Sök

5 viktigaste sakerna att tänka på när ni köper modellering av BIM-objekt

28.09.2021

MagiCAD Group

MagiCAD Cloud
Nyheter tillverkare
Produktdatabaser

För el- och VVS-tillverkare är det ett måste att se till så att ens produkter finns tillgängliga som BIM-objekt. BIM-processen är det mest konkreta exemplet på byggbranschens digitalisering och en av de viktigaste lösningarna för förbättrad produktivitet.

Alla el- och VVS-tillverkare behöver vara ombord på BIM-tåget, men det är också viktigt att välja rätt vagn. Här är vad ni ska tänka på när ni börjar fundera på att modellera BIM-objekt av era verkliga produkter.

”Lätta” BIM-objekt är ett grundläggande krav

”Lätta” BIM-objekt är ett grundläggande krav, men vissa leverantörer klarar helt enkelt inte av att tillhandahålla detta. Har du någonsin haft svårt att läsa in en webbsida på grund av en dålig internetuppkoppling? Eller haft problem med att öppna en jättestor Excel-fil på en gammal dator? Detta är vad projektörer måste hantera dagligen i komplicerade projekt när enskilda BIM-objekt är för tunga och det kan ta evigheter att läsa in ett projekt. Nedladdning av nya BIM-modeller till en programvara kan ta väldigt mycket tid om modellen är för tung. Det är viktigt att leverantören har satt en standard som garanterar den bästa användarupplevelsen för slutanvändarna samtidigt som det hålls en hög kvalitet och en liten filstorlek på BIM-objekten.

Projektörer efterfrågar ibland information om förhållandet mellan typisk modellstorlek i förhållande till modellerad volym (MB/m3) eller typisk beräkningstid i förhållande till modellstorlek (min/MB). Naturligtvis är siffrorna för olika projekt inte direkt jämförbara, men dessa frågor har ändå uppstått när projektörer försöker jämföra olika program och deras prestanda. Om man frågar tio olika byggföretag hur lång tid de behöver för att bygga ett hus per m3 får du tio olika svar, men man kan inte basera sitt affärsbeslut enbart på dessa siffror. Vid modellering av BIM-objekt är ”lätta” BIM-objekt är ett grundläggande krav på leverantören. Ni måste se till att ni får BIM-objekt med små filstorlekar och relevant data.

Intelligenta BIM-objekt är mer än bara en 3D-modell

Intelligenta BIM-objekt innehåller mycket data och mått som säkerställer olika beräkningars funktionalitet. Det finns dock ett vanligt missförstånd i byggbranschen som låter antyda att ju mer information det finns i ett BIM-objekt, desto bättre.

BIM-objektets verkliga intelligens ligger istället i hur informationen och tekniska data används. Som mjukvaruutvecklare vet vi vad slutanvändarna behöver och varför man inte ska fylla sina BIM-objekt med för mycket information och metadata som faktiskt kan göra projektörens jobb svårare. Det finns ännu ingen global standard för data, och så länge objekten har olika slags parametrar kan de aldrig användas av till exempel artificiell intelligens (AI). Faktum är att många objekt måste rensas på data före den typen av användning.

Det bästa sättet att göra BIM-objekt intelligenta är att se till att de innehåller relevant data men samtidigt är ”lätta”. Låt dig inte luras av datamängder. En enkel, enhetlig och välorganiserad metadatastruktur ger slutanvändaren mest värde.

Olika detaljnivåer (LOD) för olika projektfaser

Level of Detail (LOD) beskriver detaljnivån hos komponenternas geometri i BIM-modellen för olika faser i ett projekt. Inte heller här finns det någon global standard, men att ha objekt med olika LOD är viktigt redan idag eftersom dessa har specifika platser i projekteringsprocessen.

Vi tillhandahåller tre olika LOD-nivåer som har utvecklats från generiska former av 3D-objekt och parameterdrivna primitiver. LOD 200 är avsett för programhandlingsfasen för att optimera prestandan hos komplexa ritningar och fungera som platshållare i projektet.

När en mer detaljerad geometri krävs för beslutsprocesser och samordningen kan objektet användas som LOD 300.

LOD 350 visar en mycket detaljerad och exakt geometri med fullständig produktinformation. Detta kan exempelvis användas av arkitekter som utformar lysrörsarmaturer.

Detaljnivån har potential att öka BIM-objektets filstorlek och installationstid, vilket gör objekten för tunga, men en bra leverantör av BIM-objekt kan se till så att detta inte blir fallet.

Kan vem som helst tillhandahålla BIM-objekt?

Under projekteringsprocessen får projektören information från flera olika källor. Informationen är ofta ostrukturerad och kommer i olika format. Detta är ett uppenbart problem. En byggnads digitala tvilling kan bli en blandning av generiska och specifika tillverkarobjekt med oorganiserade datastrukturer. Detta blir ett stort problem när man försöker bygga pålitliga och återanvändbara datarika modeller. Projektörer måste ofta lägga extra tid på att rensa upp i projekt-filerna.

Sätt dig själv i projektörens situation. Skulle du föredra att hämta strukturerade och tillverkarverifierade BIM-objekt, eller hämta information som tillverkarna tillhandahåller var för sig, med olika format och strukturer? För tillverkarna är det helt enkelt inte rimligt att skapa egna Revit-familjer på grund av avsaknaden av standarder i branschen. Att göra bra BIM-objekt inom installation i dagens miljö kräver mjukvaruindustrins kunskap och erfarenhet, och detta är vanligtvis inte en kärnverksamhet som finns hos el- och VVS-tillverkare.

Att bibehålla och uppdatera egna bibliotek medför också kostnader som inte är omedelbart synliga. Programvaror för el- och VVS-projektörer uppdateras årligen och endast de största mjukvaruutvecklarna i branschen har den bästa kunskapen gällande uppdaterade regler och parametrar kring modellering av BIM-objekt. BIM-objekten måste vara funktionella i olika programvaror och plattformar samt i de årligen uppdaterade versionerna.

När modellering av BIM-objekt inte räcker till

Vissa produkter kanske alltid kommer i anpassade storlekar, eller i vissa fall krävs det en viss uppsättning parametrar för att kunna välja rätt produkt. I dessa situationer är inte det enklaste sättet att tillhandahålla endast ett förutbestämt urval av BIM-objekt till slutanvändarna. Tillverkar-appar som produktvalsverktyg (selection tools) och plugins kan användas för att göra produktvalet enkelt och hjälpa projektörer att få jobbet gjort snabbare. De är perfekta för anpassade produkter, eller för att välja rätt produkter utan långdragna testprocedurer.

Produktvals- och konfigurationsverktyg är skräddarsydda efter tillverkarens specifika produktlogik och regler. De hjälper användare att välja och konfigurera rätt produkt för det specifika projektet. Plugins är tilläggsprogram som integrerar befintliga produktvals- och konfigurationsverktyg i projekteringslösningar som Revit. Denna integrering förbättrar projekteringsupplevelsen eftersom tidskrävande uppgifter automatiseras samtidigt som projektörens kapacitet växer. De flesta leverantörer av BIM-objekt kan inte erbjuda produktvals- och konfigurationsverktyg och plugins som skulle hjälpa er som el- och VVS-tillverkare att dra full nytta av digitaliseringen.

Fråga dig själv: vilka är era krav för modellering av BIM-objekt? Är det en av era kärnverksamheter, eller borde ni vända er till ett proffsteam med lång erfarenhet och stor kapacitet som kan ge er stöd i alla BIM-relaterade frågor?

 

Har du några frågor? Kontakta oss