Med över 30 års erfarenhet inom produktmodellering och programvaror för byggbranschen är MagiCAD en självklar partner för tillverkare inom El- och VVS-branschen.

Vi är pionjärer när det gäller intelligenta produktmodeller baserade på verkliga produkter och tekniska data från tillverkare. MagiCAD-modellerna är parametriska och små men ger samtidigt en realistisk bild av produkten. De här intelligenta modellerna innehåller 3D-geometri och omfattande tekniska data och marknadsinformation för varje produkt.

Programvaran MagiCAD har ett produktbibliotek med över en miljon datarika El- och VVS-produkter från över 200 tillverkare samt över 20 tillverkarspecifika plugins för MagiCAD.

När produktmodeller skapas publiceras de i MagiCAD Cloud-biblioteket där de direkt blir tillgängliga för alla MagiCAD-användare i över 50 länder. När produkterna är modellerade i både Revit- och AutoCAD-format kan alla konstruktörer som har Autodesk Revit, var som helst i världen, använda produktmodellerna när de behöver dem. En produkt vald i ritningsfasen innebär ofta en produkt såld senare i projektet.

Produktmodellering och databaser

Vi har de bästa modelleringsexperterna som skapar datarika produktmodeller baserade på verkliga produkter och tekniska data från tillverkarna. De intelligenta modellerna innehåller 3D-geometrier och omfattande tekniska data för varje produkt. När produktmodeller skapas publiceras de i MagiCAD Cloud och MagiCAD-biblioteken, där de blir direkt tillgängliga för alla användare i över 80 länder.

Då produkterna finns i både AutoCAD- och Revit är våra databaser några av de mest optimala kanalerna för att nå El- och VVS-projektörer i hela världen.

Magi CADCloud-modellerna är parametriska och mycket små, men ger samtidigt en realistisk bild av produkten. Modeller kan konverteras till formaten för Revit (RFA) och AutoCAD (DXF).

Plugins

För de tillverkare som har många anpassningsbara produkter, ett stort antal olika produktvarianter eller som vill hjälpa kunderna att välja och installera den mest lämpliga produkten för varje situation kan vi ta fram en särskild plugin för att underlätta i just de situationerna. Över 20 stycken plugins för MagiCAD ansluter tillverkarnas programvals- och beräkningsprogram direkt till MagiCAD, vilket gör att produkter kan väljas enklare, snabbare och med större precision.

När du har valt en produkt, kan du importera och placera produkten från respektive plugin direkt i din MagiCAD-modell, precis som alla andra intelligenta MagiCAD-objekt. Information om mått och tekniska data ingår i produktmodellen. Du får också direkt tillgång till ett större utbud av mer komplexa och konfigurerbara produkter, till exempel luftbehandlingsaggregat.

Klicka för att se alla plugins

Skräddarsydda programvaror

MagiCAD Group Oy kan ta fram skräddarsydda programvarulösningar som passar ihop med tillverkarnas interna processer för utveckling, tillverkning, försäljning, logistik med mera. Vi kan till exempel ta fram ett brett utbud av program för produktkonfigurering, produktval, specifika beräkningar samt exempelvis anslutning till affärs- och CRM-system. Ett typexempel på våra skräddarsydda programvarulösningar är ett produktkonfigureringsverktyg för lufthanteringsenheter.

MagiCAD Cloud

Tillverkare får, genom möjligheten att modellera och lagra produkter i MagiCAD Cloud, tillgång till El- och VVS-projektörer som arbetar på med byggnadsprojekt i hela världen. MagiCAD används runtom i världen och är den främsta lösningen i Norden, Ryssland och Kina. De intelligenta modellerna innefattar 3D-geometri och omfattande tekniska data för varje produkt. När produktmodellerna har skapats blir de omedelbart tillgängliga för tiotusentals MagiCAD-kunder och publiceras globalt genom MagiCAD Cloud.