17.06.2019 | By Stephanie Borg
BIM
Digital tvilling

I byggbranschen pratas det mer och mer om digital tvilling. En digital tvilling är en digital kopia av ett fysiskt objekt. Med hjälp av BIM är det möjligt att göra en exakt kopia av en fysisk byggnad. Detta kan ske när som helst i byggprocessen men är att föredra redan i planeringsfasen då det finns mycket pengar att spara när man kan testa byggnaden digitalt innan något har börjat byggas. När den fysiska byggnaden är färdig kan man fortsätta fylla den digitala tvillingen med faktiska data från byggnaden.

Den digitala tvillingen används både till att optimera den fysiska miljön för de människor som vistas i byggnaden, men också till att optimera de ekonomiska besluten ur olika aspekter. Även byggnadens miljöpåverkan kan analyseras i modellen. När en digital tvilling används och uppdateras under byggnadens hela livscykel sparas pengar i form av välplanerat underhåll, lägre energiförbrukning och minskade driftstopp och som följd sparas även många arbetstimmar.

Vad innehåller en digital tvilling?

En digital tvilling innehåller i grova drag följande delar:

  • konstruktions- och designdata
  • underhållsprogramvara
  • verkliga data från IoT-enheter och sensorer i byggnaden
  • feedback från användarna.

Till vad används en digital tvilling i byggbranschen?

Här är några situationer där en digital tvilling kan användas i byggbranschen:

  • Fastighetsförvaltning. Med hjälp av den digitala tvillingen kan fastighetsägaren ha framförhållning och genomföra planerat underhåll för att undvika oplanerade och kostsamma stopp. En fastighetsägare med flera objekt kan koppla ihop dem i ett system och samplanera underhållet.
  • Katastrofplanering. Med hjälp av den digitala tvillingen kan räddningstjänsten vid en katastrof utföra sitt jobb mer precist och snabbt utrymma vid behov.
  • Utrymmeshantering. Användandet av byggnadens utrymme kan med hjälp av modellen analyseras och omfördelas.
  • Analys. Genom att analysera data från den digitala tvillingen får man fram underlag för nybyggnation eller utbyggnad av befintlig byggnad.
  • Simulering. Genom att testa olika scenarier i den digitala tvillingen får man svar på vad som händer vid en liknande situation i den verkliga byggnaden. Till exempel vad händer med luftkvalitén i ett konferensrum om man är fler personer i rummet än vad det är dimensionerat för.

Varför ska man använda en digital tvilling?

Först och främst så är det betydligt billigare att modellera och testa i en digital produkt än i en fysisk byggnad. I den digitala tvillingen kan man göra misstag utan att det ställer till det eller blir stora oväntade kostnader.

Många undersökningar pekar på att den största delen av en byggnads livscykelkostnader läggs på drift och underhåll (70% av den totala kostnaden). Genom att lägga mer resurser i planeringsfasen (som idag utgör cirka 1% av den totala kostnaden för en byggnad) kan man minimera kostnaden för drift och underhåll. Redan innan byggnationen påbörjas går det att skapa byggnaden digitalt och testa fram de mest optimala och kostnadseffektiva lösningarna för just den byggnaden.

Med en digital tvilling är det också enkelt att göra en livscykelanalys och livscykelkostnadskalkyl av produkter som ska installeras i projektet. På så sätt köper man in den optimala produkten och inte den som endast är billigast i inköp.

En annan fördel är att installatörer och projektörer med hjälp av AR och VR kan få en mer verklighetstrogen bild av komplicerade situationer och utrymmen, där det är svårt att komma åt att titta i verkligheten. Detta gör också att installatörerna och projektörerna får mer förståelse för varandras arbete, det vill säga det underlättar installationssamordningen i projekteringsskedet. Feedback från verkliga data genom den digitala tvillingen kompetensutvecklar också projektörer inför framtida projekt.

Nyfiken på att läsa mer om ämnet?

Ladda ner vårt whitepaper  ”Minska kostnaden för en byggnads livscykel med hjälp av BIM”

Prenumerera på nyhetsbrev

First Name*
Last name*
E-mail*
Company*
City*
Business Sector*

All personlig information kommer att hanteras enligt MagiCAD Group Privacy Policy

Arkiv

Kategorier