03.07.2018 | By Stephanie Borg
Orden för dig som jobbar med BIM

Byggbranschen är i ständig utveckling och ibland kan det vara svårt att hänga med bland alla termer och förkortningar. Vi har gjort en ordlista på några av de termer som vi ser mer och mer av idag.

BIP

BIP är en förkortning för Building Information Properties och används mellan projektörer, byggare, installatörer, drift och förvaltning för att ge ett effektivare informationsflöde med gemensamma beteckningar, egenskapsbeskrivningar samt egenskaper som underlättar för alla berörda. Det minskar arbete, risken för fel och ger spårbarhet tack vare att alla kan använda samma beteckningar och egenskapsbeskrivningar i alla led.

Det är av stor vikt att i projekterings- och produktionskedet arbeta strukturerat med typer. Om man redan i början av projektet använder typbeteckning som betyder samma sak för alla aktörer och är samma i alla projekt möjliggör det ett effektivare sätt för projektörer att t.ex. granska handlingar och för entreprenörer att t.ex. göra kalkyl.

Vill du läsa mer? www.bipkoder.se

CoClass

CoClass är namnet på det nya digitala klassifikationssystemet för all byggd miljö i Sverige. CoClass är det nya klassifikationssystemet och kommer att ersätta BSAB96. Det kommer att omfatta hela vår byggda miljö från anläggningar som flygplatser ner till minsta skruv och mutter i dessa anläggningar.

Tanken med CoClass är att till skillnad från BSAB96, som bara användes i projektering och produktion, kommer CoClass att kunna användas i tidiga skeden samt genom hela livscykeln fram till avveckling av anläggningen.

Vill du läsa mer? https://coclass.byggtjanst.se

Lean Construction

Antalet byggföretag som anammar Lean-metoden ökar, syftet är att maximera värdet för kunden och samtidigt minimera avfallet, genom att minimera spill och onödiga fel. Men Lean-metoden för projektleverans är väldigt annorlunda än traditionella byggmetoder, vilket kan göra det svårt att genomföra.

Lean construction har sitt ursprung från tillverkarsidan och utvecklades av Toyota efter andra världskriget. Givetvis är det enklare att producera saker i en kontrollerad miljö som en fabrik än i den mer oförutsägbara miljön som ett bygge innebär.

Lean construction bygger på samverkan från första stund i ett projekt mellan projektörer, beställare och underentreprenörer. Det är en process för att förenkla mellan de olika partner inkluderade i ett byggprojekt. Ett exempel är ”just-i-time delivery”, det innebär att man beställer material vid rätt tidpunkt för att få det levererat till dess att man behöver använda det i byggprocessen. Det förekommer ofta vid till exempel stora byggen där det inte finns någonstans att förvara byggmaterial.

Vill du läsa mer?

Internet of Things (IoT)

På svenska “sakernas internet” används idag som ett samlingsbegrepp för vardagsföremål som t.ex. hushållsapparater och maskiner, fordon och byggnader med inbyggd elektronik och internetuppkoppling. Det gör att sakerna kan styras eller utbyta data över nätet.

BIM-objekt

BIM-objekt kallas även ofta för produktmodeller, vilket är 3D-objekt som är baserade på verkliga produkter. De här objekten tillför värdefull information kring valda produkter genom deras tillhörande meta-taggar (t.ex. produktinfo, produktfamilj och tillverkare).

I MagiCAD hittar du Europas största BIM-bibliotek för el- och VVS-produkter. Alla BIM-objekt i MagiCAD innehåller verkliga mått och omfattande tekniska data för fullständig BIM-implementering.

MEP

Är en förkortning av mechanical, electrical and plumbing som motsvarar det svenska el- och VVS.

VR

VR betyder Virtual reality och innebär att man genom t.ex. ett par VR-glasögonen kliver in i en miljö som är simulerad till 100 procent. Då användarens synfält täcks med en skärm som anpassar sig efter ögonens och huvudets rörelser uppstår en illusion som lurar den mänskliga hjärnan. Det innebär att hjärnan tror att kroppen befinner sig mitt i händelserna som utspelar sig på skärmen.

AR

AR betyder Augmented Reality och kan beskrivas som en kombination av verklighet och ett visuellt lager av data vilket innebär att man lägger till digital information till verkligheten. Det finns idag ingen bra svensk översättning men Augmented Reality kallas ibland för “Förstärkt verklighet” eller “Förhöjd verklighet”. Ett exempel på Augmented Reality är Pokémon Go.

De tre nedanstående punkterna bör vara uppfyllda för att något ska kallas för Augmented Reality:

  1. Sinnesintrycket ska komma från verkligheten och det digitala på samma gång.
  2. De båda världarna ska matcha varandra geometriskt.
  3. Det ska ske i realtid.

Tekniken kan t.ex. användas för att se kommande installationer i redan existerande byggnader, t.ex. hur en kanal planeras att dras i ett tak eller en vägg.

MR

MR är en förkortning av Mixed Reality och innebär en kombination av virtual och augmented reality för att integrera den digitala världen med verkligheten och samtidigt erbjuda ett mått av interaktivitet. Det betyder att det virtuella objektet förankras så väl i verkligheten att det ser ut att vara en del av den, som ett hologram. Med hjälp av denna teknik kan en tomtköpare åka ut till sin tomt, sätta på sig glasögonen och på plats se sitt ännu obyggda hus i full skala. Se hur det ser ut om man vrider lite på det eller förstorar detaljer. Man kan gå in i huset och uppleva det innan det är byggt, se utsikten från olika fönster, se hur en flyttad vägg förändrar rumsupplevelsen eller hur väggen ser ut i genomskärning.

Nyfiken på att läsa mer om BIM?

Kolla in vårt whitepaper ”Using BIM to transform MEP design” här

Footnote SV

I januari 2019 slog vi samman våra företagsnamn under namnet MagiCAD. Progman Oy, CADCOM AB och Progman Software UK Ltd blir MagiCAD Group. Utöver det bytte MagiCloud namn till MagiCAD Cloud.

Prenumerera på nyhetsbrev

First Name*
Last name*
E-mail*
Company*
City*
Business Sector*

All personlig information kommer att hanteras enligt MagiCAD Group Privacy Policy

Arkiv

Kategorier