Haku

1. Valaistussuunnitelmien tuonti DIALux Evo -ohjelmistosta

Electrical

DIALux Evo on kattava ohjelmisto valaistussuunnitteluun. Ohjelmistolla tehtyjä valaistussuunnitelmia on nyt mahdollista tuoda MagiCADiin IFC-tiedostomuodossa.

Kun IFC-tiedosto on tuotu MagiCADiin, käyttäjät voivat valita mitkä tiedoston sisältämistä kerroksista tuodaan malliin ja määrittää valaisintyyppien vastaavuudet ohjelmistojen välillä. Tämän jälkeen MagiCAD sijoittaa valaisimet malliin DIALux Evon sisältämien korkeusasemien mukaisesti. Valaisinten oikea kerros MagiCADissa määrittyy automaattisesti korkeustietojen avulla ja valaisintyypit määritetään automaattisesti, jos niiden valmistaja- ja tuotetiedot vastaavat MagiCADista löytyviä.

Toiminnon avulla on myös mahdollista päivittää olemassa olevat valaisimet DIALux Evon tietojen mukaisesti, sen sijaan että luotaisiin kokonaan uusi valaistussuunnitelma. Tämä helpottaa valaistussuunnitelman muokkaamista myöhemmissä projektin vaiheissa.

 

2. Jakelukiskojärjestelmien laskenta ja parannettu mallinnus

Electrical

MagiCAD 2024 UR-2 -versio mahdollisti jakelukiskojärjestelmien mallinnuksen. MagiCADin uusin versio lisää sähkölaskennat jakelukiskojärjestelmille sekä helpottaa niiden mallintamista.

Jakelukiskojärjestelmille on nyt mahdollista suorittaa oikosulkuvirtalaskenta ja jännitteenalenemalaskenta. Tämän lisäksi virtakiskohaaroille on mahdollista määrittää oletusmitat ja järjestelmän osien haarat mitataan osan keskipisteestä haaran päähän, mikä helpottaa mallinnustyötä ja mitoitusta.

3. Parannuksia väyläohjausjärjestelmien suunnitteluun ja hallintaan

Electrical

MagiCADin uusi versio sisältää useita parannuksia väyläohjausjärjestelmien suunnitteluun ja hallintaan.

Väyläliitäntöjen asetusikkunassa (Bus connections settings) on mahdollisuus kohdentaa näkymä useaan laitteeseen. Jos laitteet eivät sijaitse tarkasteltavassa piirroksessa, avataan niiden piirros automaattisesti. Valitut laitteet osoitetaan piirroksessa X-merkillä ja piirrokset kohdistetaan laitteisiin.

Jos toiseen väyläohjausyksikköön kuuluvia laitteita lisätään uuteen väyläohjausyksikköön, käyttäjälle näytetään varoitusviesti. Viesti-ikkunassa käyttäjä voi valita lisätäänkö laitteet uuteen väyläohjausyksikköön vai jätetäänkö ne vanhaan.

Väylien ja väyläohjausyksiköiden tiedot voidaan lisätä Object ID -tunnisteisiin, mikä mahdollistaa laitekohtaisten tunnisteiden luomisen.

4. Parannettu lattialämmitysjärjestelmien automaattinen suunnittelutoiminto

Piping

Lattialämmitysjärjestelmien automaattista suunnittelutoimintoa (Auto Routing Underfloor Heating) on parannettu huomattavasti. Koneoppimista hyödyntävä toiminto ottaa huomioon huoneiden muodon, mahdolliset esteet ja kylmät seinät ja tarjoaa käyttäjille laadukkaita asennuskuviovaihtoehtoja.

5. Lisää kansallisia koodistotunnuksia geneerisille objekteille

Ventilation, Piping, Electrical

MagiCADin projektitiedostoon sisältymättömille geneerisille objekteille on nyt mahdollista lisätä kansallisia koodistotunnuksia. Nämä objektit voivat olla esimerkiksi geneerisiä jakotukkeja ilmanvaihto- ja putkisuunnittelussa tai geneerisiä keskuksia sähköprojekteissa. Tunnus lisätään objektin asennuksen yhteydessä.

Tämän lisäksi kansallisia tunnuksia on nyt mahdollista määrittää reikävarauksille ja järjestelmän osille projektitiedostossa.

6. Sprinkler-kuivaverkostojen laskenta

Sprinkler Designer

Sprinkler-kuivaputkisammutusjärjestelmää hyödynnetään tyypillisesti tilanteissa, joissa osa verkostosta sijaitsee alhaisissa lämpötiloissa. Järjestelmän kuivan osan putkissa on paineilmaa tai typpeä ja se on erotettu muusta järjestelmästä omalla venttiilillään. Kun sprinklerijärjestelmä laukeaa, kuivan osan paine laskee ja venttiili päästää nesteen myös tähän järjestelmän osaan. Kuivan osan täyttymistä vauhdittamaan saatetaan myös käyttää erillistä kiihdytintä.

Kuivan sprinkleriputken täyttymiseen vedellä vaikuttavat useat eri tekijät, kuten vesilähteen ominaisuudet, venttiilin ominaisuudet, verkoston suunnittelu, kaasun paine ja sprinklereiden ominaisuudet. MagiCAD mahdollistaa näiden tekijöiden määrittelyn ja tarkan toiminta-ajan laskennan kuiva-asennuksen sisältäville sprinklerijärjestelmille.

7. Päivitä piirikaavioiden nimiötiedot keskuskaavion tietojen mukaisesti

Circuit Designer

Piirikaavioiden nimiöiden ominaisuudet on nyt mahdollista linkittää keskuskaavion sisältämiin tietoihin. Nimiötekstien määritysikkunassa (Label text definition) käyttäjät voivat valita määritetäänkö nimiön ominaisuuksien arvot manuaalisesti vai valitun keskuskaavion ominaisuuden mukaisesti.

Piirikaavion nimiöihin linkitetyt keskuskaavion ominaisuudet on myös mahdollista tallentaa piirikaaviopohjaan. Tämä mahdollistaa piirikaavion nimiön päivittämisen automaattisesti keskuskaavion mukaisesti jo uutta piirikaaviota luotaessa.

8. Kylmäsiltojen laskenta MagiCAD Room -moduulissa

Room

MagiCAD Room -moduulin lämpöhäviölaskennat huomioivat kylmäsilloista johtuvan ylimääräisen lämpöhäviön. Kylmäsillat ovat rakenteiden kohtia, joissa on viereisiä alueita suurempi lämpöhäviö. Tyypillisiä kylmäsiltoja ovat elementtien väliset liitoskohdat, kuten huoneiden nurkat sekä ikkunan- ja ovenkarmit.

Lämpöhäviölaskenta voidaan suorittaa Suomen rakentamismääräyskokoelman (2012) asetusten mukaisesti, tai käyttämällä määrättyä prosenttiosuutta olemassa olevasta lämpöhäviöstä kylmäsiltojen ylimääräisen lämpöhäviön arvona.