27.10.2014 | By admin

Nya Karolinska Solna-projektet är i full gång vilket innebär att ett helt nytt universitetssjukhus byggs i Solna. När det nya universitetssjukhuset står klart kommer det att rymma några av de mest avancerade sjukhusanläggningarna i världen. Projektet är det största enskilda projektet någonsin för huvudentreprenören Skanska. Det globala byggföretaget Skanska är ett Fortune 500-företag och en av världens ledande projektutvecklings- och byggkoncerner.

Projektet sker inom ramen för ett offentlig-privat samverkansavtal mellan Stockholms läns landsting och Swedish Hospital Partners AB. Swedish Hospital Partners AB är ett projektbolag som ägs av Skanska och Innisfree. Skanska Healthcare, som är ett samriskföretag mellan Skanska Sverige och Skanska Storbritannien, är huvudentreprenör.

Totalt omfattar projektet ungefär 330 000 kvadratmeter. Nybyggnationen innehåller ca 8000 rum, 36 operationssalar och 630 enkelrum för inlagda patienter. Byggarbetet inleddes 2010 och den slutliga byggfasen är beräknad att slutföras till år 2018. Som en del av det offentlig-privata samverkansavtalet kommer projektföretaget även efter det att byggfasen är slutförd att fortsätta att vara projektledare för projektets underhåll samt strategiska ledning och styrning. Detta kommer att fortgå till år 2040. Avtalsbeloppet för bygget, exklusive sjukhusutrustning, uppgår till 14,5 miljarder kronor, vilket ger en antydan om hur omfattande projektet är.

Skanska litar på MagiCAD

Som huvudentreprenör ansvarar Skanska även för byggnadernas tekniska system och installationer i projektet. All projektering av byggnadernas installationstekniska system i projektet har utförts med hjälp av MagiCAD för AutoCAD med modulerna MagiCAD Heating & Piping, Ventilation, Electrical, Room och Sprinkler Designer.

– Projektet är mycket omfattande och projektering och installation av byggnadernas installationstekniska system är naturligtvis en stor och mycket viktig del av det. När det handlar om sjukhus är alltid mycket teknologi inblandat och att montera olika teknologier kan vara en svår utmaning. MagiCAD möjliggjorde modellering av alla byggtjänster, däribland specialsystem för medicinska gaser, säger Mikko Lehto från Skanska Finland som är ansvarig för El och VVS och en av samordnarna av projektering och installation av El och VVS i projektet. Som en del av det globala ledarskapsprogrammet Skanska Stretch deltog Mikko i arbetet på plats från november 2013 till april 2014.

– En av de viktigaste fördelarna med MagiCAD i projektet är att så mycket information överförs och lagras i modellerna, framför allt eftersom projektmodellen kommer att fortsätta att användas senare under ledning och styrning samt underhåll. Man kan säga att riktig BIM (byggnadsinformationsmodellering) redan i sig är en mycket stor fördel.

All konstruktion av byggnadernas installationstekniska system i projektet utfördes med hjälp av MagiCAD för AutoCAD.

Intelligent byggarbetsplats

Nya Karolinska Solna-projektet är ett modellprojekt i användningen av teknik för byggnadsinformationsmodellering (BIM) på byggplatser. Praktisk BIM-användning på platsen av huvudentreprenören och de som ansvarar för El och VVS gör processerna mer effektiva och förbättrar informationsutbyte under faserna projektering samt El och VVS-installation avsevärt.

– På byggarbetsplatsen har projektsamordningen skett med en sammanslagen Navisworks-modell. Om arbetsledare, chefer och tekniker har tillgång till modellen och ritningarna via iPads, och byggarna samt entreprenörerna kan använda all viktig information där den behövs och när den behövs, förbättras arbetskvaliteten och stora tidsbesparingar kan göras eftersom cheferna och arbetsledarna inte regelbundet måste ägna tid åt att förflytta sig över den enorma byggplatsen bara för att kontrollera något, förklarar Mikko.

– Framför allt i projekt av den här storleken är modellering avgörande för att undersöka och kontrollera planer visuellt tillsammans med arkitekt- och konstruktionsmodeller. Dessutom blir projektsamordning och kommunikation effektivare. BIM-modellerna gör det möjligt för oss att undersöka installationer som redan har slutförts och kontrollera om installationerna har gjorts enligt projekteringsplanerna.

Om exempelvis en rörmokare improviserar uppstår vanligtvis problem så fort nästa underleverantör kommer till platsen för att installera sin del av systemet. Det var anledningen till att man, som regel, utförde alla installationer inom projektet på samma sätt som de utformats och beskrivits i BIM-modellen.

– Efter byggfasen kommer modellerna att uppdateras med den faktiska byggnadsinformationen och informationsmodellobjekten och deras tekniska datainnehåll kan direkt kopplas till produktspecifik information för att underlätta rutinerna för underhåll samt ledning och styrning under senare faser.

– Projektets livslängd medförde även att vissa aspekter av modelleringen framhävdes ytterligare, exempelvis enkelt underhåll, vilket påverkade placeringen av ventiler, reglage, rengöringsluckor och liknande komponenter och utrustning för att se till att de är lättåtkomliga. Exempelvis undersöktes och justerades placeringen av reglerspjäll för att säkerställa att de kan underhållas på ett säkert sätt. Samtidigt säkerställdes det att det fanns tillräckligt med utrymme för att utföra alla nödvändiga underhållsförfaranden efter att byggnad och alla installationer har slutförts.

– En av de viktigaste fördelarna med MagiCAD i projektet är att så mycket information överförs och lagras inom modellerna.

Om du vill boka en personlig presentation av fördelarna med MagiCAD för Revit och AutoCAD ska du klicka här och fylla i dina kontaktuppgifter eller kontakta oss på 0771-22 32 66.

Footnote SV

I januari 2019 slog vi samman våra företagsnamn under namnet MagiCAD. Progman Oy, CADCOM AB och Progman Software UK Ltd blir MagiCAD Group. Utöver det bytte MagiCloud namn till MagiCAD Cloud.