Sök

BIM – Building Information Modelling

BIM (Building Information Modelling) är länken mellan människor, teknik och processer för att förbättra resultaten inom byggnation och konstruktion.

magicad bim software

Vad är BIM?

BIM är den senaste utvecklingen av processer inom byggbranschen, där projektering, byggnation och förvaltning utförs i ett enhetligt system av 3D-modeller, istället för separata ritningar. Eftersom både aktörer och teknik ingår i BIM effektiviseras både tids- och kostnadsåtgången, samtidigt som projekteringsarbetet blir produktivare vare sig det handlar om höghus, sjukhus, kontor eller bostäder.

BIM är inte bara en uppsättning programvaror eller en 3D-modell. Det innehåller, förutom flera modellelement, även stora mängder data som utgör projektet samt processer för att dela information med alla berörda parter. Tidigare arbetsflöden innehöll många olika filformat och separata processer, som snabbt blev osynkroniserade vid ändringar. BIM-arbetsflöden skapar istället utrymme för en mer dynamisk och synkroniserad projektledning.

Medan tidigare arbetsflöden var beroende av flera olika filformat och frånkopplade processer som snabbt blev osynkroniserade när ändringar gjordes, möjliggör BIM-arbetsflöden en mycket mer dynamisk och synkroniserad metod för projektledning.

Vilka är fördelarna med BIM inom installtionsprojektering?

Globala trender gör installationsprojekt mer komplexa medan BIM hjälper branschexperter att arbeta mer effektivt

  1. Alla komponenter i en installationsprojektering kan definieras med högre precision och kostnadssimuleringarna blir mer realistiska.
  2. Med snabb modellering optimeras installationssystem under projekteringsfasen innan de monteras i byggnaden.
  3. BIM-modellen kan användas för att göra tidigare inköp tack vare snabbare och bättre visualiseringar.
  4. BIM-modellen kan användas till att förmedla designtanken/konstruktionen ut till arbetsplatsen.
  5. Ser till att modellinformationen bevaras från koncept till konstruktion och under hela byggnadens livscykel.
  6. Skapar bättre materialuppskattningar under projekteringsfasen.
  7. Möjliggör förebyggande underhåll och spårning av el- och VVS-komponenter under drift.
  8. Reducerar övergripande risker i ett projekt genom testade, korrekta och optimerade ritningar av el- och VVS-system.
  9. Bidrar till bättre tidsplanering och kostnadsbesparingar under projekteringsfasen genom att det blir färre misstag vid installationen och mindre materialspill.
  10. Leder till högre kvalitet och mer effektiva byggnader med ett mindre miljöavtryck.

 

MagiCAD för Revit, AutoCAD och BricsCAD är den ledande BIM-lösningen för el- och VVS-projektering och används av tusentals företag i över 80 länder över hela världen.

BIM object (sprinkler)

Vad är ett BIM objekt?

Ett BIM-objekt är en korrekt digital framställning av en fysisk produkt, modellerad i 3D.

Förutom den geometriska informationen ska det även innehålla omfattande tekniska data om den faktiska produktens tekniska egenskaper. En BIM-modellen fylls med BIM-objekt.

Inom el- och VVS-projektering modelleras till exempel alla tekniska system med BIM-objekt som komponenter. När BIM-objekten innehåller teknisk information som kan användas av beräkningsprogramvaror blir det möjligt att optimera dessa system under projekteringsfasen samt effektivisera olika el- och VVS-system i en BIM-modell.

Läs mer om MagiCAD Tjänster för Tillverkare

BIM – Fördelar och trender

Ta en närmare titt på de viktigaste faktorerna som driver implementeringen av BIM (Building Information Modelling) och några av de relaterade trenderna inom byggbranschen.

Läs vidare om fördelar och trender inom BIM

Globala trender gör el- och VVS-projekt mer komplexa medan BIM hjälper branschfolk att arbeta mer effektivt och ändamålsenligt.

Håll kontakten

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för de senaste nyheterna om MagiCAD-programvaran, uppdateringar av vårt BIM-bibliotek, tillverkar-nyheter, tips och tricks om hur man gör el- och VVS-projektering snabbare och enklare, information om kommande kostnadsfria webbseminarier och mycket mer.