04.12.2018 | By Stephanie Borg

I lucka 4 bjuder vi på tips och tricks i MagiCAD för AutoCAD. Har du missat våra tidigare tips & tricks kan du hitta dem här:

Extended Flow Analysis

I senaste versionen av MagiCAD Ventilation (MagiCAD 2019) är det möjligt att analysera ventilationssystem och se vad som sker i systemet med flöden, tryck och ljud, vid olika situationer. Om man utökar med nya grenar (tillbyggnad) eller andra ändrade förutsättningar. Detta kan göras utan att modellen förändras eller om man vill modellen uppdateras med de nya beräkningsvärdena.

Du hittar ”Extended Flow Analysis” under Technical knappen i MagiCAD V&P fliken.

 

Användargränssnittet för verktyget har samma utseende som beräkningsrapporten för samtliga beräkningar, men med några tillägg som:

  • Calculation settings
  • Sound calculation
    • Gör det möjligt att utföra en ljudberäkning och analysera resultaten av denna efter utförd simulering.
  • Update simulation
    • Denna funktion uppdaterar enbart rapporten, inte värdena i modellen.

 

”Calculation settings” ger dig följande alternativ att påverka beräkningen.

Flow dampers and adjustable terminal devices:
Balancing: Ange om du vill beräkna injustering för olåsta spjäll eller inte.
Flow simulation: Hur skall flödessimuleringen hantera spjällen, behålla dess spjälläge, öppna alla spjällen eller öppna endast de spjäll som är olåsta.

Pressure control settings:
Hur skall trycket styras, beroende på donens angivna flöden, ett angivet flöde eller angivit tryck.

Warnings limits for air flow:
Ange under respektive övre varningsgräns för flödet i procent av angivit flöde på donen.

 

Vid behov kan man justera spjälläget på spjällen genom att högerklicka på önskat spjäll i rapporten och välja alternativet Flow damper adjustment. Här kan man också låsa, låsa upp spjällpositionen för spjället. Uppdatera sedan simuleringen för att se de nya värdena.

Om man är nöjd med resultatet av sin simulering så kan man uppdatera sin modell med funktionen ”Update To Model” och beräknade värden skrivs till produkterna i modellen.

När man har gjort alla ändringar och simuleringar som man önskat och vill få den uppdaterade datan in i sitt system trycker man på ”Update To Drawing”.

 

Footnote SV

I januari 2019 slog vi samman våra företagsnamn under namnet MagiCAD. Progman Oy, CADCOM AB och Progman Software UK Ltd blir MagiCAD Group. Utöver det bytte MagiCloud namn till MagiCAD Cloud.

Prenumerera på nyhetsbrev

First Name*
Last name*
E-mail*
Company*
City*
Business Sector*

All personlig information kommer att hanteras enligt MagiCAD Group Privacy Policy

Arkiv

Kategorier