Haku

Uudet ominaisuudet – MagiCAD 2025 for Revit

Tutustu uuden MagiCAD 2025 -version ominaisuuksiin AutoCADille tästä »
Tutustu uuden MagiCAD 2025 -version ominaisuuksiin BricsCADille tästä »

HUOM: MagiCAD 2025 -julkaisu Revit 2025 -versiolle ei sisällä Schneiderin sähkölaskentaa eikä Supports & Hangers moduulia. Nämä ovat käytettävissä toistaiseksi ainoastaan Revit 2023.1- ja Revit 2024 -versioilla. Tämä johtuu Autodesk Revit 2025 -version käyttämästä .NET-ohjelmistokehyksestä. Tuki Revit 2025 -versiolle tullaan lisäämään mainituille toiminnallisuuksille seuraavassa MagiCADin versiossa.


Tuleva webinaari:

MagiCAD 2025 for Revit – New Features
Jun 20, 2024 2:00 – 2:30 PM EEST

1. Yhteensopivuus uuden Autodesk Revit 2025 -version kanssa

Kaikki moduulit

MagiCAD 2025 on yhteensopiva uuden Autodesk Revit 2025 -version sekä aikaisempien Revit 2024 ja 2023.1-versioiden kanssa. MagiCAD 2025 on myös päivitetty käyttämään .NET 8 ohjelmistokehystä, Revitin kehityksen mukaisesti. MagiCAD 2025 tukee Revitin tummaa tilaa (dark mode) ja ohjelmiston kuvakkeiden ulkoasua on päivitetty näkyvyyden parantamiseksi.

2. Sprinkler-kuivaverkostojen laskenta

Sprinkler Designer

Sprinkler-kuivaputkisammutusjärjestelmää hyödynnetään tyypillisesti tilanteissa, joissa osa verkostosta sijaitsee alhaisissa lämpötiloissa. Järjestelmän kuivan osan putkissa on paineilmaa tai typpeä ja se on erotettu muusta järjestelmästä omalla venttiilillään. Kun sprinklerijärjestelmä laukeaa, kuivan osan paine laskee ja venttiili päästää nesteen myös tähän järjestelmän osaan. Kuivan osan täyttymistä vauhdittamaan saatetaan myös käyttää erillistä kiihdytintä.

Kuivan sprinkleriputken täyttymiseen vedellä vaikuttavat useat eri tekijät, kuten vesilähteen ominaisuudet, venttiilin ominaisuudet, verkoston suunnittelu, kaasun paine ja sprinklereiden ominaisuudet. MagiCAD mahdollistaa näiden tekijöiden määrittelyn ja tarkan toiminta-ajan laskennan kuiva-asennuksen sisältäville sprinklerijärjestelmille.

3. Tilojen luonti IFC-tiedoston pohjalta

Common Tools

MagiCADin Project Wizard -työkalu mahdollistaa nyt tilojen luonnin linkitetyn IFC-tiedoston pohjalta projektia aloitettaessa. Työkalussa voitiin aiemmin ainoastaan kopioida luettelo tiedoston sisältämistä tiloista. Project Wizard lisää myös tilojen ääriviivat malliin helpottamaan niiden tarkastelua, sillä käytettäessä pelkkää tilojen geometriaa niiden rajaamiseen, IFC-tiedoston laatu ja muunnos Revitiin saattavat vaikuttaa heikentävästi niiden havaittavuuteen.

4. Näkymien valinta reaaliaikaista törmäystarkastelua varten

Common Tools

Reaaliaikainen törmäystarkastelu saattaa hidastaa Revit-projektin käsittelyä. MagiCAD mahdollistaa nyt reaaliaikaisen törmäystarkastelun rajaamisen valittuihin näkymiin, jolloin suunnittelutyötä ei tarvitse keskeyttää ja törmäystarkastelua lopettaa projektin käsittelyn hidastuessa.

5. Putki- ja kanavakomponenttien koon päivitys

Piping, Ventilation

Putki- ja kanavajärjestelmien osien kokoa joudutaan usein muuttamaan kesken järjestelmän suunnittelun. Osien muokkaaminen ei kuitenkaan ulotu niihin liitettyihin putki- ja kanavakomponentteihin, kuten säätöpellit ja venttiilit. Tästä aiheutuu tilanteita, joissa järjestelmän osat ja komponentit saattavat olla eri kokoisia. Uuden Component sizing -työkalun avulla komponenttien koko on helppo päivittää viereisiä järjestelmän osia vastaavaksi.

Työkalua voidaan käyttää joko valituille komponenteille, järjestelmän haaroille tai koko verkostolle. Kaikki komponentit valinta-alueella päivitetään automaattisesti viereisiä järjestelmän osia vastaavan kokoisiksi. Component sizing -työkalua voidaan käyttää myös keskeneräisille tai avoimia päitä sisältäville verkoston osille, toisin kuin mitoituslaskentaa.

6. Luo ja käytä koodistoa sähköjärjestelmille

All

Koodistotunnuksia on nyt mahdollista lisätä sähköjärjestelmille, mukaan lukien tele- ja datajärjestelmät. Tämä mahdollistaa kansallisten koodistojen käyttämisen sähköprojekteissa ja helpottaa järjestelmien tunnistamista projektin eri osapuolten välillä.

Sähköjärjestelmille on lisätty uusia objektikohtaisia parametreja koodistotunnuksia varten. Sähköjärjestelmien koodistotiedot lisätään sähköobjektien objektikohtaisiin parametriarvoihin järjestelmän piirron aikana. Koodistotunnuksia voidaan lisätä olemassaoleville objekteille Update Parameters -toiminnon avulla.

Koodistojen puunäkymän sisältämiä osia on mahdollista kopioida. Tämä nopeuttaa huomattavasti koodistorakenteen luomista tilanteissa, joissa koodisto sisältää toistuvia osia.

7. Uusi Smart-asennusvaihtoehto putkituotteille

Piping

Uusi Smart-asennusvaihtoehto putkituotteille helpottaa kulman sisältävien tuotteiden asennusta. Smart-asennuksen avulla käyttäjät voivat korvata 90-asteen putkikulman siihen soveltuvalla tuotteella. Tämä on erityisen hyödyllistä esimerkiksi hanakulmarasioita asennettaessa. Smart-asennusvaihtoehto on käytettävissä Other component- ja Stop valve -tuoteluokkien tuotteille.

8. Käytä Angle to horizontal -työkalua kalteville putkille

Piping

Angle to horizontal -työkalua on nyt mahdollista käyttää myös kalteville putkille. Kaikki työkalun vaihtoehdot ovat käytettävissä myös putkiverkostoille, joille on määritetty kaato. Angle to horizontal -työkalun avulla korkeusaseman muutokset on mahdollista mallintaa kalteville putkille ilman näkymän vaihtoa tai piirtämisen keskeyttämistä.

9. Useita parannuksia laskentoihin

Ventilation, Piping, Sprinkler Designer

MagiCADin uusin versio sisältää useita parannuksia eri laskentoihin.

Äänen vaimentuminen jakolaatikoissa on mahdollista jättää huomioimatta suoritettaessa äänenvoimakkuuslaskentaa. Tämä valinta jättää huomioimatta jakolaatikon sisällä tapahtuvan ääniaaltojen heijastumisesta johtuvan vaimentumisen, mutta laskentaan sisällytetään silti virtaaman jakautumisesta eri kanaviin aiheutuva vaimentuminen.

Sprinklerilaskennassa laskentaikkunan sisältämät arvot tallennetaan nyt automaattisesti. Aiemmin arvot palautuivat oletusvaihtoehtoihin, ellei käyttäjä päivittänyt laskentatuloksia malliin laskentaraportin Update to model -toiminnolla.

Pattereiden säätöventtiilin tiedot tallennetaan nyt patterin parametreihin. Näin ei tarvita enää erillisiä tunnistetekstejä patterille ja säätöventtiilille.

Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien tasapainotuslaskennassa tuloputken virtaaman lämpötila on lisätty laskentaraporttiin.
Viemäreiden virtaaman laskennassa viemäriputkien tietoihin on lisätty niitä edeltävän laitteen maksimivirtaaman nimellisarvo.

10. Suorituskyvyn parannus Update parameters -toiminnolle

Piping

Update parameters -toiminnon suorituskykyä on parannettu huomattavasti päivitettäessä objektikohtaisia Product code -parametrejä. Parametrien päivitys on nyt selvästi nopeampaa, etenkin putkituotteita käsiteltäessä.