26.06.2013 | By admin

Konstruktionen av det nya fascinerande stadshuset pågår för närvarande i Førde på Norges västkust. När det är klart ska byggnaden inrymma administrativa kontor och andra inrättningar för kommunen Førde. En byggnad på fem våningar och 9 500 kvadratmeter ska uppföras.

Norconsult AS, det största konsultföretaget inom samhällsplanering och projektering i Norge, ansvarar för konstruktion och systemlösningar för byggnaden. Revit 2011 och 2012 har använts för byggnadens design och för El och VVS användes modulerna Heating & Piping, Ventilation och Electrical i MagiCAD för Revit.

Krävande design av El och VVS

Stadshusets avancerade arkitektoniska uttryck, tillsammans med den omgivande fjordmiljön, kräver kunnigt yrkesfolk i projektet, inte minst bland El- och VVS-konstruktörer.

– Att arbeta med MagiCAD och använda produktmodellerna gjorde det möjligt för oss att utvärdera lösningar för El och VVS tillsammans med konstruktionssidan. Det har hjälpt oss att förenkla modelleringen och förbättrat vår förståelse för byggnaden. Vi har helt enkelt fått ett elegantare resultat, kommenterar Lars Vegsund från Norconsult.

– Ett omfattande modellbibliotek är avgörande vid konstruktion av El och VVS. Vi är nöjda med den kontinuerliga utvecklingen av databaserna med produktmodeller i MagiCAD.

– Beräknings-, dimensionerings och balanseringsfunktionerna för värme, kyla och ventilation i MagiCAD för Revit har påverkat designkvaliteten positivt genom hela projektet. Vi har haft god praktisk nytta av MagiCADs stöd för IFC-formatet, eftersom vi har kunnat använda Solibri för att koordinera projektet med arkitektföretaget Nordplan AS och ge kunden, Førde kommun, visualiserade vyer av projektet, säger Lars.

Smidigare övergång till Revit

Projektet har blivit en viktig milstolpe för Norconsult i deras användning av Revit.

– Revit har gett oss väsentliga fördelar vid vår konstruktion av El- och VVS-systemen, då alla system kan integreras i en enda modell, komplett med konstruktionsinformation och anslutningar mellan olika våningsplan.

– Överföringen från AutoCAD till Revit och utbildning av våra konstruktörer krävde en viss fokusering under projektet. Våra konstruktörer har alltid varit nöjda med att arbeta i AutoCAD och MagiCAD för AutoCAD så det var en utmaning att göra övergången till Revit så smidig som möjligt. I den senaste MagiCAD-versionen fanns en hel del värdefulla uppdateringar som har förenklat och förbättrat vårt arbete, tillägger Lars.

Footnote SV

I januari 2019 slog vi samman våra företagsnamn under namnet MagiCAD. Progman Oy, CADCOM AB och Progman Software UK Ltd blir MagiCAD Group. Utöver det bytte MagiCloud namn till MagiCAD Cloud.