31.03.2010 | By admin

”BIM är lösningen på de flesta av byggindustrins utmaningar, och det är inte en dag för tidigt. Vi har ingen tid att förlora, det är bara att börja”, säger Ingrid Alvsåker, ansvarig för VVS-projektering med MagiCAD på konsultföretaget COWI i Norge. ”Vi har projekterat i 3D under många år. Det har gett oss stora fördelar inom hela vår verksamhet.”

Ingrid Alvsåker är ansvarig för VVS-projektering med MagiCAD. ”Det handlar om att utnyttja 3D-modellen på så många sätt som möjligt, det ger oss största utbytet av BIM som arbetsmetod.”

MagiCAD en stöttepelare

COWI har arbetat länge med MagiCAD. Deras första stora BIM-projekt var Akershus universitetssjukhus utanför Oslo. Det gav goda kunskaper som COWI nu kan använda i nya projekt.

”Vi var snabba med att ta in MagiCAD som projekteringsverktyg. Efter inkörningsperioden har det gått bättre och bättre. MagiCAD är en stark och stabil ’medarbetare’. Det är en stor fördel att systemet är ett 3D-modelleringsverktyg, där objekten är informationsbärare. All information ligger i modellen, som också används för att skriva ut ritningar. Att vi kan hämta objekt från leverantörer och använda programmets inbyggda beräkningar är en enorm fördel. För att inte tala om möjligheten till visuell kollisionskontroll, det är mycket användbart.”

Hög tid för BIM

”BIM är lösningen på de flesta av byggindustrins utmaningar, och det är inte en dag för tidigt. Inom verkstadsindustrin har gemensamma informationsmodeller varit standard i decennier. För att lyckas krävs dock att alla berörda parter deltar i förväg. Konkret kräver det en förändring av attityder och processer. I vissa fall behöver man göra saker i omvänd ordning, det vill säga göra en större del av jobbet tidigt i processen. När man gör rätt ger det stora vinster i längden. Men jag inser att det inte är gjort i en handvändning, det är svårt att bryta gamla vanor. För att få det mervärde som vi alla vill, måste vi dra lasset tillsammans. Vi har ingen tid att förlora, det är bara att börja”, avslutar Alvsåker.

COWI AS

COWI AS är ett av Norges största teknikkonsultföretag med cirka 760 anställda. COWI AS tillhör COWI-koncernen med totalt cirka 5 300 anställda i Norge, Danmark, Europa, Afrika och Gulfregionen. COWIs breda konsultverksamhet omfattar kompetens och tjänster inom byggsamråd, projektledning, transportsystem, tekniska installationer, avfall och miljö, samt vatten- och avloppsteknik.

Ladda ner och läs som PDF

COWI MagiCAD case

Footnote SV

I januari 2019 slog vi samman våra företagsnamn under namnet MagiCAD. Progman Oy, CADCOM AB och Progman Software UK Ltd blir MagiCAD Group. Utöver det bytte MagiCloud namn till MagiCAD Cloud.