31.01.2008 | By admin

Akershus universitetssjukhus utanför Oslo är helt igenom ritat, konstruerat och projekterat i 3D.

Läs mer (PDF, engelsk)

Sweco Akershus MagiCAD case

Footnote SV

I januari 2019 slog vi samman våra företagsnamn under namnet MagiCAD. Progman Oy, CADCOM AB och Progman Software UK Ltd blir MagiCAD Group. Utöver det bytte MagiCloud namn till MagiCAD Cloud.