24.09.2020 | By admin
Gsite

Digitaliseringen av byggbranschen går snabbt framåt. Men vid en snabb överblick av de olika faserna i ett byggprojekt syns det att den digitala utvecklingen är ojämn. Projekteringsteamen har gjort en naturlig övergång till moderna lösningar eftersom deras arbete redan baserades på digital teknik. Det dagliga arbetet inom byggföretag å andra sidan, involverar personer som på plats utför fysiska installationer och hanterar material och utrustning. Det är med andra ord naturligt att digitaliseringen kan vara svårare att implementera inom byggarbetsplatsens värld.

Det är därför viktigt att tidigt få en tydlig förståelse för exakt hur digitalisering kan påverka de dagliga rutinerna för en byggarbetsplats positivt. I vårt senaste White Paper ”Digitalisering av byggbranschen”, kan du upptäcka några av de viktigare fördelarna med digitala lösningar.

Ladda ner och läs mer i vårt senaste White Paper: Digitalisering av byggbranschen >>

Prenumerera på nyhetsbrev

First Name*
Last name*
E-mail*
Company*
City*
Business Sector*

All personlig information kommer att hanteras enligt MagiCAD Group Privacy Policy

Arkiv

Kategorier