30.09.2010 | By admin

Behovsstyrd ventilation – en nyckel till framgång

Lindholmen Science Park ligger nära älven i Göteborg, i ett område där skeppen lämnat plats för ett center för utbildning, forskning och näringsliv. Den nya byggnaden Kuggen har fått namnet efter sin uppgift: att vara en förmedlande länk mellan den akademiska världen i Campus Lindholmen och alla företag som snabbt växer inom bland annat mobil datakommunikation, integrerade fordons- och logistiklösningar och modern mediadesign.

Den smarta vägen till energimålet

Kravet på energiförbrukning i BBR (Boverkets Byggregler) anges till max 100 kWh/m2 och år. Kuggen ska få en förbrukning som ligger långt under det. Målet är 60 kWh/m2 och år.

Den låga energiförbrukningen nås genom en kombination av arkitektur och smarta installationer. Bengt Dahlgren projekterar systemen för VVS och kyla i MagiCAD. Huset ska kylas med luft och ventilationssystemet byggs som ett VAV-system (VAriabel Ventilation).

De variabla tilluftsdonen är motoriserade och ger ventilation och kyla allt efter behov. Donen har inbyggda givare för rumstemperatur, närvaro, kanaltemperatur, kanaltryck och flöde.

Lång erfarenhet av MagiCAD

”Vi har arbetat med MagiCAD ända sedan programmet lanserades. Att MagiCAD nu också finns för Revit är ett avgörande steg i programmets utveckling”, säger Bengt Dahlgrens IT-chef Roland Magnusson. ”Att kunna arbeta med riktiga produkter i våra modeller i MagiCAD är en av de viktigaste fördelarna för våra projektörer. Det har vi gjort i över tio år med MagiCAD för AutoCAD och nu har den möjligheten kommit även med MagiCAD för Revit.

Mängdlistor till entreprenören

Bengt Dahlgren använder MagiCADs funktioner för att sammanställa och leverera mängdlistor av ventilationsdelar. Informationen skickas till entreprenörerna, och ger bättre logistik under installationen.

Bengt Dahlgren får GreenBuilding Award

Bengt Dahlgren fick 2009 utmärkelsen ”Sweden GreenBuilding Award” i kategorin Stödjande Företag. Bengt Dahlgren hade då fått sju byggnader godkända i GreenBuilding-programmet, däribland Kuggen. I april 2010 fick de också ett europeiskt erkännande, när de vann priset European GreenBuilding Award Europe – Best Endorser.

Bengt Dahlgren AB
Bengt Dahlgren är ett privatägt teknikkonsultföretag som är verksamt inom hela bygg- och förvaltningsprocessen. Bengt Dahlgren grundades 1952, och har sedan dess vuxit till att bli ett av Sveriges ledande oberoende konsultföretag, med cirka 300 medarbetare som verkar i hela Sverige och internationellt. I företagets verksamhetsområden ingår VVS, Energi & Miljö, Styr & Övervakning, Brand & Risk och Teknisk Förvaltning.

Ladda ner som PDF

Bengt Dahlgren MagiCAD case

Footnote SV

I januari 2019 slog vi samman våra företagsnamn under namnet MagiCAD. Progman Oy, CADCOM AB och Progman Software UK Ltd blir MagiCAD Group. Utöver det bytte MagiCloud namn till MagiCAD Cloud.