31.07.2011 | By admin

I Finlands nya nationella konserthall Musiikkitalo är installationerna projekterade med MagiCAD av Olof Granlund Oy och Lausamo Consulting Ltd.

Byggnaden har en golvyta på cirka 36 000 m2 och en byggnadsvolym på cirka 250 000 m3. MagiCAD Ventilation, Heating & Piping, Sprinkler Designer, Comfort & Energy, Electrical och Circuit Designer kom alla till användning i det här stora och prestigefyllda projektet.

Musiikkitalo

De höga kraven på akustiken omfattar även ventilationssystemet, som måste ge god luftkvalitet och rätt temperatur året runt utan att skapa störande ljud.

“Eftersom akustiken har så stor betydelse, var det avgörande att vi kunde balansera ventilationen och beräkna ljudnivåerna i kanaler och komponenter i förväg i MagiCAD”, säger Jukka Tyni, design manager på Granlund.

“Projektet är helt igenom gjort i 3D. Det gav en stor fördel då vi kunde kontrollera kollisioner mellan olika projektområden, till exempel mellan VVS och kabelstegar innan installationen. Att arbeta i 3D med MagiCAD var en förutsättning för att kunna passa in kabelstegar och centraler i byggnadens trånga utrymmen”, säger Roni Leppänen, CAD-manager på Lausamo, företaget som ansvarade för all elprojektering.

Läs mer om projektet Musiikkitalo (engelsk PDF)

Music hall MagiCAD case

Footnote SV

I januari 2019 slog vi samman våra företagsnamn under namnet MagiCAD. Progman Oy, CADCOM AB och Progman Software UK Ltd blir MagiCAD Group. Utöver det bytte MagiCloud namn till MagiCAD Cloud.