Sök

MagiCAD Cloud Selection Tools

MagiCAD Cloud Selection Tools för el- och VVS-projektörer

MagiCAD Selection Tools är webbapplikationer som hjälper användare att välja och konfigurera rätt produkter för det aktuella projektet. När önskad produkt har konfigurerats kan den infogas direkt i ditt MagiCAD- eller Revit-projekt som ett BIM-objekt med korrekt tekniska data.

Snabb och enkel produktkonfiguration

MagiCAD Selection Tools är ett enkelt, tydligt och smidigt sätt att presentera komplexa el- och VVS-produkter. Till exempel kan verktyget föreslå produkter baserat på användarens inmatningar. Det kan också konfigurera rätt produktmått och därmed hjälpa användaren att göra rätt val.

MagiCAD Selection Tools visar 3D-modeller, bilder och dimensionsritningar. Användare har tillgång till datavisualiseringar med diagram och kan därmed fatta välgrundade beslut och öka effektiviteten i arbetet.

Kom igång med tre enkla steg

1. Ladda ner MagiCAD Connect För Revit | För AutoCAD

2. Öppna fliken MagiCAD Cloud/MagiCAD Cloud Selection Tools

3. Konfigurera och infoga produkter i MagiCAD-/Revit-projektet

När du har MagiCAD Connect installerat läggs MagiCAD-fliken till i MagiCAD- eller Revit-ribbon. När ett urvalsverktyg startas från MagiCAD Connect kan den konfigurerade produkten infogas i MagiCAD- eller Revit-projektet.

Ladda ner MagiCAD Connect för Revit ›
Ladda ner MagiCAD Connect för AutoCAD ›

MagiCAD Cloud Selection Tools