14.06.2021 | By admin
Gsite

Sommaren står runt hörnet och semestern smyger sig sakta på. Men innan dess släpper vi nu några nya uppdateringar och funktioner. Förutom lättare koll över arbetsflöden och lättåskådliga dashboards, kan du nu bland annat även spara bilder tillsammans med korta beskrivningar i Gsite Album.

Gsite fortsätter att ständigt utvecklas för att ditt jobb på byggarbetsplatsen ska bli så enkelt och effektivt som möjligt. För visst vill du väl slippa lägga onödig tid på administration och spendera den på mer prioriterade arbetsuppgifter? Du slipper även leta i oändligt långa mejlkonversationer, eller grubbla över var du la det där blocket med anteckningar från den senaste skyddsronden. Allt finns nämligen redan sparat i Gsite och är lättåtkomligt antingen via din dator eller telefon.

Du har väl inte missat det senaste avsnittet från BIMpodden News? Ett väldigt intressant avsnitt där det bland annat diskuteras hållbarhet, BIM och Gsite.

Du kan lyssna på avsnittet här>>

Mer om de nya uppdateringarna i Gsite

Arbetsflöden

Skapa dina egna formulär som kan fyllas i och godkännas av berörda personer inom projektet. Det kan bland annat handla om olika former av tillstånd, kvalitetskontroller, säkerhetsfrågor eller allmänna förfrågningar som behöver godkännas av en eller flera personer.
Gsites nya funktion, arbetsflöden hjälper dig bland annat att:

  • Skapa än mer anpassade formulär för att tillgodose flera behov
  •  Göra det enklare att söka i historiken och hitta sparade formulär till skillnad från traditionella papperskopior
  •  Enklare att snabbt få en överblick över osignerade formulär som behöver någon form av godkännande
  •  Informera rätt person som ska signera/godkänna ett dokument eller handling enklare och snabbare än någonsin.

Med denna funktion ökar möjligheten att följa status och framsteg i arbetsflödet under hela processen då allt är samlat på en plats. Med dina anpassade formulär, får du möjligheten att godkänna förfrågningar med mera via appen/webben och med statusuppdateringar i realtid sparar du både värdefull tid och därmed pengar.

Enterprise Dashboards

Nu behöver du inte längre ta fram statistik från dina byggprojekt manuellt, med Gsites nya dashboard får du automatisk statistik från alla dina projekt inom företaget. Gsite Enterprise Dashboard ger en klar och tydlig överblick över dina projekt. Du kan bland annat se hur många olösta, lösta och pågående problem som finns, hur de fördelar sig över olika discipliner, förhåller sig till egenskapade kategoriseringar samt hur effektivt problemen lösts. Layouten kan designas och anpassas för att passa just era behov, genom att ta bort eller lägga till information som är mer eller mindre nödvändig.

Gsite Album

Det är ofta flera projektmedlemmar som deltar i till exempel skyddsronder på bygget och med korta stopp för inspektion av varje observation, är det viktigt att det går enkelt och snabbt att logga observationen. Idag är det vanligt att skyddsronder genomförs med penna och papper, för att sedan manuellt skrivas in i ett mejl eller en Excel/Word-fil och därefter skickas vidare till berörda. Med Gsite Album kan du istället direkt på plats fota och spara bilden i Gsite Album med eller utan en kort beskrivning av problemet . Du kan även använda foton från albumet direkt i skapandet av ärenden eller checklistor oavsett om de hör till en rond eller inte. Det ger projektmedlemmarna mer tid att fokusera på till exempel skyddsronden istället för att stanna upp och fylla i all information direkt, vilket ökar arbetseffektiviteten.
Utöver exemplet ovan så kan Gsite Album användas till mycket mer, där ibland:

  • Andra typer av ronderingar
  • Logga observationer snabbt
  • Mötesanteckningar på plats

Läs mer om Gsite, eller kontakta Sofia Zell så berättar hon mer>>

Arkiv

Kategorier