Sök

Är övergången till MagiCAD for BricsCAD komplicerad?

31.10.2023

MagiCAD Group

MagiCAD for BricsCAD
Nya versioner e uppdateringar

Byte av programvara och plattform är ofta en tidskrävande uppgift. Installation, överföring av projekt till den nya plattformen och utbildning för användarna tar både tid och kräver mångas insatser. Med MagiCAD for BricsCAD är det en helt annan historia! 

Kompabilitet med MagiCAD for BricsCAD

MagiCAD for BricsCADär fullt kompatibel med befintliga projekt i dwg-format, så du kan fortsätta precis där du slutade utan att förlora någon information.

Gränssnitt och funktioner i BricsCAD och MagiCAD är också bekanta för dem som tidigare har arbetat i AutoCAD-miljön.

Uplift-licens och parallell användning

Eftersom dwg-filformatet säkerställer kompatibiliteten mellan MagiCAD for BricsCAD och AutoCAD, är det också möjligt att använda programvarorna parallellt. På så sätt kan du smidigt växla mellan plattformarna efter behov.

Det enklaste alternativet för att införa den nya plattformen i ditt företag är genom Uplift-licensen, som gör det möjligt att konvertera er befintliga MagiCAD for AutoCAD-licens till en MagiCAD for BricsCAD-licens.

Vill du veta mer om MagiCAD for BricsCAD? Läs mer här.


BricsCAD är en designprogramvara utvecklad av Bricsys, som är en del av Hexagon AB. Vi är nu även officiell återförsäljare av BricsCAD, vilket innebär att du kan få både BricsCAD och MagiCAD for BricsCAD direkt från oss.

Lär dig mer om BricsCAD.