17.12.2012 | By editor

MagiCAD Ventilation, Heating & Piping, Electrical och Room används i projektet. Förutom grundläggande projektering i 2D och 3D har MagiCAD använts för att producera stycklistor, för att göra kollisionskontroll och håltagningar och för att exportera modeller till Navisworks för rendering och visualiseringar.

Läs mer här (PDF)

Algerian mosque case Swedish

Footnote SV

I januari 2019 slog vi samman våra företagsnamn under namnet MagiCAD. Progman Oy, CADCOM AB och Progman Software UK Ltd blir MagiCAD Group. Utöver det bytte MagiCloud namn till MagiCAD Cloud.