05.10.2021 | By Paula Lobos

Project name: Canton East Tower
Company: China Construction Fourth Engineering Bureau Co., Ltd.
Location: Guangzhou, China
Tidsram: 2011-2014
Golvyta: 507,681 m2
Arkitekt: Kohn Pedersen Fox Associates
MagiCAD programvara: Gsite

Introduktion

Stående på den centrala axeln i Zhujiang New Town-området, i Guangzhou CBD i Kina, har landmärket Canton East Tower en total höjd på cirka 530 meter med 111 våningar över marken och 5 källare. Med sin imponerande höjd är Canton East Tower den 7:e högsta byggnaden i världen. Den totala investeringen för projektet var cirka 13,5 miljarder kronor och arkitekturen designades av Kohn Pedersen Fox Associates. Byggnationen av tornet ägde rum mellan 2011 till 2014 av China Construction Fourth Engineering Bureau Group Co., Ltd.

Projektets höjdpunkter

  • Ett av de första byggprojekten i Kina där BIM-teknik implementerades.
  • En tidig version av Gsite-plattformen utvecklades tillsammans med kunden under projektets gång.
  • Huvudentreprenören imponerades av fördelarna med BIM-tekniken och projektets framgång bidrog till en ökad popularitet av Gsite under de kommande åren.

Om China Construction Fourth Engineering Bureau Co., Ltd.

China Construction Fourth Engineering Bureau Co, Ltd grundades 1962. Affärsområdet har gradvis utvidgats till över 20 provinser i Kina och internationellt till Indonesien, Malaysia och Kambodja. China Construction Fourth Engineering Bureau är ett av de ledande företagen i China Construction Group och finns med på den globala Fortune 500-listan. Företaget har genomfört mer än 70 super-skyskrapor som är över 200 meter höga, 26 kultur- och idrottsplatser, 218 projekt med Evergrande Group, 160 projekt med Vanke och 44 projekt med Wanda Group.

Under de senaste åren har företaget genomgått en rad reformer och har gradvis bildat tre huvudsakliga affärsenheter för bostadsbyggande, infrastrukturbyggande och fastighetsutveckling.

Huvudutmaningar i projektet

Projektledning

Projektledningen är avgörande genom hela bygget. I projekt i samma skala som Canton East Tower, är det svårt att koppla ihop alla projektgrupper genom hela byggfasen och byggnadsprojekt för superhöghus kan ofta få svårt att hantera tidplaner, kontrakt, kostnader, förändringar, ritningar, material och arbetstjänster.

När Canton East Tower-projektet startade, investerade projektgruppen mycket tid på att undersöka konceptet BIM. Som ett resultat fick de en förståelse för att projektledningsprocessen i grund och botten är en process för att samla in och hantera information och den största utmaningen skulle vara den stora mängden av information samt att informationen var så utspridd.

Tidshantering

Den andra förväntade svårigheten var den tid som skulle tas upp av möten inom och mellan olika team. Alla som varit involverade i större byggprojekt har stor erfarenhet av olika möten. Projekt kan enkelt kräva regelbundna projektmöten, kvalitetsmöten, säkerhetsmöten och så vidare med teamledare som potentiellt tillbringar större delen av sin tid med att delta i de olika mötesserierna.

Även om möten är viktiga för att samla in relevant information och definiera nästa steg, kan det påverka aktualiteten och riktigheten i den delade informationen om man förlitar sig för mycket på dem för informationsutbytet. Varje projektpart har begränsade möjligheter att dela med sig av sina resultat och informationen som finns vid mötets slut kan vara ofullständig och felaktig.

Spårning av processen

Arbetsbetsbördan med att hantera de olika processerna och förloppen var mycket hög i projektet. Byggandet av en enda våning i kontorsdelen av Canton East Tower uppskattades omfatta upp till 300 separata processer från strukturellt arbete till efterbehandlingsarbete och en arbetskedja kunde inkludera 300 olika parter. För att övervaka framstegen i sådana komplexa processer krävdes att uppdragstagaren hade tillgång till korrekt information om läget i varje arbetsfas.

Gsite appen

1. Gsite var avgörande för hanteringen av framstegen. Arbetena på plats var länkade till 3D-modellen där den kunde visualiseras i realtid och projektgruppen kunde få detaljerad information om specifika uppgifter och arbetsfaser direkt från modellen.

2. Genom Gsite kunde teamet enkelt få ritningar kopplade till den aktuella aktiviteten i processen. Alla ritningar, inklusive förändringar, var kopplade till 3D-modellen och kunde hämtas utifrån disciplin och våning.

3. Med Gsite kunde alla dokument och all information som var relaterad till processer, ritningar, kontrakt och underleverantörer hanteras på ett organiserat sätt, vilket bidrog till att förbättra dokumenthanteringen överlag..

4. BIM-tekniken hjälpte till att upptäcka och hantera kollisioner och problem vilket möjliggjorde för teamet att identifiera designkonflikter mellan olika discipliner i ett tidigt skede. Lösningen hjälpte också till med bemanning och administration, till exempel närvaro på plats, tidsregistrering och löneutbetalningar.

5. Projektet behövde ett effektivt sätt att söka och få fram information från superstora modeller. Detta möjliggjordes med hjälp av effektiv teknik för hantering av dessa superstora modeller, intern och extern lagringsutbytesteknik samt andra funktioner.

6. De storskaliga modellerna ställde också extremt höga hårdvarukrav på BIM-systemet, som löstes genom att möjliggöra nätverksåtkomst till modeller direkt från servern i kombination med intelligent cacheteknik.

7. Erfarenhet av BIM och datan som projektgruppen samlade genom Canton East Tower-projektet hjälpte till att tillhandahålla modelleringsstandarder för anläggning, stålförstärkning, stomkomplettering, stålkonstruktioner, elektromekaniska installationer, fasader och andra kategorier. Teamet utvecklade mer än 500 olika typer av komponenter, över 70 fysiska arbetspaket, över 60 stödjande arbetspaket och totalt 418 typer av stödarbete. De bildade också ett allmänt system för klassificering av avtalsvillkor, med mer än 3700 huvudsakliga avtalsvillkor, över 660 underleverantörsvillkor, över 3400 artiklar med kostnadsdetaljer för underleverantörer och över 100 mallar för ritningar, kontrakt, kostnader, tidplaner med mera. All denna information utgjorde en solid grund för framtida byggprojekt.

Några nycklar till framgång

Baserat på deras erfarenheter i Canton East Tower-projektet hade ansvarig projektledare Yang Wei, på China Construction Fourth Engineering Bureau, fem rekommendationer att dela med sig av till branschkollegorna för att säkerställa framtida framgångsrika projekt:

  • Basera allt som görs på projektkraven
  • Använd BIM-teknik för att tillgodose verkliga behov
  • Värdesätt och utnyttja modelleringsstandarder och samarbetet
  • Se till att olika teamledare är involverade i projektledningen
  • Håll ett öga på och utnyttja datan och erfarenheterna som uppstår i projektet