06.12.2018 | By Stephanie Borg
Standard Connection i Revit

I denna serie av blogginlägg kommer vi att lyfta fram några av toppfunktioner i MagiCAD för Revit.

Standard Connection 

Standard Connection i Revit underlättar sammankoppling mellan två kanaler, rör eller tomrör som ligger på olika positioner i sidled eller höjdled. Objekten kan vara två horisontella eller vertikala och även en horisontell och en vertikal. Denna funktion görs med standardvinklar och sammandragningen ritas automatiskt.

Du hittar verktyget under MagiCAD Ventilation/MagiCAD Piping/MagiCAD Electrical -> Standard Connection.

Det finns olika scenario där man kan använda Standard Connection som beskrivits ovan. Tillvägagångssättet är dock samma i alla scenarion:

Se exempel (bild) nedan där två kanaler ligger i olika sid- och höjdled.

Steg 1: Välj Standard Connection

Steg 2: Klicka på kanaländen eller böj 1.

Steg 3: Klicka på kanaländen eller böj 2.

(Steg 2 eller steg 3 kan vara på ett kanalsegment och ej ände eller böj)

För mer om Standard Connection och olika typer av sammankopplingar se här.

Efter steg 3 väljer man önskade kombination av standardvinklarna som finns under Solutions. Man ser en förhandsvisning av sitt val för att underlätta sammankopplingen.