20.09.2012 | By admin

MagiCADs olika moduler användes för all projektering i Manskun Rasti. Modellerna togs fram av externa konsultföretag och levererades till Skanska både i standardformat och som IFC-filer.

MagiCADs BIM-modell är ett väl fungerande verktyg för att planera och följa upp installationsarbetet. Skanskas projektledare och arbetschefer använder modellen på byggplatsen som ett visuellt hjälpmedel för att se och planera de kommande installationerna av VVS, el och andra system.

Läs mer här (PDF)

Skanska Manskun Rasti project

Footnote SV

I januari 2019 slog vi samman våra företagsnamn under namnet MagiCAD. Progman Oy, CADCOM AB och Progman Software UK Ltd blir MagiCAD Group. Utöver det bytte MagiCloud namn till MagiCAD Cloud.