12.11.2015 | By admin

Bakgrund

Werfau Medical Engineering är ett ryskt företag som är specialiserat på integrerad konstruktion av vårdinrättningar. Förutom konstruktionstjänsterna erbjuder företaget även totalentreprenadlösningar för renrum för att skapa en kontrollerad miljö med extremt låga nivåer av luftföroreningar och andra främmande partiklar. Företaget har över 150 anställda i Sankt Petersburg.

Affärsbehoven

Werfau är en välkänd förespråkare av byggnadsinformationsmodellering (BIM) i Ryssland. De informerar om fördelarna med BIM-metoder inom den ryska konstruktions- och byggbranschen, liksom inom den offentliga sektorn där de vänder sig till federala och regionala beslutsfattare.

 ”Med byggnadsinformationsmodellering ökar effektiviteten i byggnadsprojekt betydligt, vilket ger minskade kostnader för alla inblandade. Om inte alla inblandade i ett projekt använder BIM-metoder fullt ut kan dessvärre inget av företagen nyttja alla potentiella fördelar med att överföra korrekta tekniska data via projektmodellen från en projektfas till nästa. I takt med att fler och fler företag börjar använda BIM-metoder kan vi i vårt företag få ut mer av vår användning av BIM. Det är därför vi vill ha med hela branschen i utvecklingen”, säger chefen för Werfau Medical Engineerings BIM-avdelning Petr Manin. Petr har en doktorsexamen i datavetenskap, en magisterexamen i ekonomi och utnämndes till årets BIM-visionär i Ryssland 2014 av Autodesk.

Lösningen

Werfau började använda MagiCAD för AutoCAD i slutet av 2014 och idag är MagiCAD det program som företaget föredrar för El- och VVS-projektering. I princip alla konstruktioner av tekniska system i byggnader utför Werfau med MagiCAD Heating & Piping, MagiCAD Ventilation, MagiCAD Electrical och MagiCAD Sprinkler Designer med AutoCAD- och Revit-teknik.

Pilotprojekt för Rysslands första nationella BIM-standard

Werfau arbetar just nu med ett 150 000 kvadratmeter stort flaggskeppsprojekt för Krasnojarsk regionsjukhus i den ryska staden Krasnojarsk. Projektet är ett av de pilotprojekt som det ryska byggnadsministeriet utgår från när de sammanställer den första nationella standarden för BIM-användning i konstruktionsprojekt. I det här flaggskeppsprojektet ingår demontering, renovering, uppförande av nya byggnader samt att bygga upp en helt ny infrastruktur för konstruktionsarbete och transporter. Werfau har även två andra pilotprojekt med BIM på gång, ett 5 200 kvadratmeter stort center för palliativ vård i Kolpino och en 5 790 kvadratmeter stor akutmottagning för Alexander stadssjukhus i Sankt Petersburg. Alla VVS-, sprinkler- och Elsystem i Werfaus tre BIM-pilotprojekt har ritats och modellerats i MagiCAD.

”I standardiseringsprocessen ingår totalt 23 olika BIM-projekt över hela Ryssland. Vi har lyckats få tre av dem och få av de andra företagen arbetar med projekt inom vårdbranschen. I standardiseringsprocessen ligger fokus på att minska tiden som behövs för att kontrollera och analysera projekt. Med BIM förbättras projektkvaliteten generellt i och med att kontrollarbetet automatiseras och att BIM-modellen ersätter mycket av dagens dokumentation, listor och ritningar”, kommenterar Petr.

”I projektet i Krasnojarsk till exempel är det ungefär 100 olika kontroller som måste göras. Man måste exempelvis kontrollera att rummen inte är för små och att andra krav i de ryska nationella byggnormerna uppfylls. Det finns över 700 olika typer av rum och totalt 4 000 rum i projektet. Man kan lätt förstå att om kontrollrutinerna kan automatiseras och genomföras med en enda ”röd knapp” vid behov, så sparar det enormt många arbetstimmar bara i ett enda projekt”, fortsätter Petr.

”Med MagiCAD kan mängden rutinarbete minskas, samtidigt som kontrollarbetet och kontrollberäkningarna automatiseras i enlighet med gällande ryska normer. Med MagiCAD kan vi visualisera systemen i 3D och kontrollera så att de inte kolliderar. I MagiCAD ingår ett produktbibliotek med en stor mängd olika enheter och komponenter inom El och VVS och all relevant parameterdata integreras automatiskt. På så sätt går det enklare och snabbare att utföra de beräkningar som behövs och fatta beslut om eventuella ändringar i konstruktionen. Allt det här innebär en enorm förbättring av kvaliteten på våra konstruktioner av tekniska system för byggnader. Dessutom tar varje projekt ungefär 20 % kortare tid”, berättar Petr.

”På det stora hela ger det många stora fördelar att arbeta med BIM. Automatiserade kollisionskontroller har till exempel gjort att kontrollstadierna i pilotprojekten kunnat genomföras över sex gånger snabbare jämfört med att leta fel manuellt. I pilotprojekten gjorde automatiseringen att alla fel kunde hittas och rättas till på ungefär en halv dag när det skulle ha tagit ungefär tre dagar att hitta och rätta till 85 % av felen manuellt”, säger Petr.

MagiCADs intelligenta produktdatabaser innebär framtidssäkrade projektmodeller

Det börjar bli ett grundkrav inom branschen att allt ska ritas i 3D. För Werfau är det dock inte tillräckligt med 3D. För att kunderna ska få en framtidssäker lösning innehåller alla Werfaus modeller fullständig information för alla stadier i BIM-livscykeln. Trots att många av kunderna ännu inte kan använda BIM i fastighetsskötselfasen utgår ändå Werfaus modelleringsmetod från att kunden kommer att använda El- och VVS-modellen i fastighetsskötselarbetet i framtiden.

”Genom MagiCAD har vi omfattande databaser med fullständiga tekniska uppgifter om faktiska produkter. Med hjälp av de här produktuppgifterna kan vi göra snabba beräkningar och omberäkningar där så behövs. Databaserna i MagiCAD är omfattande, vilket gör att vi kan börja arbeta direkt utan att först behöva sätta ihop egna produktbibliotek. Det sparar oss otroligt mycket tid”, berättar Petr.

”Vi har upptäckt att MagiCAD passar väldigt bra för den komplicerade konstruktionen i sjukhusprojekt, till exempel när det gäller att koordinera ett stort antal El- och VVS-system. För sjukvårdsprojekt behövs ofta speciallösningar för system med medicinsk gas och andra särskilda system. Därför måste vi ibland lägga in egen specialutrustning och även lägga till en del extra parametrar till befintlig utrustning”, fortsätter Petr.

”MagiCAD är ett kraftfullt 3D-verktyg: Det är lätt att använda och att lära sig och det har oerhört bra funktioner för vertikal modellering över flera våningar, även med AutoCAD-teknik. När vi konstruerar de tekniska systemen med MagiCAD för AutoCAD och byggnadskonstruktionen kommer från Revit måste vi förstås använda 3D-underlag för att sätta ihop modellerna. Med funktionerna för IFC-export i MagiCAD fungerar det dock utmärkt att skapa sammansatta modeller”, avslutar Petr.

Fördelar

  • Tidsbesparingar på 20 % per projekt
  • Kontrollarbetet går över sex gånger snabbare
  • Genom automatisering kan alla fel hittas och rättas till på rekordtid: på en halv dag mot tidigare tre dagar
  • Omfattande databaser med fullständiga tekniska uppgifter om faktiska produkter gör att det går att komma igång med arbetet direkt att utan först skapa egna produktbibliotek

Enkelt att lägga in egna intelligenta enheter och komponenter med stora datamängder för användning med specialsystem, till exempel för medicinsk gas

Footnote SV

I januari 2019 slog vi samman våra företagsnamn under namnet MagiCAD. Progman Oy, CADCOM AB och Progman Software UK Ltd blir MagiCAD Group. Utöver det bytte MagiCloud namn till MagiCAD Cloud.