BIM-guidebok för installationsprojektörer

I denna BIM-guidebok förklarar vi hur BIM-processen underlättar installationsprojekteringsarbetet i de olika projektstadierna från idé till byggnation, eftersom installationsprojekteringen varken är eller bör vara begränsad till endast projekteringsfasen.

Dagens processer för installationsprojektering bygger på digitala projekteringsverktyg som gör det möjligt att projektera detaljerade installationssystem i 3D.

Men vad är skillnaden mellan enkel projektering och BIM (Building Information Modelling)? Hur påverkar den här skillnaden installationsprojekteringen?

Vi kommer också att visa hur avancerade projekteringsverktyg, som MagiCAD, nyttjar data från en BIM-modell för att erbjuda intelligenta funktioner vid installationsprojektering.

Innehåll i denna BIM-guidebok:

  • Från modellering till datadriven projektering
  • Introduktion till de olika faserna i ett byggprojekt
  • Designverktyg för installationsprojektering från idé till byggnation
  • MagiCAD möjliggör digitalt projekteringsarbete
  • Gör BIM till verklighet idag

Ladda ner PDF:en och läs mer:

First Name*
 
 
Last name*
 
 
E-mail*
 
 
Company*
 
 
City*
 
 
Country*
 
 
Business Sector SE*
 
 
Ja, jag skulle vilja prenumerera på ert nyhetsbrev
 
 

All personlig information kommer att hanteras enligt MagiCAD Group Privacy Policy