Sök

B Meters Nordic visar vägen inom mätlösningar

03.06.2024

MagiCAD Group

MagiCAD Cloud
Nyheter tillverkare

B Meters Nordic lanserar en BIM-objektdatabas för smarta mätlösningar i MagiCAD Cloud

Vi är glada över att få välkomna ett nytt tillverkarvarumärke, B Meters Nordic, till MagiCAD Cloud. B Meters Nordic är en ledande leverantör av toppmoderna vatten- och energimätlösningar i Sverige. För att bättre kunna betjäna sina VVS-konstruktörer i Norden har företaget nyligen publicerat en BIM-objektdatabas för vattenmätning.

I Sverige trädde en ny lag och förordning i kraft 2022 med betydande förändringar i kraven på mätning i enskilda lägenheter. Lagstiftningen föreskriver individuell mätning och debitering (IMD) för värme i underpresterande flerbostadshus, samtidigt som IMD för varmvatten blir obligatoriskt i alla nya flerbostadshus. I de uppdaterade föreskrifterna ingår bestämmelser om fjärravläsningsmöjligheter, kostnadsfördelningsmekanismer och spridning av energiförbrukningsdata till de boende. Det är här smarta mät- och fjärravläsningssystem kommer in i bilden.

B Meters Nordics BIM-objektdatabas inbegriper Hydrolink-enheter och -displayer, vattenmätventiler, mätare och givare. Hydrolink-vattenmätsystemen kan vara Hydrolink Air, ett trådlöst vattenmätsystem för mätning på lägenhetsnivå, eller Hydrolink Line, ett fast vattenmätsystem. Båda ansluts till ett förbättrat fjärravläsningssystem, HYDROLINK Online, som gör det möjligt för fastighetsförvaltare att effektivt övervaka förbrukningsmönster. På samma vis kan de boende analysera sin användning via My Hydrolink-tjänsten som är tillgänglig via webbläsare eller mobilapp. Denna realtidsinformation möjliggör väl underbyggda beslutsprocesser, vilket gör det möjligt för både fastighetsförvaltare och boende att tillämpa mer hållbara konsumtionsmönster.

B Meters Nordics BIM-objekt är tillgängliga för MagiCAD för AutoCAD, MagiCAD för BricsCAD och MagiCAD för Revit.

Navigera bland B Meters Nordic-produkter i MagiCAD Cloud

B Meters Nordic

Om B Meters Nordic AB

B Meters Nordic AB är Sveriges ledande leverantör av vattenmätningslösningar, fjärravläsningssystem och relaterade tjänster. B Meters tillverkar mer än 2,5 miljoner enheter årligen, vilket befäster positionen som en viktig aktör på marknaden. B Meters och Koka Oy har samarbetat i decennier och är i dag experter inom vattenmätning på sina respektive marknader.