja tai symboleita siirrettäessä tai käännettäessä.

5. Tarkastele kokonaisvirtaamaa ilmanvaihtoraporteissa

Ventilation

Ilmanvaihtosuunnittelijoiden on välillä tarpeellista laskea ilmanvaihdon kokonaisvirtaama rakennuksen eri osissa, esimerkiksi arvioitaessa ilmanvaihtolaitteisiin kohdistuvia vaatimuksia. MagiCADiin on lisätty kolme uutta parametriä, joiden avulla on mahdollista laskea yhteen virtaamatietoja ilmanvaihtoraporteissa.

Uudet parametrit ovat Flow sum (kokonaisvirtaama), Flow sum VAV Boost (kokonaisvirtaama käyttäen boost-asetusta muuttuvailmavirtaisille järjestelmille) ja Flow sum VAV Min (kokonaisvirtaama käyttäen minimivirtaamaa muuttuvailmavirtaisille järjestelmille). Nämä parametrit voidaan lisätä ilmanvaihtoraportteihin Report template -työkalussa.

6. Lisää ilmanvaihdon kokonaisvirtaama mittateksteihin

Ventilation

Uudet ilmanvaihdon kokonaisvirtaamaparametrit voidaan sisällyttää mittateksteihin ja Part Property Line -teksteihin. Tämä mahdollistaa paremman yleiskatsauksen virtaama-arvoihin piirustuksia tarkasteltaessa.

Seuraavat parametrit ovat lisättävissä ilmanvaihdon päätelaitteiden mittateksteihin:

  • Flow sum VAV Boost
  • Flow sum VAV Boost with sign
  • Flow sum VAV Boost without sign
  • Flow sum Min
  • Flow sum Min with sign
  • Flow sum Min without sign

Seuraavat parametrit ovat lisättävissä säätöpeltien mittateksteihin:

  • Flow VAV boost
  • Flow VAV min

Seuraavat parametrit ovat lisättävissä Part Property Line -teksteihin:

  • Flow VAV Boost
  • Flow VAV Min

 

7. Sulje säätöpeltejä laskentaraportissa

Ventilation

Säätöpeltejä on nyt mahdollista sulkea ilmanvaihdon laskentaraportissa. Suljetun säätöpellin läpi ei kulje virtaamaa ja se toimii tulppana. Näin on mahdollista simuloida verkostoja ilman jatkeita.

8. Vaihda jäähdytyspalkkien ja puhallinkonvektoreiden kokoa

Ventilation, Piping

Jäähdytyspalkkien ja puhallinkonvektoreiden kokoa on nyt mahdollista vaihtaa MagiCADin Part Properties- ja BricsCADin Properties -toimintojen avulla. Koon vaihtaminen on mahdollista ainoastaan, kun laitetta ei ole liitetty järjestelmään.

Tämä lisäys tekee jäähdytyspalkkien ja puhallinkonvektoreiden kokojen vaihtamisesta asennuksen jälkeen huomattavasti helpompaa. Malliin asennettujen tuotteiden koon vaihtaminen oli aiemmin mahdollista ainoastaan Find and Replace -toiminnon avulla tai poistamalla laite ja asentamalla se uudestaan.

9. Vaihda lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien mitoitusvaihtoehtoa laskentaraportista käsin

Piping, Calculation

Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien mitoitusvaihtoehto on nyt mahdollista vaihtaa laskentaraportista käsin. Tämä helpottaa eri mitoitusvaihtoehtojen vertailua ja valittu vaihtoehto voidaan haluttaessa päivittää malliin.

Vaihtaaksesi mitoitusvaihtoehdon, napsauta laskentaraportin riviä hiiren kakkospainikkeella ja valitse Set sizing method. Päätettyäsi uuden mitoitusvaihtoehtovaihtoehdon valitse Update sizing, jolloin laskentaraportti päivittyy sen mukaisesti. Tämän jälkeen mitoitusvaihtoehto voidaan joko päivittää malliin tai laskentaraportissa voidaan palata aiempaan vaihtoehtoon.

10. Tulosta koko ilmanvaihto- tai putkilaskentaraportti kerralla

Ventilation, Piping

Ilmanvaihto- ja putkijärjestelmien laskentaraportit on nyt mahdollista tulostaa kokonaan kerralla uuden Print all… -toiminnon avulla. Raportin osat täytyi aiemmin tulostaa erikseen, mikä oli usein aikaa vievää.

11. Luo projektikohtaisia sivupohjia piirikaavioille

Electrical, Circuit Designer

Piirikaavioille on nyt mahdollista luoda projektikohtaisia sivupohjia. Käytetyt sivupohjat lisäävät kehyksen ja otsikkotaulun piirikaavioihin, jotka luodaan automaattisesti keskuskaavioiden pohjalta Create Circuit Schematic -toiminnon avulla.