25.09.2013 | By admin

WSP Sweden är en av de konsulter som arbetar med det omfattande utvecklingsprojektet vars mål är att helt bygga om Slussen i centrala Stockholm. Slussen har fungerat som en länk mellan Mälaren och Östersjön sedan mitten av 1600-talet. Idag är Slussen ett av Stockholms viktigaste nav för både fordons- och kollektivtrafik och består av tunnelbana, bussterminaler, gångvägar och en fyrklöverliknande trafikled.

I det här omfattande projektet är WSP Sweden ansvarig för att utforma den nya underjordiska bussterminalen som kommer att innebära att 250 000 kubikmeter sten måste forslas bort från Katarinaberget. Bussterminalen kommer att bestå av vägar, tunnlar, underjordiska terminalfaciliteter och en ombyggnad av befintliga byggnader ovan jord så att de blir en del av stationskomplexet.

Bättre arbetsmetoder med MagiCAD-utbildning
WSP Sweden har genomfört projektet helt baserat på Revit-teknik. Terminalens VVS och El har utformats med modulerna Heating & Piping, Ventilation och Electrical i MagiCAD för Revit.
– Det som gör projektet så speciellt, vad gäller projektering, är att det till stor del handlar om att bygga i berggrunden. Modellen har flera olika golv och nivåer och därför fungerar det mycket bra att hantera hela strukturen och installationssystemen som en enda enhet. Revit-tekniken passar perfekt i det här sammanhanget eftersom hela modellen med olika nivåer kan lagras i samma databas, säger Joel Eklund från WSP Sweden.
– MagiCAD-utbildningen har varit mycket nyttig för oss under projektets gång. MagiCADs supportteam har gett oss goda råd både vad gäller Revit MEP och MagiCAD för Revit vilket har medfört att vi använt oss av mer effektiva arbetsmetoder med hjälp av Revit-tekniken.

Stöd för landspecifika standarder
Projekteringen av VVS och El är nu nästan slutfört.
– I det här läget har den största delen av projekteringen av El redan projekterats, till exempel skyddsrör, ljuskällor, brytare, uttag, kontrollpaneler, värme, brandlarmsystem, kommunikation, ljud, video, signalsystem och data. Det som är kvar att göra vad gäller elprojekteringen är dragning av ledningar vilket kommer att göras när vi går in på detaljprojekteringen, berättar Joel om den aktuella situationen.

– En av MagiCADs stora fördelar för oss är att programmet stöder svensk standard. Med den nya versionen av MagiCAD är det även möjligt att rita hela systemet baserat på Revit-teknik, vilket är mycket användbart för oss eftersom standarden i Sverige kräver att hela kabeln ska ritas in istället för att endast definiera dragningen med flaggor och texter. Detta är bara några av de fördelar som MagiCAD bidrar till så att Revit MEP kan användas till sin fulla potential.

WSP
WSP och Genivar är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag har tjänster som kan förändra byggmiljön och återskapa den naturliga miljön, idag och i framtiden. Företagets expertis sträcker sig från marksanering till tätortsplanering, från stora byggnader till att utforma transportnätverk och från att utveckla framtidens energikällor till att möjliggöra nya sätt att extrahera essentiella mineraler. Med 2 500 medarbetare i Sverige har företaget 15 000 medarbetare runt om i världen på fler än 300 kontor i 35 länder på varje kontinent.

Footnote SV

I januari 2019 slog vi samman våra företagsnamn under namnet MagiCAD. Progman Oy, CADCOM AB och Progman Software UK Ltd blir MagiCAD Group. Utöver det bytte MagiCloud namn till MagiCAD Cloud.