29.09.2021 | By admin

Företag: SmartFront AB och Front RK AB
Projektnamn: HSB Brf Fogdetorp
Projektort: Södertälje
Projektets start och slut: Startade 2019 och avslutas under 2021


Front RK AB och SmartFront AB nyttjar Gsites smarta och enkla funktioner under pågående projekt åt HSB Brf Fogdetorp. Ett projekt som innebär omfattande renovering på HSB Brf Fogdetorps nio fastigheter i Södertälje. Efter en utredning som gjordes tillsammans med WSP, bestämdes det att följande renovering krävdes:

  • Montering av säkerhetsdörrar
  • Förbättring av ventilationen i fastigheterna genom SmartFrontmetoden
  • Ny fasad inklusive isolering
  • Byte av fönster
  • Utbyggnation och inglasning av balkonger
  • Renovering av 18 stycken tvättstugor
  • Installation av solceller
  • Hantering av befintliga asbestskivor i fasad
  • Utbyte av entrépartier samt upprustning av trapphus

Projektet är mycket omfattande och investeringen beräknas uppgå till mer än 230 miljoner kronor vid projektets slut.

Som specialister på fasadrenovering är Front RK AB totalentreprenör och syster SmartFront AB är underentreprenör samt sakkunnig inom ventilation. För att minska störningen för de boende i fastigheterna monteras tilluftskanaler på utsidan av byggnaden enligt SmartFront-metoden.

Samla all information på ett ställe

Front RK AB och SmartFront AB har totalt omkring 60 projektmedlemmar som verkar inom cirka 15 olika verksamhetsområden. En effektiv och snabb kommunikation mellan projektmedlemmarna är en av de viktigaste faktorerna för att kunna följa projektens tidplaner.

”Att hålla ihop dessa och hålla kontroll på tidplaner är den stora utmaningen”, säger Patrik Kirves, Projektledare i Fogdetorp

Med Gsite behöver kommunikation och dokumentation inte vara komplicerat längre. Här finns verktyg som chatt-funktioner, liveuppdateringar, ärendehantering och automatiskt lagrad projektinformation. Det möjliggör för alla projektmedlemmar att se status på ärenden och både ta emot samt ge direkt feedback.

All information lagras i molnet med Gsite och nås enkelt via Gsites mobilapplikation eller en webbläsare på en dator. På så sätt kommer alla projektmedlemmar enkelt åt den lagrade informationen oavsett om de befinner sig på ett kontor eller på byggarbetsplatsen.

”Gsite hjälper oss på ett utmärkt sätt i våra skyddsronder och i våra förbesiktningar. Trygghet och kontroll är ord vi skulle välja som förstaval i en sammanfattning!”, säger Patrik.

Gsites funktioner förenklar administration och hantering av problem vid skyddsronder och förbesiktningar. Att dela uppdateringar, hantera kvalitets- och säkerhetsfrågor, samt alltid få den senaste informationen och datan från projektet, är några av Gsites fördelar.

”Vi är informerade om vad Gsite kan och här ser vi ytterligare fördelar i komplexa projekt. Alla är informerade på rätt sätt i rätt tid. Funkar kanonbra!”, avslutar Kirves.