01.07.2020 | By Josefine Olsson
Gsite

Byggprojekt involverar många olika aktörer som entreprenörer, konsulter, branschspecialister och leverantörer. En av de viktigaste faktorerna för en lyckad projektledning är att etablera en effektiv kommunikation mellan alla inblandade parter.

Vanliga kommunikationsmetoder så som mejl, pappersanteckningar och protokoll från projektmöten kan ge svårigheter att lokalisera och hantera rätt information på ett enkelt sätt. Dessa metoder kan också skapa svårigheter att sammanställa och lagra informationen. Då informationen hanteras och lagras från olika källor kan projektet gå miste om en enkel översikt och enkel spårbarhet.

Gsite erbjuder en  plattform för projektstyrning och kommunikation mellan interna och externa aktörer, vilket förbättrar informationsdelning och transparensen genom hela processen.  Projektets aktörer är alltid uppdaterade kring förändringar, kan kommunicera på ett snabbt och effektivt sätt samt kan navigera bland all tidigare lagrad kommunikation och projektinformation.

Kommunicera effektivt och med sammanhang

Ta kontroll över kommunikationen och undvik långa mejl-och sms-konversationer där informationen lätt försvinner. När information sparas på en delad plats med kontextuella länkar blir kommunikationen mer effektiv, informationen alltid tillgänglig och alltid lagrad centralt. Det ger dig möjligheten att fokusera tiden på det verkliga arbetet framför dig.

Säkerställ att informationen är uppdaterad och tillgänglig

Centralt lagrad och hanterad information gör att alla alltid har den senaste informationen tillgänglig. Du kan också när som helst nå och uppdatera projektinformation vartefter nya händelser dyker upp. Oavsett om Gsites mobilapp används på byggarbetsplatsen eller Gsites webläsargränssnitt används inne på kontoret är du alltid uppdaterad med den senaste informationen.

Samarbeta i realtid

Kommunikationsfunktionen är integrerad med Gsites alla moduler, t.ex.  ärendeformulären, så att du kan skapa ett ärende och vara säker på att mottagaren har tillgång till uppgiften och dess information omedelbart. Du slipper att vänta på ett möte eller en diskussion och kan hantera problem, samt kommunicera kring dem så fort de upptäcks på bygget.

 

 

 

Ärenden kan enkelt skapas direkt från en chatt med en eller flera personer direkt från Gsites mobilapplikation.

Varje ärende blir unikt och alla händelser kan enkelt loggas, korrigeras och diskutteras. Nödvändig information så som status, beksrivningar, deadline, bilder mm.

Kan kopplas till ärendet vid lämpligt tillfälle.

Detta tillåter användarna att ha en tydlig kontroll över nya och tidigare ärenden. Hela historiken finns alltid sparad och är lättåtkomlig antingen direkt ifrån en chatt. Samtliga ärenden blir även sammanställda i projektets generella ärendelista för en tydligare överblickbarhet vid behov.

 

 

 

 

 

 

 

 

Det går även att länka kommunikationen i chatten till ett specifikt ärende genom att trycka på den gröna punkten.

När punkten byter färg till grönt kommer all kommunikation i denna chatt automatiskt att registreras i det anslutna ärendet.

Detta leder till att man inte längre är beroende av att ha tillgång till någon annans konversationer för att hänga med i vad som händer med arbetsmoment som har ärenden kopplade till sig.

 

 

 

 

 

 

Alla projektdeltagare som har bjudits in till projektet i Gsite kan öppna relevant historik över kommunikation kopplad till olika ärenden och enkelt starta om en chatt om ett ärende av någon anledningen behöver bearbetas på nytt.

Det kan vara särskilt användbart om ärenden inte har hanterats eller lösts i tid. Arbetsledare kan exempelvis skicka påminnelser till den ansvariga hantverkaren om att fokusera på att lösa det rapporterade problemet.

Det går att granska alla konversationer och all kommunikation i ett senare skede via ärendeinformationen. Genom att kunna återkalla eller berättiga sitt arbete kan eventuella konflikter och ansvarsförhållanden lösas på smidigast möjliga sätt.

Prenumerera på nyhetsbrev

First Name*
Last name*
E-mail*
Company*
City*
Business Sector*

All personlig information kommer att hanteras enligt MagiCAD Group Privacy Policy

Arkiv

Kategorier