Sök

MagiCAD Cloud FAQ

Vad är MagiCAD Cloud?

MagiCAD Cloud är Europas största bibliotek med BIM-objekt för el- och VVS-projektering. MagiCAD Clouds BIM-objekt är tillverkarverifierade, datarika och innehåller korrekta dimensioner och omfattande tekniska data för installationsberäkningar.

MagiCAD Cloud tillgodoser behoven hos el- och VVS-projektörer, entreprenörer, ingenjörer som sammanställer specifikationer och andra personer som använder BIM i byggbranschen.

MagiCAD Cloud-prenumerationen är kostnadsfri, utan dolda kostnader. Genom att prenumerera på MagiCAD Cloud får användaren tillgång till en full katalog med fler än 1 000 000 BIM-objekt och kan visa produktspecifika tekniska data och 3D-förhandsgranskningar för objekten. MagiCAD Cloud-prenumeranter kan också ladda ner över 100 000 BIM-objekt för användning i projekt. Beroende på tillverkare kan de nedladdningsbara objekten i MagiCAD Cloud finnas tillgängliga i Revits RFA-format, AutoCAD DXF-format eller både och.

Vilka fördelar ger min kostnadsfria MagiCAD Cloud-prenumeration?

MagiCAD Cloud innehåller fler än 1 000 000 förstklassiga BIM-objekt med el- och VVS-produkter från fler än 270 ledande tillverkare. BIM-objekten i databasen är kompletta med korrekta dimensioner och omfattande tekniska data för el- och VVS-beräkningar.

Över 100 000 BIM-objekt är nedladdningsbara för prenumeranter utan kostnad. Beroende på tillverkare kan de nedladdningsbara objekten i MagiCAD Cloud finnas tillgängliga i Revits RFA-format, AutoCAD DXF-format eller både och.

I vilka filformat är de nedladdningsbara 3D-objekten tillgängliga?

Beroende på tillverkare kan de nedladdningsbara objekten i MagiCAD Cloud finnas tillgängliga i Revits RFA-format, AutoCAD DXF-format eller både och. Revits RFA-filer har stöd för två (eller i vissa fall fyra) av de senaste Revit-versionerna.

Hur tillförlitliga och exakta är MagiCAD Cloud-objekten i förhållande till dimensioner och datainnehåll?

Mycket tillförlitliga. Du kan vara säker på att tillverkarspecifika objekt som är tillgängliga genom MagiCAD Cloud har kvalitetskontrollerats av tillverkaren för den fysiska el- eller VVS-produkten eller -enheten.

Kan jag använda BIM-objekt från MagiCAD Cloud utan MagiCAD?

Ja, det kan du. Objekten som är tillgängliga genom MagiCAD Cloud kräver inte användning av MagiCAD. MagiCAD Cloud är avsedd för alla el- och VVS-projektörer som använder AutoCAD- och Revit-teknik.

Över 100 000 BIM-objekt är nedladdningsbara för alla MagiCAD Cloud-prenumeranter. Beroende på tillverkare kan de nedladdningsbara objekten i MagiCAD Cloud finnas tillgängliga i Revits RFA-format, AutoCAD DXF-format eller både och. Om du är MagiCAD-användare har du emellertid fullständig tillgång till alla MagiCAD Clouds datarika objekt genom MagiCADs produktverktyg. MagiCAD ger dig också möjlighet att nyttja de tekniska data som är lagrade i BIM-objekten vilket möjliggör avancerade beräkningar och en mer exakt installationsprojektering.

Vilka fördelar får vi tillverkare av att lägga till våra produkter i MagiCAD Cloud?

För er som tillverkare är MagiCAD Cloud en av de mest relevanta och kraftfulla kanalerna för digital marknadsföring. Utöver att era produkter blir tillgängliga för över 20 000 el- och VVS-projektörer som använder MagiCAD, blir era produkter genom MagiCAD Cloud också tillgängliga för ett större nätverk av Revit- och AutoCAD-användare som prenumererar på MagiCAD Cloud. Som tillverkare har du också möjlighet att se användningsstatistik i realtid över de objekt du har lagt till i MagiCAD Cloud. Läs mer om våra tjänster för tillverkare »

Är det möjligt att lägga till befintliga 3D-modeller i MagiCAD Cloud eller skapa biblioteket baserat på befintliga modeller?

MagiCAD Cloud erbjuder 3D-modeller som inte bara innehåller produktens form utan också den tekniska data som behövs för avancerade beräkningar i Revit- och AutoCAD-miljöerna. Oftast kan befintliga 3D-modeller inte kompletteras med denna data på ett sätt som är kompatibelt med både Revit- och AutoCAD-teknik. Därför producerar vi 3D-modeller själva och använder inte befintliga modeller som utgångspunkt i våra BIM-objekt.

Om ni bara vill att era produkter ska vara tillgängliga för användare av MagiCAD för Revit kan det emellertid vara möjligt att använda era befintliga Revit-familjer i geometridelen av modelleringen. Detta kontrolleras och avtalas alltid från fall till fall.

Vilka kostnader tillkommer när vi lägger till våra produkter i MagiCAD Cloud?

Kostnaden för att skapa och uppdatera en MagiCAD Cloud-produktdatabas är en engångskostnad. Vi tillhandahåller en offert utifrån de produkter ni vill lägga till i MagiCAD Cloud. Offerten bygger på beräknad tidsåtgång som omfattar följande delar: geometrimodellering, databasframställning, tester, databasadministration och publicering. När ni accepterat offerten påbörjar vi modelleringsarbetet.

Hur ser modelleringsprocessen ut?

Produktmodelleringsprocessen sker i tre steg:

  1. Kunden tillhandahåller all relevant produktinformation till oss, inklusive listan över produkter som kunden vill lägga till i MagiCAD Cloud och tekniska broschyrer (eller liknande) med produktinformation.
  2. Vi skapar databasen, testar den och levererar den till kunden. De verktyg som behövs för att kontrollera databasen levereras till kunden utan kostnad.
  3. Kunden kontrollerar och godkänner databasen varpå databasen publiceras i MagiCAD Cloud och blir då omedelbart tillgänglig för alla MagiCAD-användare över hela världen.

Vilka är fördelarna med att ha produkterna tillgängliga också via MagiCAD-programvaran?

MagiCAD är den ledande programvaran för el- och VVS-projektering i Norden, Ryssland och Kina och tillgången till de datarika BIM-objekten i MagiCAD Cloud är en av de viktigaste funktionerna i MagiCAD. Datarika produktbibliotek inom MagiCAD genererar stora värden för el- och VVS-projektörer eftersom de får tillgång till den tekniska data som krävs för att fatta välgrundade konstruktionsbeslut och genomföra relevanta beräkningar utifrån verkliga data. På så vis utgör produktbiblioteken en effektiv marknadsföringskanal för tillverkaren som når över 20 000 el- och VVS-projektörer runt om i världen precis när de ska välja produkter till sitt projekt.

Varför ser de 3D-modeller som är inlästa i projektet mindre detaljerade ut än i förhandsgranskningen?

3D-förhandsgranskningen är mycket detaljerad för att ge ett verkligt visuellt intryck av hur produkten ser ut i verkligheten. När produkten har blivit inläst i ett projekt skapas en optimerad version av samma 3D-modell i syfte att minska projektets storlek. Denna optimerade version har samma fysiska dimensioner, egenskaper och data som den mer detaljerade förhandsgranskningen. Men tack vare optimeringen kräver modellen avsevärt mindre hårddiskutrymme. Det är en av fördelarna med MagiCAD eftersom produkterna har korrekta egenskaper och data samtidigt som projekten inte blir svårhanterliga i fråga om systemprestanda. MagiCAD-projekt fungerar med optimerad prestanda även om tusentals verkliga produkter har lagts till i dem.

Vi vill inte låsa oss till någon specifik CAD-teknik. Därför planerar vi att skapa BIM-bibliotek i IFC-format. Kan dessa användas i MagiCAD?

IFC är ett utmärkt, plattformsoberoende format för dataöverföring och informationsutbyte i BIM-projekt. Vi är en aktiv partner i BuildingSmart och implementerade redan tidigt i IFC-utvecklingen detta format i våra dataexportprocesser. IFC är emellertid specifikt avsett att användas i datadelnings- och kompatibilitetssyfte och av denna anledning är det inte ett komplett BIM-filformat att använda vid konstruktion och beräkning.

För tillfället finns ingen BIM-programvara för konstruktion som kan importera en produkt i IFC-format. Mer specifikt är Revit det vanligaste BIM-verktyget för installationsprojektering i världen och det har inte stöd för import av produkter i IFC-format.

Våra produkter säljs som OEM under olika varumärken. Hur hanterar ni OEM i MagiCAD Cloud?

Vi har redan exempel på OEM-samarbete i MagiCAD Cloud. Om era produkter distribueras under olika namn kan vi återanvända befintliga modeller och helt enkelt ändra de nödvändiga parametrarna (inklusive produktnamn, produktkod, beskrivning, tillverkarnamn etc.). Detta är mycket kostnadseffektivt för alla inblandade parter. Om några av era produkter redan finns tillgängliga i MagiCAD Cloud under ett annat varumärkesnamn kan vi samordna delningen av MagiCAD Cloud-databasen med alla relevanta parter utifrån era riktlinjer och