05.10.2017 | By Stephanie Borg
BIMFunktionerMagiCAD

Vi rör oss mer mot en digitaliserad vardag inom byggbranschen. Detta ställer olika krav på hur vi arbetar och verktygen vi arbetar med.

Nyligen kunde man läsa att det kostar mer att bygga i Sverige än i andra länder, byggkostnaden i Sverige är 66 procentenheter högre än EU-snittet*. Men Sveriges byggföretag rör sig mot en mer digitaliserad vardag och en mängd olika utvecklingsarbeten pågår. Ett exempel är arbetssättet VDC (Virtual Design and Construction), vilket bland annat har testats i det pågående Slussen-projektet i Stockholm. Fokus på produktivitet och hållbarhet är en annan viktig del av framtiden. Allt detta ställer högre krav på verktygen man arbetar med.

Vid VVS-projektering är det mycket som ska stämma: korrekta beräkningar, att handlingarna stämmer samt enkel och fungerande samordning med andra discipliner. Att arbeta med verktyg och programvaror som uppfyller branschens krav är en viktig förutsättning. Det gör att du kan lita på dina handlingar och hjälper dig arbeta tidseffektivt.

3 tips vid VVS-projektering

Nedan har vi listat tre saker att tänka på vid VVS-projektering och även när du väljer ditt projekteringsverktyg. Man kan spara mycket tid genom att välja rätt programvara redan när systemhandlingen skapas. Det innebär även att man därefter inte behöver flytta data mellan program.

 • Samordning med andra discipliner i ett projekt är en viktig del av byggprocessen. Se till att alltid ha en god kommunikation med dina medkonsulter och på så sätt säkerställa att alla discipliner är på banan. Genom att arbeta i en programvara som gör det enkelt att utföra ändringar underlättar om något oväntat inträffar.
  .
  Att arbeta enligt BIM-metodiken (Building Information Modellering) möjliggöra ett mycket mer dynamiskt och synkroniserat tillvägagångssätt vid projekteringen men även vid hela byggresan. BIM hjälper inte bara till att utforma en byggnad under planeringsfasen, utan även under byggandet och förvaltning av byggnaden.
  .
 • Ha koll på kraven från beställaren, t.ex. flöden, temperaturer, ljudkrav, val av aggregat m.m. Använd en programvara som automatiserar många tidsödande rutinuppgifter och som kan utföra olika beräkningar i ditt system.
  .
  Att ha tillgång till en produktdatabas med produktmodeller som innehåller korrekta mått och tekniska data gör att du enklare kan utföra beräkningar för t.ex. tryckfallsdata, ljudnivåer, värme- och kylkapacitet och energiförbrukning. En del tillverkare har även utvecklat Plugins för att underlätta vid projekteringsarbetet.
  .
 • Säkerställ att dina handlingar är korrekta innan du lämnar dem vidare. Kollisioner kan lokaliseras och rättas till redan under projekteringsfasen med hjälp av rätt verktyg. Entreprenörerna kan därmed lita på projektmodellen ute på bygget vilket sparar tid och förbättrar kvaliteten.

 *Från GP 4/9

MagiCAD Ventilation

Footnote SV

I januari 2019 slog vi samman våra företagsnamn under namnet MagiCAD. Progman Oy, CADCOM AB och Progman Software UK Ltd blir MagiCAD Group. Utöver det bytte MagiCloud namn till MagiCAD Cloud.

Prenumerera på nyhetsbrev

First Name*
Last name*
E-mail*
Company*
City*
Business Sector*

All personlig information kommer att hanteras enligt MagiCAD Group Privacy Policy

Arkiv

Kategorier