12.10.2017 | By Mikko Lehtinen
FunktionerMagiCADMagiCAD for AutoCADMagiCAD for RevitNya versioner & uppdateringar

Progman lanserar MagiCAD Schematics, en ny programvara för att skapa scheman som går helt att synkronisera med installationsmodellen. MagiCAD Schematics är den första programvaran som möjliggör synkronisering och datahantering mellan schemaritningar och Revit-modeller. MagiCAD Schematics finns tillgänglig för både Revit- och AutoCAD-teknologi.

MagiCAD Schematics-modulen för Revit tillhandahåller verktyg för att koppla samman symboler eller linjer i schemat med motsvarande enheter i modellen. Det gör det möjligt att synkronisera parametervärden mellan ritningen och modellen. På så sätt kan man enkelt se till att informationen alltid är aktuell i till exempel diagram och planritningar. Användaren kan konfigurera och välja parametrar som ska synkroniseras och även definiera i vilken riktning informationsflödet ska gå, antingen från schemat till modellen eller vice versa.

Med MagiCAD Schematics kan användaren till exempel börja rita schemaritningen med få produktdetaljer. När man har modellerat och beräknat nätverket är det enkelt att överföra resultatet av beräkningen tillsammans med till exempel positionskoder för enheter från modellen till den schematiska ritningen. Det gör det enkelt att lägga till taggar med mer detaljerad information, som till exempel temperaturer till schemaritningen utan att behöva göra det för hand.

MagiCAD Schematics gör det enkelt att lägga in symboler i scheman och spara symboldefinitioner i dataset. Symboldefinitionerna hjälper användaren att ange parametrar med standardvärden som läggs till i familjen när symbolen installeras. Man kan ordna symbolerna i användarkonfigurerbara grupper, vilket gör det enkelt att hitta rätt symbol på verktygspaletten för installation av nya symboler. Det är enkelt att lägga till symboler och rita linjer eftersom användaren kan lägga till en symbol genom att dra och släppa den på schemaritningen från verktygspaletten.

Klicka här för att se en video demonstration av MagiCAD Schematics för Revit

Läs mer om MagiCAD Schematics för Revit och AutoCAD

Footnote SV

I januari 2019 slog vi samman våra företagsnamn under namnet MagiCAD. Progman Oy, CADCOM AB och Progman Software UK Ltd blir MagiCAD Group. Utöver det bytte MagiCloud namn till MagiCAD Cloud.

Prenumerera på nyhetsbrev

First Name*
Last name*
E-mail*
Company*
City*
Business Sector*

All personlig information kommer att hanteras enligt MagiCAD Group Privacy Policy

Arkiv

Kategorier