17.09.2020 | By admin
GsiteUncategorized

Digitaliseringen har haft en betydande påverkan på byggnadsindustrin och har förbättrat produktiviteten, lönsamheten och projektkvaliteten. Företag som snabbt övergått till digital teknik har gynnats och fått stora konkurrensfördelar gentemot de som har stannat kvar i traditionell teknik.

Däremot släpar byggföretag märkbart efter i digitaliseringen. Även om digitala verktyg fanns för byggbranschen redan på 1990-talet har de mött en viss motståndskraft från aktörer i branschen*. Motståndet mot digitalisering beror till stor del på den fragmenterade miljö där byggföretag verkar och komplexiteten i leverantörskedjor. Eftersom moderna digitala lösningar är en potentiell störning av sedan länge etablerade arbetsflöden, behöver de digitala lösningarna snabbt visa på praktiska fördelar på ett väldigt enkelt sätt, annars riskerar de att ignoreras.

I detta white paper kommer vi att belysa några av de viktigaste fördelarna med digitala lösningar för byggprojekt samt hur de kan hjälpa till att mildra några typiska utmaningar som uppstår på byggarbetsplatserna och tillhandahålla en allmän ram för vad företag bör ta hänsyn till när en digital övergång planeras.

Ladda ner vårt White Paper HÄR>>

 

*Eriksson, Viktor. Hansson, Erika 2017. Digitala verktyg i byggproduktion. Hur användandet kan öka. Jönköping University, p. 10.

Prenumerera på nyhetsbrev

First Name*
Last name*
E-mail*
Company*
City*
Business Sector*

All personlig information kommer att hanteras enligt MagiCAD Group Privacy Policy

Arkiv

Kategorier