09.11.2021 | By Paula Lobos

Projekt: Ombyggnation av det Nationella Simcentret i Peking till curlingarena inför vinter-OS 2022
Företag: China Construction First Group Co, Ltd
Plats: Peking, Kina
Schema: Startade december 2018
Programvara: Gsite

Introduktion

Ursprungligen byggd för de Olympiska sommarspelen 2008, omvandlades det Nationella Simcentret  (även känt som Vattenkuben) för att fungera som curlingarena för vinter-OS 2022 och de paralympiska vinterspelen. Renoveringen startades i december 2018 av China Construction First Group Co., Ltd, i den olympiska parken i Chaoyang distriktet i Peking.

Omvandlingen av den befintliga byggnaden till en dubbelfunktionell plats krävde en oberoende istillverkning, avfuktningssystem, belysningssystem, kraftdistribution och andra system för att möta behoven hos vinter-OS curlingevent. Den innovativa omvandlingen av den befintliga arenan till en anläggning med dubbla funktioner för vatten- och issporter är den första i sitt slag.

Korta punkter

  • Curlingarena för de Olympiska vinterspelen 2022
  • Den största curlingarenan i vinter-OS:s historia
  • Den enda olympiska arenan i världen med dubbla funktioner som möjliggör fri konvertering mellan vattensporter och issporter
  • Den enda olympiska vinterarenan där curlingtävlingar hålls på tillfällig is
  • Omvandlingsprojektet omfattar 70 discipliner och omkring 50.000m2 sammanlagt
Double Olympic Venue ‘Ice and Water’ Venue
Tävlingsområde för vatten- och issporter

 

The building ‘Water Cube’/ ‘Ice Cube'
Vattenkuben / Iskuben

Om China Construction First Group

Med huvudkontor i Peking grundades China Construction First Group 1953 som det första “landslaget” för byggande i Kina. Dess utvecklingsprocess återspeglar utvecklingen av Kinas byggindustri. Noterat  18:e plats på den globala Fortune 500-listan är det för närvarande den största investerings- och bygggruppen i världen och en viktig del av China State Construction.

China Construction First Group är verksamt på både inhemska och utländska marknader och är dedikerat till utveckling av bostadsbyggande, kommersiella fastigheter, infrastruktur, miljöprojekt, fastighetsutveckling och fastighetsdrift. China Construction First Group har utökat sin verksamhet i hela Kina och till mer än 20 länder i Europa, USA, Afrika och Asien, samtidigt som de förser kunderna med högkvalitativa produkter och mervärdestjänster under hela byggprojektets livscykel.

Stora utmaningar i projektet

Växlingen  mellan vatten-och issporter

Stödsystemet för växlingen mellan vatten- och issporter krävde en ovanlig precisionsnivå.   Betongplattans storlek, de inbäddade delarna, den tillåtna avvikelsen av håltagningar och höjdsskillnader mättes alla i ovanligt hög detaljgrad. Samtidigt måste stödkonstruktionen och istillverkningsutrustningen vara lämpliga för upprepad montering och demontering.

Konvertering mellan två klimat

På grund av begränsningarna i stadiumområdet är det inte möjligt att kontrollera temperatur och luftfuktighet för hela arenan med en enda central kontroll. Istället har lokalen tre olika zoner och tre separata kontrollenheter för att justera temperaturen och luftfuktigheten i tävlingshallen.

Två uppsättningar lufttillförselmetoder implementerades för att minimera vindhastigheten på isytan och för att ge en enhetlig lufttillförsel. En lufttillförsel direkt ovanför isbanan behövdes också för att uppfylla kraven från World Curling Federation. Projektet var det första i sitt slag som omvandlade en idrottsarena till en lokal med förmågan att växla mellan hög temperatur och luftfuktighet och låg temperatur och luftfuktighet beroende på sport, teamet hade inga andra jämförbara globala exempel .

Underhåll av andra delar av lokalen som är öppna under renovering

Fastighetsägaren krävde att delar av huvudlokalen, till exempel kontorslokalerna, skulle förbli öppna för normal användning under renoveringen med fullt fungerande el- och VVS-system. Detta innebar att renoveringsområdet behövde isoleras noggrant, medan det i ett normalt renoveringsprojekt skulle ha funnits större frihet att ta bort befintliga system. Att upprätthålla normal drift av el- och VVS-systemen för utvalda delar av byggnaden samtidigt som elsystemet uppgraderades inom renoveringsområdet var en stor utmaning för systemingenjörer och hela byggorganisationen.

Mål för implementering av Gsite och BIM

Projektgruppen fastställde specifika mål som de ville uppnå genom implementering av Gsite-programvara och BIM-teknik.

  • Aktiv spårning på plats av kvalitets- och säkerhetskontroller, registrering av material och skyddsinspektioner samt informationsutbyte för enhetlig hantering och dataanalys. Använda moln-teknik och visualisering av BIM-modellen för att möjliggöra hantering av uppgifter och ärenden online, förbättra webbplatshanteringen och minska kommunikationskostnaderna.
  • Användning av BIM för att hantera projektproblem, till exempel genom att förfina systemkonstruktioner, kontrollera beräkningar och köra felsökningssimuleringar.
  • Jämföra de ursprungliga och rekonstruerade modellerna av arenan med hjälp av BIM modellerna, förändringshantering för att hantera ändrade delar, se mängden tekniska modifieringar och ha bättre kontroll över material och dess schemaläggning.
  • Öka BIM-kompetensen inom företaget genom omfattande BIM-implementering.

Implementering av Gsite

Förberedelser

En projektgrupp inom företaget gav varje Gsite-användare information om sitt specifika ansvarsområde samt arbetsprocess med programvaran. Särskilda Gsite-tillämpningar och annan teknik som skulle användas definierades också.

Implementation

Integrering av BIM-modell

Genom att integrera BIM-modellen i Gsite kunde projektgruppen, i ett tidigt skede, identifiera och lösa problem till följd av felaktig design och otydligheter som lätt kunde ha lett till kommande problem, förändringar och omarbetningar.

Gsite-teamet och projektörer samordnade resultaten, justerade BIM-modellen och utfärdade bygghandligar baserade på den slutliga versionen av BIM-modellen. Dessa färdiga bygghandlingar granskades och godkändes sedan som ritning för byggnation på plats.

Digital simulering av byggprojekt

En simulering av hela projektet genomfördes före den faktiska produktionen. Byggsimuleringen innehöll information om, till exempel personal, material och maskiner. Organisering och schemaläggning av byggnadsarbete, leverans och tillgång av material samt fördelning av medel kommunicerades och förhandlades fram i förväg. Under byggsimuleringsskedet analyserades byggplanen enligt resurs- och tidskrav för att säkerställa att genomförbarheten.

Hantering av framdriften

Planeringsfunktionen i Gsite gjorde det möjligt för teamet att länka de övergripande, månatliga och veckovisa planerna. Byggnadsarbetare på plats fick uppgifter för varje steg och kunde ge feedback och information om framdriften på plats via Gsites mobilapp. De uppgifter som arbetarna tillhandahöll samlades in till projektets ledningsgrupp, som gjorde det möjligt för ledningen att se framdriften på plats och materialanvändning i realtid samt underlätta deras beslutsfattande.

Kvalitets- och säkerhetshantering

Kvalitets- och säkerhetshantering stöds av en automatisk funktion då information och notiser skickas till rätt teamledare när allvarliga eller kritiska problem upptäcks på plats.  De registrerade kvalitets- och säkerhetsfrågorna var också automatiskt kopplade med motsvarande specifikationer och korrigeringskrav. Rapporteringen och hanteringen av digitala frågor och ärenden bidrog till att eliminera faror och problem samt möjliggör en sluten hantering.

 

Användandet av Gsite för projektmöten

Genom att länka mobilappen och Gsite i webbläsaren kunde teamet dra ut veckovisa sammanfattningar av framdrift, kvalitet och säkerhetsinformation, så att de kunde hålla regelbundna projektmöten effektivt utan ineffektiva och tidskrävande förberedelser.

Innovativ användning av BIM

Omvandling av is/vatten

3 viktiga delar behövde lösas för att möjliggöra omställning mellan is- och vattensporter:
stödstruktur, klimatomvandling och istillverkningssystem. En rad snabba problemlösningar, BIM-verktyg och teknikkombinationer implementerades för att lösa problem med hastighet, noggrannhet, temperatur, luftfuktighet och renhet.

Upprätthålla öppna affärsområden under omvandlingen

Olika delar av lokalen hade olika operativa krav under projektet. För att säkerställa driften av affärsområdena under renoveringen var det nödvändigt att använda BIM-teknik för att utveckla en strategi för en hållbar återuppbyggnad av faciliteterna.

Smart drift och underhåll

Genom att kombinera BIM-modellen med drifts- och underhållsplattformen för lokalen kunde man  övervaka inomhusluftens kvalitet, energiförbrukning, utrustningens drift och bearbetning av arbetsordrar i realtid.

Effekterna av Gsite och BIM

Potentiella problem identifierades och lösningar analyserades redan i ett tidigt skede av projektet. Efter detta inledande arbete var projektet betydligt lättare att förverkliga. Problemen med snabb omställning mellan klimat, kontinuerlig användning av affärslokaler och modellhantering löstes smidigt.

Sammantaget uppnådde användningen av BIM-teknik imponerande resultat i projektet. Fördelarna med BIM och Gsite var uppenbara; projektledningen förbättrades, byggperioden kortades ner, kostnaderna minskade och sist men inte minst, den höga kvaliteten på projektet. Gsite gav en integrerad kontroll över hela projektet, möjliggjorde en sluten aktivitetshantering, säkerställde teknisk kvalitet, produktionens säkerhet och miljöaspekterna under produktion, samt en kraftigt förbättrad arbetseffektivitet.