31.03.2008 | By admin

Genom att arbeta med MagiCAD i 3D kunde danska konsultföretaget Ramböll klara projektets extremt höga kvalitetsnivå. De kunde också lösa eventuella installationsproblem och kollisioner redan i modellen, istället för att det skulle upptäckas på byggplatsen.

Läs mer (PDF)

Ramböll Iceland MagiCAD case

Footnote SV

I januari 2019 slog vi samman våra företagsnamn under namnet MagiCAD. Progman Oy, CADCOM AB och Progman Software UK Ltd blir MagiCAD Group. Utöver det bytte MagiCloud namn till MagiCAD Cloud.