10.06.2011 | By admin

Konsultföretaget Tauno Nissinen Oy är ett av Finlands ledande ingenjörsföretag inom elprojektering. För att kunna möta alla krav som finns idag inom byggsektorn, utvecklar och förbättrar företaget ständigt verksamheten och deras verktyg för projektering. Då det blir allt mer fokus på BIM har  Tauno Nissinen Oy tagit ett strategiskt beslut att byta sitt främsta projekteringsverktyg till MagiCAD Electrical.

”MagiCAD är vårt förstahandsval i nya projekt” säger Antti Danska, chef på Tauno Nissinen Oy. ”Våra kunderna pushade mycket för att vi skulle använda  MagiCAD. Informations-modellering blir viktigare och genom att använda MagiCAD går projekteringen mycket bättre jämfört med tidigare verktyg som vi använt oss av.”

Det kan vara utmanande att byta programvara, att ersätta rutiner med något nytt. För Tauno Nissinen Oy fungerade övergången förvånansvärt bra. Deras tidigare erfarenheter  av AutoCAD hjälpte till i processen. En givande kurs i MagiCAD hölls för alla anställda på företaget.

”Våra kunskaper i MagiCAD har nått en punkt där vi vill lära oss mer och behöver mer detaljerad rådgivning. Därför överväger vi just nu att anordna en specialanpassad kurs med Progman för att ytterligare förbättra våra kunskaper,” avslutar Antti Danska.

Om Tauno Nissinen Oy

Konsultbolaget Tauno Nissinen Oy grundades 1956 och har idag 24 anställda. Förutom huvudkontoret i Helsingfors har företaget även en filial i Kuopio. Företaget har redan använt MagiCAD i många projekt såsom Centralsjukhuset i Seinäjoki, Skatteverkets kontor i Kuopio, Centralsjukhuset i Saunalahti, Espoo-skolan and Värmekraftverket i Helsingfors.

Footnote SV

I januari 2019 slog vi samman våra företagsnamn under namnet MagiCAD. Progman Oy, CADCOM AB och Progman Software UK Ltd blir MagiCAD Group. Utöver det bytte MagiCloud namn till MagiCAD Cloud.