Sök

AFRY förnyar 3-års avtal med MagiCAD Group

07.10.2022

MagiCAD Group

Företagsnyheter
Pressmeddelande

Vi är glada att kunna meddela att AFRY återigen valt att förnya sitt 3-års avtal med MagiCAD Group. AFRY är ett av Sveriges största ingenjörs- och konsultföretag med en lång historia bakom sig.

Avtalet omfattar alla MagiCAD-moduler för både AutoCAD och Revit. MagiCAD Group har också fått fortsatt förtroende att stötta AFRY gällande vidareutveckling av sina MagiCAD-användare via grund- och fortsättningskurser samt support och konsulttimmar.

”MagiCAD är ett viktigt och självklart verktyg i vårt dagliga arbete och i vår strävan att driva på utvecklingen mot mer hållbara samhällen. Effektivitet och kvalitet i projekteringsprocessen har stor betydelse i strävan för att nå leverans- och klimatmål i byggprojekt”, säger Mattias Andreassen, affärsområdeschef AFRYs bygg- och fastighetserbjudande.

Under årens lopp har AFRY utökat sitt MagiCAD-användande i takt med att verksamheten har vuxit. Från att ha använt MagiCAD Piping och Ventilation för AutoCAD till att idag använda alla MagiCAD-modulerna för både AutoCAD och Revit.

”Då AFRY är en av de första MagiCAD-kunderna i Sverige är vi extra glada att vi får fortsatt förtroende och kan fortsätta ett nära samarbete tillsammans med dem. Vår gemensamma strävan att bidra till ett mer hållbart samhälle går i linje med dagens utveckling och vi ser fram emot att kunna vara med och stötta AFRY i deras arbete”, säger Veronica Theander, säljchef på MagiCAD Group AB.