15.04.2013 | By editor

VERKÍS är en av Islands största ingenjörsfirmor och arbetar för närvarande med en ny byggnad på 3 000 kvm för Vigdís Finnbogadóttir Institute of Foreign Languages (VFIFL) i Reykjavík.

Institutionen har fått sitt namn efter Islands tidigare president Vigdís Finnbogadóttir och är ett UNESCO-certifierat forskningsinstitut på Islands universitet.

Hela projektet har skapats i Revit och har ritats av arkitektföretaget arkitektur.is. VERKÍS har ansvarat för konstruktion samt El- och VVS, som konstruerades med MagiCAD för Revit med modulerna Heating & Piping, Ventilation samt Electrical.

Bättre konstruktioner med MagiCAD för Revit
Daníel Gíslason från VERKÍS säger: ”Med tanke på klimat-, ljud- och belysningskraven har det gått både snabbare och enklare för oss att konstruera anläggningen med MagiCAD. Det har sparat tid genom hela projektet, i synnerhet vid konstruktionen och installationen.”

”MagiCAD innehåller funktioner som gör det möjligt att hitta bättre konstruktionslösningar. Funktioner som till exempel materiallistor, kollisionskontroll, flödesberäkningar, produktdatabaser, balanseringsfunktioner och ljudberäkningar är mycket användbara för oss, liksom ljudanalysfunktionerna i MagiCAD Ventilation.”

Revit-baserad design minimerar behovet av justeringar
Arbetet med Revit-teknologin har haft positiv inverkan på informationsflödet mellan alla delaktiga parter under hela projektet. Med Revit får alla i projektet åtkomst till data från övriga fackområden och genom alla projektsteg. Eventuella kollisioner förebyggs och behovet av revideringar minskar.

VFIFL-projektet är ett av de största projekten som VERKÍS har genomfört med Revit. Företaget har mycket goda erfarenheter av MagiCAD för Revit, både när det gäller genomförande av projekt och migrering från AutoCAD till Revit.

VERKÍS konstruerar El och VVS med MagiCAD för Revit i den nya byggnaden för Vigdís Finnbogadottír Institute of Foreign Languages.

VERKÍS grundades 1932 och är därmed den äldsta konsultfirman på Island. Ca 300 konsulter arbetar inom olika områden som fastigheter, infrastruktur, geotermisk kraft, vattenkraft och industri. Företaget har sju lokalkontor och är även aktivt i projekt utanför Island.

 

Footnote SV

I januari 2019 slog vi samman våra företagsnamn under namnet MagiCAD. Progman Oy, CADCOM AB och Progman Software UK Ltd blir MagiCAD Group. Utöver det bytte MagiCloud namn till MagiCAD Cloud.