Sök

Den mänskliga aspekten av BIM och VR

04.02.2019

MagiCAD Group

BIM

Traditionellt har byggbranschen varit ovillig att anamma den tekniska utvecklingen, men nu har även denna bransch påbörjat den digitala transformationen.

Att arbeta enligt BIM-metoden har blivit vanligare i alla faser av ett byggprojekt, vilket resulterar i förbättrad effektivitet, kostnad och kvalitet. Dock så finns det fler faktorer som kan vara svårare att mäta som också påverkas positivt av BIM, så som samordning, informationsutbyte och delaktighet.

Det är möjligt att se hur införandet av modern teknik har lagt större vikt vid de mänskliga erfarenheterna under byggprojekten. BIM-modellering har redan gjort det enklare för parter inom ett projekt att kommunicera sina behov mer effektivt. Bättre kommunikation och informationsdelning har skapat bättre förståelse för de särskilda behoven mellan de olika disciplinerna.

Tekniken förenklar för människor i alla steg av ett projekt

Eftersom BIM fortsätter att utvecklas till en etablerad praxis har människor redan börjat titta på framtiden för att se vad den senaste tekniken kan bidra med. Olika Virtual Reality (VR) och Augmented Reality (AR) applikationer har redan börjat användas inom olika områden, såsom för underhållning, inom sjukvården och media. Under konstruktion har ambitiösa byggare använt VR-modellering så att människor kan uppleva hur ett projekt kan komma att se ut och kännas när det är färdigt.

Virtuella lösningar gör att slutanvändarna av ett byggprojekt kan ge feedback i ett tidigt stadie. Då personer kan ”bebo” modellen, kommer de kunna kommunicera sina egna behov mer effektivt, det gör att konstruktionen kan motsvara de verkliga användarnas krav.

Förutom att slutanvändare kan använda nya tekniker kan också de som bygger dra nytta av tekniken under olika stadier av ett projekt.

Den virtuella tekniken gör det möjligt för byggare att simulera sina arbetsförhållanden, att rita ut arbetssekvenser och se hur deras arbetsmiljö kommer att utvecklas under konstruktionen.

Exempel från verkligheten

BIM-modellering tillsammans med ny VR- och AR-teknologi tillåter en att göra mer konkreta resultat av design- och konstruktionsval, oavsett om det är för personen som sitter i mötesrummet i en färdig kontorsbyggnad eller om det är för personen som är ansvarig för att installera installationen i byggnaden.

Faktum är att en av de mer anmärkningsvärda fördelarna med den nya tekniken är att det tillåter större mänskligt deltagande i hela processen. Med ökande bidrag från personer som påverkas direkt av design- och konstruktionsval kommer man att kunna utveckla mer effektiva byggmetoder och mer lyhörda utrymmen. Det är trots allt människor som skapar byggnader och det är människor som använder dem.

Läs mer om BIM i våra whitepapers som du hittar här